MALL SEENE

Sündisin 11.jaanuaril 1941. aastal. Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 1971. aastal. Pärast lõpetamist töötasin jaoskonna pediaatrina Tartu linnas. 1986. aastast üldpediaatri ja füsioteraapia eriarstina. 1994. aastal omistati kõrgem kvalifikatsioonikategooria arst-füsiaater (taastusarst). Alates 1998. aastast SA Tartu Ülikooli Kliinikum lastehaigla taastusravi osakonna juhataja.

Erialane tegevus

Töö vanemarst – osakonnajuhatajana eeldas igapäevast taastusravi korraldamist kõigis lastekliiniku osakondades, samuti ravi - alase dokumentatsiooni ja ravikindlustusega tegelemist. Oluline töölõik oli taastusravi alase tegevuse juhendamine osakondades ja meeskonnatöö ning ambulatoorsed konsultatsioonid. Sisulise tööna võib esile tõsta taastusravi alast testimist ja ravi efektiivsuse hindamist ja taastusravi järjepidevuse eest hoolitsemist haiglaravi järgsel perioodil.

Enesetäiendus

1996. aastal ’’Müncheni arengudiagnostika’’

1997. aastal ’’Taastusravi kardiorespiratoorsete haiguste korral’’

1997. aastal kahe nädalane täienduskoolitus Kanadas, McMasteri Ülikoolis ja Lononi Laste Taastusravi Keskuses

1998-1999 aastal kaheksa nädalane täienduskoolitus ’’NDT treatment’’

1999. aastal ’’Somaatiliste haigete psühholoogiline rehabilitatsioon’’

2002. aastal kuu ajaline täienduskoolitus Rootsis, Helsingbori Haigla Taastusravi- ja Rehabilitatsiooni Keskuses

Õppetöö

Töökohustuste hulka kuulus ka Tartu Lõuna – Eesti taastusravi (liikumisravi spetsialistide) täiendõppe korraldamine, arst-stažööride, arst – residentide ja TÜ Kehakultuuri teaduskonna IV aasta üliõpilaste õppetöö ’’Liikumisravi pediaatrias’’ ja ’’Soojus- ja elektriravi’’ läbiviimine (50 tundi loenuid ja praktikume). Väiksemas mahus õppetöö toimus ka Arstiteaduskonna ravi eriala üliõpilastega. Pikema kestusega täiendustsükleid viidi taastusravi nimetuse all läbi kaheksa , kõik need Arstiteaduskonna Täienduskeskuse egiidi all. Paarikümne tunnini küündivaid täienduskursused toimusid ka Avatud Ülikooli kaudu. Ka Tallinna Meditsiinikoolile viidi läbi nädalane täienduskursus taastusõdedele.Eelmainitd kursustel olen tegutsenud nii kuraatori kui ka lektorina.

Eraldi märkimist väärivad rahvusvahelised koolitusprojektid:

1. NDT – neuroloogiline arendusravi (Bobath metoodika). Kanada McMasteri Ülikooli ja TÜ Lastekliiniku ühisprojekt. Mai, 1995.

2. Taastusravi lapseas (Logopeedia ja tegevusteraapia valdkond). Hoges school van Amsterdam ja TÜ Lastekliiniku ühisprojekt. Aprll, 1995.

3. Taastusravi kardiopulmonaalsete haiguste korral. Kanada McMasteri Ülikooli ja TÜ Lastekliiniku ühisprojekt. Juuni, 1997.

4. Bobath kontseptsioon neuroloogiliste liikumispuuetega haiguste arendusravis. Kanada McMasteri Ülikooli ja TÜ Lastekliiniku ühisprojekt.1998-1999 (kokku 8 nädalat).

Juhendamine

Olen juhendanud kolme resident-taastusarsti ja kahte arst-stažööri ühe aastasel taastusravi alasel spetsialiseerumisel.

Uurimistöö

Koos osakonna arstidega osalesin astma ja liigeshaiguste (JRA) alases uurimistöös , samuti teemal neuroloogiline arendus - ja taastusravi.

Trükis on avaldatud uurimustulemused põhiliselt teaduskonverentside teesides ja materjalides , ka rahvusvaheliste konverentside materjalides (kokku 20).

Metoodiline töö

Valminud on rida metoodilisi juhendeid taastusravi osakonna meeskonna töö juhendamiseks ja lapsevanemate koolituse hõlbustamiseks. Näiteks:

’’Materjalid lahastamisest neuromuskulaarse düsfunktsiooni korral’’

’’Materjalid varasest arendusravist lapsevanematele füsioterapistide erialalt’’

’’Käsitlustehnikad füsioterapistidele’’

Videofilmid:

’’ PCI käsitlustehnikatest PCI eri vormide korral (Bobath metoodika)’’

’’ Tegelusteraapiast ja lapsea normaalarengust’’

Taastusravi osakonda on kogutud väike erialane raamatukogu õppetöö ja töötajate enesetäienduseks.

Uute ravivõtete väljatöötamine ja rakendamine

Osakonnas on juurutatud kaasaegse pediaatrilise taastusravi meetodid:

-NDT- neuroloogiline arendusravi

-JRA, põie- ja soole düsfunktsiooni korral funktsionaalseid füsioterapeutilisi ravivõtteid

-bronhopulmonaalsete krooniliste haiguste puhul füüsikalise ravi võtteid

-varajane neuroloogiline arendusravi koos neonatoloogia osakonnaga

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad