TIINA JUHANSOO MD, PhD

Haridustee:

1959 – 1970     Elva Keskkool

1970- 1976   Tartu Ülikool, arstiteaduskond, pediaatria osakond, pediaater

1976 – 1977     Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla, internatuur pediaatria erialal

1983 – 1987     NL Meditsiiniakadeemia Pediaatria Teadusliku Uurimise Instituut, aspirantuur pediaatria erialal (laste kardioloogia)

2003 – 2004     Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika

2013 – 2013     Tartu Ülikool, projekt „Arstid tervishoidu tagasi”, üldarst

2014 – 2018     Tartu Ülikool, töötervishoiu eriala residentuur, töötervishoiuarst

Töötamine:

1974 – 1976     Tartu Rajoonihaigla Elvas, meditsiiniõde

1976 – 1980     Põlva Rajooni Keskhaigla Räpinas, pediaater

1980 – 1981     Dobele Rajoonihaigla Lätis, pediaater

1981 – 1981     Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla, pediaater

1981 – 1983     Tartu Riiklik Ülikool, pediaatria kateeder, assistent

1987 – 2001     Tartu Riiklik Ülikool, arstiteaduskond, pediaatria kateeder – assistent, patoloogilise füsioloogia kateeder – teadur, dekanaat – arendusnõunik.

2001 – 2013    Tallinna Meditsiinikool/Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õpetaja, õppejõud, rahvusvaheliste suhte ja täiskasvanute koolituse koordinaator, arendus- ja rahvusvaheliste suhete prorektor.

2014 – 2017     EV Sotsiaalkindlustusamet, ekspertarst

2016- ...          Qvalitas Arstikeskus AS üldarst, ekspertarst, töötervishoiuarst/peaarsti asetäitja/ekspertarst

2018 - ...         SA Põhja – Eesti Regionaalhaigla, kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus, töötervishoiuarst

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus:

1986 – 1994     Üliõpilaste teadusliku ühingu pediaatria seltsi tööd kureeriv õppejõud

1987 – 2004     Eesti reumatoloogia Seltsi liige

1990 – 1992     Üleliidulise probeemkomisjoni „Karsiovaskulaarseed ja reumaatilised haigused lastel”, liige     

1992 – 2004     Tartu Riikliku Ülikooli Inimuuringute Komitee liige.

1998 – 2004     Eesti Bioeetika Nõukogu liige

2001 – 2002     Tallinna Meditsiinikooli tervishoiutöötaja teooria ja praktikaeksami ettevalmistava komisjoni liige

2001 – 2001     Ilu- ja isikuteeninduse kutsenõukogu liige

2002 – 2005     Socrates/Erasmus temaatilise võrgustiku TENN koordinaator Talllinna Meditsiinikoolis

2002 – 2013     Tallinna Meditsiinikooli/Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli bioeetika komisjoni esimees

2002 – 2011     Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomitee esimees

2002 – 2009     Socrates/Erasmus temaatilise võrgustoku HENRE ja HENRE II esindaja Tallinna Meditsiinikoolis/Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2005 – 2013     European Assotion for International Education (EAIE) liige

2006 – 2012     Riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine” juhtkomitee liige

2008 – 2013     Euroopas tervise- ja rehabilitatsioonialast haridust andvate kõrgkoolide konsortium COHEHRE Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

2004 – 2018     Tallinna Meditsiiniuuringute eetika Komisjoni liige

Projektides osalemine:

2001 – 2006     Socrates Erasmus programmi koordinaator Tallinna Meditsiinikoolis/Tallinna Tervishoiukõrgkoolis

2002 – 2005     Leonardo da Vimnci programmi projekt „Securitas Mare” koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2002 – 2005     Leonardo da Vinci programmi projekti „prsonaalse treeningu integreeritud mudel kvaliteedi-, keskkonna säästlikkuse ja ohutuse tagamiseks haiglates ja tervise                                  asutustes – QUESTRAIN”, koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2004 – 2004     Leonardo da Vinci programmi projekti „Õhtuvalgus”, projektijuht

2004 – 2006     Leonardo da Vinci programmi projekti „Interactive guiding – a new Approach - IGUANA”, koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2006 – 2008     Leonardo da Vinci programmi projekti „Õppematerjalid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna üliõpilastele välisvahetuse sooritamiseks – ETM II” , koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2007 – 2013     LLP/Erasmus programmi koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2008 - 2010    Leonardo da Vinci innovatsiooni ülekande projekti „Social and Healthcare Teachers against Violence, HEVI”, koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2009 – 2010     NORDPLUS programmi projekt „Koostöö õenduse valdkonnas Soome, Rootsi, Norra ja Eesti vahel”, koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis    

2009 - 2010    Leonardo da Vinci programmi projekti „patsiendi ootustele vastavad praktilised oskused hooldusõdedele” koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2009 – 2013     NORDPLUS programmi projektide „Norlys HE – 2009 _ 1-16919” koordinaator Tallinan Tervishoiu Kõrgkoolis

2009 – 2013     NORDPLUS programmi võrgustiku „Terviseedendus, õdede uus roll” koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2009 - Nordplus Nordcare intensiivkursuse „Pediatric health Carre and Promotion”,                            korraldusmeeskonna liige ja õppejõud

2012 - Nordplus Nordcare intensiivkursuse „Family Nursing and Cultural Diversity of Nursing”,   korraldusmeeskonna liige.

Peale ametliku CV osa lähen üle mälestustele.

Panen kirja mõned mälestused, mis seostuvad Tartus oldud ajaga. Kasutan selle alusena loetud mõtet: „Inimesed on need, kes kannavad mälestusi”.

Esimene, kes meenub on dr Anfissa Volõnkina. Meenub sellepärast, et temal oli aega ja tahtmist istuda ja arutada patsiendi lugu läbi iga sümptomi. Ma ei ole kindel, et ma tollel ajal sain aru, kui väärtusliku õppetunni ma tema käest sain. See teadmine tuli küll hiljem, kuid siiski juba siis, kui olin veel üliõpilane. Kui hilisemalt on vaja olnud õppijale midagi seletada, siis olen ikka dr Volõnkina peale mõelnud ja püüdnud samamoodi käituda.

Pediaatria kateerist on dr Aino Paves see, kellest alustaksin. Olen siiani tänulik toetuse eest Moskvas õppimise perioodil. Tema oli see, kes ei pidanud paljuks sõita mu eelkaitsmisele Moskvasse. Mäletan seda kevadist aega ja seda toetavat tunnet, mida tema kohalolek andis.

Soojad tunded tekivad ka dr Helju Tällile mõeldes. Tänu temale sain mitmel korral Tallinnase nii, et ei pidanud oma kodust hakkama kella nelja ajal liikuma.

Dr Mai Maser oli see, kes lülitas mind rahvusvahelises projektis uurimistööd tegema, ja tema käest saadud teadmised on hiljem osutunud väga väärtuslikeks.

Dr Tiina Talvik meenub suure lillekimbuga minu viimasel tööpäeval pediaatria kateedris ja hilisemate huvitavate diskussioonidega eetika konverentsidel.

Dr Tiina Vinni on tegelikult olnud kogu aeg olemas ja tänu temale olen end ikka tundnud killukesena pediaatriast.

Tulles tagasi kateedrisse pärast kandidaadikraadi kaitsmist Moskva Pediaatria Teadusliku Uurinimise Instituudist sain endale mõned ülesanded, mida tollal küll eriti rõõmuga ei võtnud, kuid mis viisid mind kokku mitmete meenutamistväärt inimestega.

Esimesed on ajast, kui olin pediaatria üliõpilaste teadusliku seltsi kuraator. Ja mõlemad inimesed, kellest tahan rääkida olid siis alles üliõpilased.

Need on Ave Minajeva ja Toomas Kivastik. Miks just nemad? Alustan Avest: nii töökat ja täpset tegutsejat kui Ave, on teist raske leida. Mäletan, et iga kord kui me leppisime uurimistöö edasise tegevuse teatud ajaks kokku, oli tal kõik enneaegselt tehtud. Kokkusaamise ajaks oli kaasas alati rohkem kui soovitatud. Avel oli ideid, julgust, aktiivsust ja väga suur töövõime. Puutusin Avega kokku tema edasise töö ajal patofüsioloogia õppetoolis ja ikka nägin sedasama kiiret ja korrektset tegutsejat.

Nüüd Toomasest. Kui Toomas sai pediaatria üliõpilaste teadusliku seltsi esimeheks, olid kõik organisatoorsed probleemid alati lahendatud. Meeles on ta kui väga hea organiseerimisvõimega ja lõbus inimene. Tema juhitud üliõpilastööde konverentse meenutan siiani kui väga hästi läbiviidud tegevusi.

Mõlemad olid pediaatria seltsi üliõpilasjuhid ja alati on hea meel, kui leian kas teadusartikli või info haigla ehitusest, kus on nende osa.

Eraldi tooksin bioeetka komisjoni moodustamise protsessi, kus USAst õpingutelt naasnud dr Lembit Allikmets algatas mõtte uurimistööde osas bioeetkakomisjoni vajalikkusest teadustööd tegevas ülikoolis. Esimese komisjoni koosseisu juhiks sai dr Arvo Tikk ja mina sekretäriks. See oli lisatöö, kus oli vaja tõlkida palju materjale, et saada aru, mida ja kuidas teised riigid selle valdkonnaga on teinud. Kuna see oli suure ajakuluga töö, siis ajas vahel päris vihale. Täna aga võin olla väga tänulik nende teadmiste ja kontaktide eest inimestega, mida olen saanud tänu nende küsimustega tegelemisele.

Suured tänud kõikidele Tartu perioodi kolleegidele, kellest siin oli juttu ja neidst, kellest ei olnud, kuid keda mäletan ja tänu kellele see periood elust oli huvitav ja meeldejääv!

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad