TIINA STELMACH

Sündisin 05.12.1960

Hariduskäik: Kohtla-Järve I Keskkool 1979. aastal, Tartu Ülikooli arstiteaduskond, pediaatria eriala (1979-1985), arst-pediaater.

Kehtiv erialane kvalifikatsioon: taastusarst, kõrgem kategooria taastusravi ja füsiaatria erialal, ametlik taastusarsti kutse omistati 17.02.1995 spetsialiseerumiskursuse järgselt TÜ juures.

Akadeemiline kraad: doktorikraad meditsiiniteadustes (2006).

Töökäigu kokkuvõte:

Pärast internatuuri lõpetamist, st 1987. aastast, töötasin lasterehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonnas SA TÜK lastekliinikus.

Aastatel 2003 kuni praeguseni juhatue liige ja pereteenuste juht SA Eesti Agrenska Fondis.

Suuremad projektid:

1. 2007-2014 Euroopa Sotsiaalfondi ja Norra EMP Vabaühenduste fondi iga-aastased projektid puuetega noortele toetavate teenuste pakkumise alal Eesti Agrenska Fondis (kõigis projektides projektijuhi v vastutava juhatuse liikme funktsioon):

„Õpitoad puuetega inimestele Tartumaal“, „Harjutamine teeb meistriks“, „Võitle võimekuse nimel“;

2. Hasartmängumaksu Nõukogu omafinantseeringul toimunud suurprojektid Eesti Agrenska Fondis – alates 2008 kuni 2015 iga-aastaselt – „Pereprogrammid puuetega laste peredele“ (kõigis projektides projektijuhi funktsioon).

Alates 2004 kuni praeguseni osalise koormusega (viimastel aastatel 0,1) vanemarst-õppejõud

SA TÜK lastekliinikus.

01.01.2000 kuni 2004 SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku arendus- ja taastusravi keskuse juhataja

01.06.1999-31.12.1999 1,0 ametikohaga TÜK Lastekliiniku arendus- ja vesiravi keskuse juhataja

01.04.99-01.06.1999 0,5 ametikohaga TÜK Lastekliiniku arendus- ja vesiravi keskuse juhataja

01.10.1995-01.04.1999 TÜ lastekliiniku polikliinilise taastusravi keskuse juhataja 0,5 ametikohaga

Nov. 1988-01.10.1995 TÜ lastekliiniku polikliinilise taastusravi keskuse juhataja ja taastusarst 1,0 ametikohaga

01.10.1987- nov. 1988 lastekliiniku polikliinilise osakonna ravikehakultuuriarst

01.08.1985-01.08.1987 internatuur lastekliinikus

Arendustegevus Eesti sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnas:

kuulun Eesti poolt rahvusvahelise RareResourceNet organisatsiooni, mis koondab harvikhaigustega patsientidele sotsiaalteenuseid osutavaid progressiivseid Euroopa organisatsioone, juhtivasse töögruppi (Sihtasutus Eesti Agrenska Fondi esindajana).

Osalesin 2012.-2014. aastal harvaesinevate haiguste riikliku arengukava koostamise töögrupis, vastutades sotsiaalteenuste tugikeskuse funktsiooni kirjelduse ja algatamise eest Eesti Agrenska Fondi ja SA TÜ kliiinikumi baasil, sellest ajast kuni praeguseni vastutan tugiteenuste korraldamise eest Eesti Agrenska Fondi raames äsjadiagnoositud harvikhaiguste/geneetiliste sündroomidega laste peredele.

2014. aastal kuulusin Sotsiaal- ja Haridusministeeriumi poolt kutsutuna töögrupi töös, mis töötas välja dokumendi sotsiaalteenuste arendamiseks Eestis: „Ettepanek: Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega ning raske ja sügava psüühikahäirega arenguliste ja hariduslike erivajadustega lastele osutatavate haridus-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni- ja sotsiaalteenuste sidustatud mudel“.

2013.-2014. aastal osalesin Eesti Eriolümpia organisatsioonis Young Athletes ehk väikesportlaste programmi käivitajana Eestis (lasteaiaealised intellektipuudega lapsed)

2010-2011 aastal osalesin Sotsiaalministeeriumi töögrupis, mis oli kokku kutsutud raske ja sügava puuetega lastele toetavate teenuste arendamise ettepanekute saamiseks sotsiaalteenuste osutamise kogemusega spetsialistidelt

Aastast 2000 taotlesin lastekliinikule rehabilitatsiooniasutuse õigused riigieelarveliselt rahastatavaks tööks, alustasime puuetega laste rehabilitatsiooniplaanide koostamist vastavalt riiklikule regulatsioonile, olen osalenud vastava seadusandluse väljatöötamisel.

Põhieriala kriteeriume ületavate oskuste loetelu: oman Londoni Bobath’i Keskuse 8nädalase pediaatrilise põhikursuse rahvusvaheliselt aktsepteeritud tunnistust (1996), mis lubab töötada NDT (neuro-developmental therapy) terapeudina. Nimetatud praktilisi oskusi rakendan lapsevanematele arendavate tegevuste nõustamisel/õpetamisel.

TEADUSLIK TEGEVUS

Kaitstud doktoridissertatsioon 2006. aastal (Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kraadinõukogu ees), teaduskraad PhD, teema “Laste tserebraalparalüüsi epidemioloogiline uuring Eestis”.

(Uurimus on ETF grantide 3121 ja 4620 raames).

Teaduslikud publikatsioonid (3):

  1. Stelmach T, Rein R, Tali R, Kinkar M, Talvik T, Ilves P. Laste tserebraalparalüüsi

     esinemissagedus Tartu linnas ja maakonnas. Eesti Arst 2001; 80(1):12-18.

     2.   Stelmach T, Kallas E, Pisarev H, Talvik T: Antenatal risk factors associated with

           unfavorable neurologic status in newborns and at 2 years of age. J Child Neurol

           2004;19:116-122.

  1. Stelmach T, Pisarev H, Talvik T. Ante- and perinatal factors for cerebral palsy: a case-

     control study in Estonia (esitatud J Child Neurol, USA, esialgselt aktsepteeritud).

Muu teaduslik, organisatsiooniline ja erialane tegevus:

  1. Osalesin Eesti Taastusarstide Seltsi laste tserebraalparalüüsi (PCI) taastusravi käsitlusjuhiste töögrupi liige
  2. Osalen lastekliiniku kui asutaja poolt nimetatud juhatuse liikmena Eesti Agrenska Fondi pererehabilitatsiooni keskuse arendusprojektis, olles raske ja sügava puudega laste ja noorte pereteenuste juht

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad