RIINA PETTAI

Sünniaeg: 21.oktoober 1958

Töökoht: Eesti Haigekassa

Ametikoht: usaldusarst

Haridus:

Tartu Ülikool, arstiteaduskond                      1979–1985

Tartu M. Härma nimeline II Keskkool           1973–1976

Tartu V Keskkool                                           1965–1973

Erialaline kvalifikatsioon:

Resertifitseeritud taastusravi alal                                   2012

Kõrgem kateg. füsiaatria ja taastusravi erialal alates    2000

Töökogemus:

Eesti Haigekassa usaldusarst                                     alates 2014

Eesti Ravimiameti ametnik                                        2007–2014

Arst-õppejõud füsiaatria ja taastusravi erialal           2007–2014

TÜ Kliinikumi Lastekliiniku laste ja noorukite           2006-2007

arendus- ja taastusravi keskuse juhtaja

TÜ Kliinikumi Lastehaigla polikliiniku arendus-       1996-2000

ja taastusravi osakonna juhtaja

Füsiaatria ja taastusraviarst                                          1993–2000

Elektriraviarst                                                               1991–1993

Arst – pediaater                                                           1985–1991

Teadusorganisatsiooniline tegevus ja muu administratiivtöö:

Osalesin IV World Congress of the ISPRM 2007 a. Koreas,

posterettekandega „Nabarõngast põhjustatud vertebraalne osteomüeliit“;

Osalesin rahvusvahelisel konverentsil „Rehabilitatsioni tulemuslikkuse mõõtmine“ 2007 a Tartus, suulise ettekandega „Rehabilitatsioonispetsialistid võrgustikutöös“;

Kuulusin SKA projekti „PITRA 2“ töögruppi 2007. a;

Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige 2005–2007;

Osalesin III World Congress of the ISPRM 2005 a Brasiilias posterettekandega „Multidistsiplinaarne meeskonnatöö kõne- ja keeleprobleemidega, aktiivsus- ja tähelepanuprobleemidega eelkooliealiste lastega“.

Kuulusin laste tserebraalparalüüsi arendusravi ravijuhise koostamise töögruppi 2004 – 2005;

Osalesin Eesti Arstide Päevadel 2003 a Pärnus suulise ettekandega „Milleks lastele arendus- ja taastusravi meeskonnatöö?“;

Osalesin lasterehabilitatsiooni arengukava koostamise töögrupis 2002 – 2003;

Eesti Taastusarstide Seltsi aseesimees 2001 – 2005;

Kuulusin erialaseltsi lasterehabilitatsiooni käsitlusjuhiste töögruppi 2001 – 2007;

Eesti astearstide Seltsi liige 1988–2007 a;

Olen osalenud mitmetel erinevatel erialaliste sise- ja välisriiklikel täiend- ja koolituskursustel.

Õppetöö juhendamine:

Osalesin diplomieelses õppetöös Ü KKTK liikumisravi 3. kursuse lastehaiguste (pediaatriline füsioteraapia) tsüklis loengute ja seminaride läbiviimisel teemadel „Alla 4-aastaste laste normaalse ja patoloogilise liikumismustrite võrdlev analüüs“ ning „Lapse psühhomotoorne areng“ (2005–2007);

Osalesin TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse poolt korraldatavatel täienduskursustel juhendajana ja lektorina (2005 – 2007) teemal „Arendusravi imiku- ja väikelapseeas“ ning lektorina (2006–2007) teemal „Taastusravi juveniilse idiopaatilise artriidi korral“ täiendustsüklis „Luu-liigesprobleemid lastel“;

Osalesin lektorina Reumahaigete Laste ja Noorte Ühingu õppepäevadel (2005–2008);

Osalesin lektorina TÜ juures diplomijärgses õppetöös perearstidele ja lasterehabilitatsiooni valdkonnas töötavatele kolleegidele (1998–2007);

Osalesin diplomijärgses õppetöös taastusravi erialal residentide juhendamisel (2000–2007).

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad