• Lastearst valvab lastekliinikus ööpäev läbi, telefon 731 9512 
• Laste konsulteerimine toimub elavas järjekorras.
• Eelisjärjekorras antakse abi üldseisundi häirega ja/või kiirabi poolt toodud lastele!
• Abivajaduse kiiruse määrab õde, kes küsitleb patsienti/vanemat kaebuste suhtes, määrab patsiendi olulised tervisenäitajad, dokumenteerib andmed ja otsustab arstivisiidi kiiruse vastavalt probleemile (vt. allolev tabel).
• Valvearst määrab vastuvõttu pöördunud lapse esmase abi mahu ning vajadusel uuringud diagnoosi täpsustamiseks ja otsustab haiglaravi vajaduse üle. 

 

Patsientide käsitlus lastekliiniku vastuvõtus

Kategooria

Selgitus

Patsiendi paigutus

Aeg arstini

I

Eluohtlik seisund, vältimatu, kohene abi, „ülikiire abi“

Intensiivravi osakond

kohe

II

Potentsiaalselt eluohtlik seisund,  "kiiret abi vajav“

Hospitaliseerimine

0-15

min

III

Mitteeluohtlik, kuid edasilükkamatut abi vajav seisund

Jälgimispalat (vastuvõtt)

Hospitaliseerimine (vajadusel)

kuni 30

min

IV

Mitteohtlik seisund

Ooteala

kun 180 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Vastuvõttu pöördumisel tuleb esitada lapse isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, sünnitunnistus) mille alusel avatakse lapse haigusjuht.
NB!
• Ooteaega võib mõjutada erinevate uuringute ja analüüside vastuste teostamise aeg (15-60 min).
• Kirurgilist sekkumist vajavatele ja/või traumadega (v.a. ajutrauma) lastele antakse abi erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) või traumapunktis (Puusepa 8).
• Kui ei ole tegemist kiiret abi vajava seisundiga, tuleks tööpäevadel pöörduda perearsti poole!

Lastekliiniku erakorralisse vastuvõttu palun pöörduda:

  • peauksest: E-R kell 07:00-19:00 ja L,P kell 9:00-19:00
  • erakorralise vastuvõtu kaudu: E-R kell 19:00-07:00 ja L,P kell 19:00-9:00

(Lunini tn poolt sisenedes suunduda maja taha kus on näha erakorralise vastuvõtu silt)

 

Visiiditasu Kliinikumis on 5 EUR

 

 Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel:

ravikindlustuseta isikult;

kliinikumi teise eriala arsti saatekirjaga või teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti saatekirjaga patsiendilt;

rasedatelt rasedakaardi esitamisel;

alla 2-aastaselt lapselt;

korduva vastuvõtu korral, kui arst on eelmise vastuvõtu vormistanud tagasikutsena ja broneerinud korduva vastuvõtuaja;

kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult ravi statsionaaris;

tasulise tervishoiuteenuse osutamisel;

tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;

esimese operatsioonijärgse vastuvõtu korral, kui suunajaks on kliinikumi sama eriala arst või erakorralise meditsiini osakonna valvearst, 2 kuu jooksul peale operatsiooni;

kliinikumi töötajatelt, kes pöörduvad nakkuskabinetti tööülesannete täitmisel saadud lõike- torkevigastuse järgselt;

Tartu linna lastelt ja noortelt (0–19 aastat k.a.) ei võeta vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel visiiditasu erakorralise meditsiini osakonnas, lastekliiniku-, kõrvakliiniku-, silmakliiniku- ja psühhiaatriakliiniku erakorralises vastuvõtus. Nende eest maksab visiiditasu Tartu Linn sõltumata pöördumise põhjusest. Seega ei kehti need tingimused visiiditasust vabastamisel: mürgistused ravimite ja bioloogiliste ainetega (sh alkohol), vigastused, võõrkehad, põletused ja söövitused, uppumine, elektrivoolu toime, alajahtumine, anafülaktiline šokk, kehaline väärkohtlemine, ülekuumenemine, kuumarabandus.

 

Alates 01.01.2023 ei kehti enam leping Kambja vallaga, mille kohaselt vabastatakse nende valla lapsed visiiditasu maksmisest vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel.

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad