Tiina Vinni

Aino Paves

28.jaanuaril 2008.a. tähistas oma 70.juubelit TÜ lastekliiniku pediaatria õppetooli vanemlaborant/ sekretär Tiina Vinni. Tiina on kateedris/ õppetoolis töötanud 42 aastat ning olnud selle perenaiseks selle sõna kõige paremas tähenduses.

Tiina Vinni (neiuna Stroom) sündis 28.jaanuaril 1938.a. Tartu sünnitusmajas, kuigi vanemate elukoht oli Narvas. Isa oli tollase Raudteevalitsuse poolt üle viidud tööle Narva veduridepoosse, ema oli naisterätsep. Ühes kooliintervjuus tütretütar Karinile on Tiina öelnud, et tema lapsepõlv ja noorus möödusid ajalooliselt keerulisel ajal. Kuna ema-isa töötasid, oli tütrele vaja hoidjat. Ja et suurema osa ajast oli hoidjaks küürakas venelanna Klavdia, siis oskas väike Tiina rääkida nii eesti kui vene keeles. Esimesed sõnadki olid „Это уж нельзя“. 1941.a. tuli perekond tagasi Tartusse, mis ongi jäänud Tiina kodulinnaks tänaseni.

Koolieelsele perioodile vajutas pitseri alanud sõda – lahingud, pommirünnakud, võimuvahetused, põgenemine rinde eest, pidevalt kohutav hirm – kuni lõpuks 1944.a septembris naasmine kodulinna. Sõjakoledusi oli nii palju, et praegugi ei meeldi Tiinale sõjafilme vaadata.

Lahingute-põgenemiste vahepeal elas perekond tavapäraselt. Väike Tiina oli terane tüdruk ja juba 4aastaselt oskas ta hästi lugeda. Lugemisoskusest oli üksiklapsele palju kasu, sest raamatute seltsis ei saanud tunda igavust, avanes muinasjuttude imeline maailm. Paar korda nädalas viidi väike tüdruk Tiina Kapperi  juurde balletitundi, kus õpitud tantsu näidati esinemistega muinasjutuetenduses teater Vanemuise laval.

1944.a. oktoobris algas 6aastase Tiina koolitee esialgu Kroonuaia tänava koolis, jätkudes alates 5. klassist tollases Tartu 2. Keskkoolis (praegune Miina Härma gümnaasium). Tiinale meeldis koolis. Oma meenutustes rõhutab ta, et koolis oli huvitav, õppida oli tore, koolikaaslased olid sõbralikud ja üksteisest hoolivad. Ei mingit koolivägivalda! Raamatusõbrana hindas ta, et igal sügisel said kõik lapsed osta koolist uued õpikud, mis jäidki nendele ning mida sai alati kasutada mõne küsimuse meeldetuletamiseks. Kuigi koolivorm polnud tol ajal veel kohustuslik, siis tänu ema nõudlikkusele kandis ta keskkooli lõpuni sinist kleiti valge krae ja musta põllega.

Algkooli ajal käis Tiina ka laste muusikakoolis. Et klaveritunnid teda ei huvitanud, see õpetus lõpetati. Meelistegevuseks oli lugemine. Kooliajal kujunes kindel sõpruskond, kujunesid välja paljud tõekspidamised ja arusaamad, mida ta on järginud ka täiskasvanuna.

Keskkooli lõpetas Tiina Stroom  1955.a. hõbemedaliga ja jätkas õpinguid TRÜ arstiteaduskonna raviosakonnas. 1961.a. sai Tiina arstidiplomi ja  suunati tööle Kiviõli Haiglasse silmaarstina. Ta naasis Tartusse 1962. aastal, mil ta abiellus Rein Vinniga.

1962-1966 täiendas Tiina Vinni oma teadmisi aspirantuuris, kuid dissertatsiooni valmimise asemel  sündis sel ajal midagi olulisemat – kaks tütart (Reet ja Kersti). 1966.aastal kutsus TRÜ pediaatria kateedri tolleaegne juhataja dotsent Leida Keres Tiina tööle pediaatria kateedri vanemlaborandiks, kes osales ka õppetöös. Sellele ametipostile on ta jäänud siiani.

Tiina Vinni on kateedri/ õppetooli raudvara. Tema põhjalikkus, korraarmastus ja kohusetunne on aidanud korras hoida kogu õppetooli paberimajandust. Ja seda oli arvutieelsel ajastul väga palju. Tuhanded aruanded kõikvõimalikele ametkondadele valmisid tänu Tiinale õigeaegselt ja ammendava informatsiooniga. Arstiteaduskonna dekanaadis oli teada, et pediaatria kateedri aruandeid pole vaja kontrollida, sest nendes pole vigu.

Kuid mitte ainult õppetooli paberlik majandus pole Tiinal korras hoitud. Ta on kõikidele õppetooli ja lastekliiniku töötajatele olnud asendamatu abimees kas loenguplaanide koostaja, kõikvõimalike abimaterjalide, konverentside/ seminaride, koosolekute  ettevalmistaja või paljude muude igapäevaste tööde teostajana. Tiinale võib alati kindel olla, sest ükski palve ei jää rahuldamata ega ükski lubadus täitmata. Omaette peatüki moodustab Tiina abi õppematerjalide, teadusartiklite jm kirjutamisel. Suurepärane keelevaist ja keelteoskus aitab tal toime tulla  nii emakeele kui mitme võõrkeelega. Ja Tiina abi ei jää kasutamata, sest abi osutatakse alati ja lahkesti, tehtavad märkused ja parandused esitatakse sõbralikult ja delikaatselt.

Arvutite ajastu saabumisel omandas Tiina kiiresti vajalikud oskused ning valdab vastavat tehnikat kõrgtasemel. Oma oskusi kasutab ta alati teiste õpetamisel ja abistamisel. Eriti palju on ta aidanud just nooremaid kolleege ja doktorante. Tuleb imetleda tema meelespidamisvõimet ja oskust kiiresti kõike leida, sest sageli on soovijaid korraga mitu ning alati on vaja kohe-kohe.

Oma pingelise ja vastutusrikka kutsetöö kõrval oli Tiina hea abikaasa, suurepärane ema oma kolmele tütrele ja vanaema seitsmele lapselapsele, elades kaasa nende rõõmudele ja muredele ning olles toeks igas olukorras.

Tiinale meeldib väga lugeda, eriti ilukirjandust. Meeleldi vaatab ta ka televiisorit. Oma meenutustes mainib ta, et televiisor ilmus tema koju alles 1968.a., mil ta oli juba kahe lapse ema. Häid filme ja saateid ei jäta ta unarusse.

Tiina Vinni on kolleeg, kellega on olnud ja on ka praegu suur rõõm koos töötada. Ta on ja jääb kõigist hoolivaks ja kõigi eest hoolitsevaks. Väsimatult, heatahtlikult, alati.  Dr. Tiina Vinnit on pikaajalise ja tänuväärse eeskujuliku töö eest autasustatud mitmete autasudega. Juubelisünnipäeval autasustas TÜ rektor talle Tartu Ülikooli aumärgi ja tänukirja. 

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad