Laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskuse tutvustus

 

Laste taastusravi osakond on lastele spetsialiseerunud ambulatoorset kompleksset raviteenust pakkuv osakond. Ootame patsiente sünnist 18 aasta vanuseni. Meie eeliseks on kõrgelt kvalifitseeritud ja oma ala parimad lastele spetsialiseerunud töötajad ning laste alal töötamise pikaajaline kogemus. Samuti koostöö võimalus spetsialistide vahel ja samas kliinikus praktiseerivate pediaatriliste eriarstidega.

Haigekassa poolt rahastatavale raviteenusele saab  suunata laste taastusarsti vastuvõtule pere- ja eriarsti saatekirjaga. Traumajärgsed kiiret vastuvõtuaega vajavad patsiendid suunab kas lastekirurg otse või on võimalik seda teha perearstil helistades osakonna sekretäri telefonile 7319645.

 

Füsioterapeudid tegelevad kõigi lapseea patoloogiatega alustades neuroloogilisest ja ortopeedilisest ja lõpetades somaatiliste probleemidega. Oodatud on nii lihastoonuse probleemiga imikud, rühiprobleemiga teismelised kui keerukamate ja kombineeritud probleemidega igas vanuses patsiendid. Lastekliinikus suunab patsiendi Lastekliiniku Haigekassa lepinguga rahastatud füsioteraapia teenusele taastusarst või spetsialiseerunud pediaater.

1 x nädalas on füsioterapeudi vastuvõtt otse perearsti teraapiafondist suunatud patsientidele.

 

Tegevusteraapia saab aidata lapsi, kellel esineb mahajäämus eneseteenindus-, õpi- ja mängulistes või sotsiaalsetes oskustes. Tegevusvõime hindamiseks kasutatakse tegevusteraapias standardiseeritud teste. Tegevusterapeut arendab lapse käelisi, sensomotoorseid, kognitiivseid ja psühho-sotsiaalseid tegevuseeldusi; annab soovitusi keskkonna kohandamiseks ja nõustab sobivate abivahendite valikul (sh vajadusel koostab piltkommunikatsioonil põhinevaid suhtlusraamatuid). Tegevusteraapiasse on oodatud väikelapsed, kellel on diagnoositud pervasiivne arenguhäire (sh autismispektrihäire), arengus mahajäämus ja /või motoorikahäire. Samuti lapsed hemipareesi, käe trauma v.m. käe funktsiooni taastamise vajadusega. Tegevusterapeudi juurde jõuab laps samuti eriarsti vastuvõtu kaudu.

 

Lastekliiniku logopeedid teostavad kompleksset hindamist igas vanuses lastele nii kõne-, söömis-,  neelamis- kui müofunktsionaalsete häirete korral. Hindame arengut dünaamikas ja vajadusel teostame logopeedilist teraapiat. Jälgime kõne-eelset arengut, eristame aeglast kõnearengut kõnehäirest ja hindame laste suhtlemisoskusi. Logopeedi vastuvõtule aja broneerimiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri.

 

Kliiniliste psühholoogide üheks suureks töövaldkonnaks on laste ja noorukite arengu, vaimsete võimete ja kognitiivsete protsesside hindamine. Lisaks sellele ka emotsionaalse seisundi, käitumisprobleemide ja isiksuse uuringud. Nendele uuringutele saab suunata vaid laste psühhiaater, neuroloog või taastusarst.

Kliinilise psühholoogi esmasele konsultatsioonile ja psühhoteraapiasse saavad suunata lapsi ja noorukeid kõik arstid (sh perearstid).

 

Sotsiaaltöötajad nõustavad lapsevanemaid erinevatel toimetulekut toetavatel teemadel ja rehabilitatsiooni valdkonnas. Nendega saab otse ühendust telefonil 7319 602.

Kui soovid vastuvõttude kohta täpsemat infot, võta julgesti ühendust osakonna sekretäriga telefonil 7319645.

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamisest meie osakonnas saab täpsema info sisenedes Lastekliiniku kodulehel avalehe menüüpunkti "Rehabilitatsioon".

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad