Dotsent AINO PAVES 85

09.08.1931

Tiina Talvik, Heli Grünberg, Tiina Vinni

 

Aino Paves (Põdra) on sündinud 09.augustil 1931 Rakveres, lõpetanud Rakvere Keskkooli 1949 ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna raviosakonna 1956. aastal. Küsimusele „miks sinust sai lastearst?“, vastab juubilar: „Ilmselt ulatuvad juured juba lapsepõlve - meil oli väga meeldiv arst, tore arstitädi ja Ülikooli ajal kindlasti oli mõjutajaks dotsent Leida Keres - vabariigi lastearstide õpetaja ja iidol, hiljem minu teadustöö juhendaja, ülemus ja kolleeg“. Juubilar hakkas Tartu Lastehaiglas käima ülikooli 5. kursusel ja püüdis samaaegselt osa võtta ka 6. kursuse õppetööst, kus programm oli kohandatud vastavalt erialale, mida 5. kursuse üliõpilastel enam polnud. Seega õpiti nn vabal ajal, tehti ka kliinilist tööd. Aino Pavese juhendajaks kliinikus oli legendaarne dr Elmar Kohandi, kellelt ilmselt on pärit Aino süstemaatiline ja põhjalik haige uurimise oskus. Alustatud teadustöö juhendajaks oli dotsent Leida Keres. Pärast lõpetamist ei tahtnud määramiskomisjon Ainot Tartusse lubada, kuid peaarst dr Haldja Kääri toel asus Aino siiski 1.08.1956 tööle Tartu lastepolikliinikus jaoskonnaarstina. Töö oli sel ajal arukalt organiseeritud: pool aastat tuli töötada polikliinikus ja pool aastat statsionaaris, mis oli kindlasti heaks treeninguvõimaluseks, eeskätt noortele arstidele.

1964. aastal kutsus dotsent Leida Keres Aino Pavese pediaatria kateedrisse assistendiks. Juba järgmisel aastal astus Aino aspirantuuri (1964-67). Teadustöö teemal „Vedeliku ja valgu transkapillaarse tasakaalu muutused ägeda pneumooniaga varaealistel lastel“ valmis lõplikult 1972. aastal (väitekirja kaitsmine 13. okt 1972). Jätkus õppetöö ja teadustöö. 1969. aastal lisandus kursusejuhendamine, mis tol ajal oli akadeemilise kasvatuse üks vormidest ning kindlasti muutis suhte üliõpilane–õppejõud sõbralikumaks ja lähedasemaks.

1972. aastal, pärast dotsent Maido Lutsu siirdumist Tallinna, tegi Leida Keres Aino Pavesele ettepaneku hakata tegelema kardioreumatoloogiaga. Järgnesid täiendused Moskvas ja nii sai temast tunnustatud laste kardioreumatoloog, kuuludes 1987-1990 üleliidulisse probleemkomisjoni. Tema initsiatiivil algas ka koostöö Soome reumatoloogidega.

Augustis 1981 omistati Aino Pavesele dotsendi kutse. 1. septembrist1981 kuni aug 1983 sai temast kateedrijuhataja kohusetäitja. 1985 -1991 oli dotsent Aino Paves pediaatria kateedri juhataja ja 1983-1989 Arstiteaduskonna Nõukogu teadussekretär. Ta on kuulunud ELS ja Eesti Kardioloogide Seltsi juhatusse ja olnud 1983-1991 ÜTÜ pediaatria ringi juhendaja. Aino Paves on olnud doktoritööde juhendaja (Heli Grünberg ja Mae Randala-Pindma), mitme õpiku ja 7 õppevahendi autor/kaasaautor.

Kolleegid ja sõbrad hindavad Ainot kõrgelt tema otsekohesuse, aususe, sõbralikkuse ja ustavuse tõttu.

Soovime juubilarile jätkuvat huvi meie tegevuse vastu ja teame, et iga tema kiidusõna ongi kiitus.

Kolleegide nimel Tiina Talvik, Heli Grünberg, Tiina Vinni

Artiklis on kasutatud juubilari poolt meie käsutusse antud märkmeid.

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad