• Lastearst valvab lastekliinikus ööpäev läbi, telefon 731 9512 
• Laste konsulteerimine toimub elavas järjekorras.
• Eelisjärjekorras antakse abi üldseisundi häirega ja/või kiirabi poolt toodud lastele!
• Abivajaduse kiiruse määrab õde, kes küsitleb patsienti/vanemat kaebuste suhtes, määrab patsiendi olulised tervisenäitajad, dokumenteerib andmed ja otsustab arstivisiidi kiiruse vastavalt probleemile (vt. allolev tabel).
• Valvearst määrab vastuvõttu pöördunud lapse esmase abi mahu ning vajadusel uuringud diagnoosi täpsustamiseks ja otsustab haiglaravi vajaduse üle. 

 

Patsientide käsitlus lastekliiniku vastuvõtus

Kategooria

Selgitus

Patsiendi paigutus

Aeg arstini

I

Eluohtlik seisund, vältimatu, kohene abi, „ülikiire abi“

Intensiivravi osakond

kohe

II

Potentsiaalselt eluohtlik seisund,  "kiiret abi vajav“

Hospitaliseerimine

0-15

min

III

Mitteeluohtlik, kuid edasilükkamatut abi vajav seisund

Jälgimispalat (vastuvõtt)

Hospitaliseerimine (vajadusel)

kuni 30

min

IV

Mitteohtlik seisund

Ooteala

kun 180 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Vastuvõttu pöördumisel tuleb esitada lapse isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, sünnitunnistus) mille alusel avatakse lapse haigusjuht.
NB!
• Ooteaega võib mõjutada erinevate uuringute ja analüüside vastuste teostamise aeg (15-60 min).
• Kirurgilist sekkumist vajavatele ja/või traumadega (v.a. ajutrauma) lastele antakse abi erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) või traumapunktis (Puusepa 8).
• Kui ei ole tegemist kiiret abi vajava seisundiga, tuleks tööpäevadel pöörduda perearsti poole!

Lastekliiniku erakorralisse vastuvõttu palun pöörduda:

 • peauksest: E-R kell 07:00-19:00 ja L,P kell 9:00-19:00
 • erakorralise vastuvõtu kaudu: E-R kell 19:00-07:00 ja L,P kell 19:00-9:00

(Lunini tn poolt sisenedes suunduda maja taha kus on näha erakorralise vastuvõtu silt)

 

Visiiditasu Kliinikumis on 5 EUR

 

 Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel:

ravikindlustuseta isikult;

kliinikumi teise eriala arsti saatekirjaga või teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti saatekirjaga patsiendilt;

rasedatelt rasedakaardi esitamisel;

alla 2-aastaselt lapselt;

korduva vastuvõtu korral, kui arst on eelmise vastuvõtu vormistanud tagasikutsena ja broneerinud korduva vastuvõtuaja;

kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult ravi statsionaaris;

tasulise tervishoiuteenuse osutamisel;

tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;

esimese operatsioonijärgse vastuvõtu korral, kui suunajaks on kliinikumi sama eriala arst või erakorralise meditsiini osakonna valvearst, 2 kuu jooksul peale operatsiooni;

kliinikumi töötajatelt, kes pöörduvad nakkuskabinetti tööülesannete täitmisel saadud lõike- torkevigastuse järgselt;

Tartu linna lastelt ja noortelt (vanuses 0 – 19 aastat kaasa arvatud) erakorralise meditsiini osakonnas ja lastekliiniku erakorralises vastuvõtus vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel, välispõhjustest tingitud vigastuste ja eluohtlike seisundite korral:

 • Mürgistused ravimite ja bioloogiliste ainetega (sh alkohol)
 • vigastused
 • võõrkehad
 • põletused ja söövitused
 • uppumine
 • elektrivoolu toime
 • alajahtumine
 • anafülaktiline šokk
 • kehaline väärkohtlemine
 • ülekuumenemine, kuumarabandus

Nende eest maksab visiiditasu Tartu Linn;

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

         srasilmad