Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi lastekliinik
N. Lunini 6, 50406 TARTU

Tel: +372 731 9598
Fax: +372 731 9503

e-post: laste@kliinikum.ee

 

Vaata kaarti

 

Lastekliinikusse saab sõita  kesklinnast bussidega: 1, 2, 8, 11 ja 12.

* digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata sellele aadressile

laste@kliinikum.ee

Teenuse osutamine toimub:

Lastekliiniku hoones Lunini 6 A-korpuse II ja II korrusel, B-korpuse IV korrusel ja C-korpuse III korrusel. Vesiravi toimub aadressil Puusepa 1a, Spordimeditsiini ja Taastusravi kliiniku basseinis. Teenusele tulles saate info teenuse asukoha kohta sekretärilt (Lunini 6 kab. A325)

 

Teenusele saabudes peab kliendil kaasas olema:

  • Kehtiv sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsus
  • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul)
  • Lapse sünnitunnistus (või selle koopia) ja lapsevanema isikut tõendav dokument.

Teenuse lõppedes lepitakse sekretäriga kokku kohtumine kliendi esindajaga dokumentide allkirjastamiseks.

 

Lastekliiniku rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:

Sotsiaaltöötajad: Helve Maripuu, Kätlin Jaeger

Füsiaatriaõed: Elve Kalda, Valentina Serpak, Tiiu Vaher

Füsioterapeudid: Ülle Utsal (vastutav füsioterapeut), Karin Jesse, Reeli Tamm, Piret Suur, Eva Mengel, Merlin Burov, Irene Kalju, Külliki Värä, Ingrid Alumaa, Aimi Reimann, Rutt Hanni, Karin Tammik

Logopeedid-eripedagoogid: Tiiu Soopõld, Inna Marats, Helene Savolainen, Helena Oselin, Margit Kaljuste, Raili Mäll

Psühholoogid: Mairi Männamaa, Külli Muug, Janne Jehe, Maris Hinn, Kaili Trossmann

Taastusarstid: Imma Tiirmaa, Tiina Stelmach, Tiina Lind

Tegevusterapeudid: Lille Saukas, Pille Pärn

 

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid keskkonna (nt.kodu) kohandamiseks, nõustatakse abivahendi valikul ja kasutamisel. Olulisel kohal on erivajadustega inimeste nõustamine erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsessi kirjeldus:

Rehabilitatsiooniteenusele pöörduv klient registreerub sekretäri juures või telefoni teel rehabilitatsiooniteenuse järjekorda olemasoleva Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Sekretär registreerib kliendi järjekorda ning teenuse osutamiseks vabade vahendite olemasolul kooskõlastab kliendile vajaliku teenuste mahu ning kliendile sobiva aja teenuse saamiseks teenust osutava spetsialistiga. Seejärel informeerib ta klienti teenusele tuleku ajast ja teenuse saamise kohast. Vajadusel soovitab kliendile teist rehabilitatsiooniasutust.

 

Osutame järgnevaid teenuseid:

1001 Tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning fikseerimine rehabilitatsiooniplaanis (lastele kuni 18.a)

1002 Isiku, tema pere ja vajaduse korral isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooniplaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel.

1003 Rehabilitatsiooniplaani täiendamine meeskonnatöös ning vahehindamiste läbiviimine rehabilitatsiooniprotsessis mitme spetsialisti poolt

2001,2002, 2017 Füsioterapeudi individuaalne ja grupitöö.
Lapse motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine spetsiifiliste objektiivsete standardiseeritud testide ja mõõtmisvahendite abil (Movement ABC, SOMP, Good Balance tasakaaluplatform, dünamomeeter, goniomeeter). Lapse ja lapsevanema nõustamine liikumisfunktsiooni ja tegevusvõime paranemist soodustavate tegevuste ja abivahendite osas. Koostame individuaalsed liigutuslikku arengut ja tegevusvõimet soodustavad ja/või säilitavad koduprogrammid ning õpetame last ja lapsevanemat neid kasutama. Arenguprobleemidega laste puhul arendusravi võtete kasutamine ja õpetamine perele.

2004, 2005, 2006 Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine).
Sotsiaaltöötaja selgitab välja kliendi terviseseisundist tulenevad ja igapäevast toimetulekut mõjutavad psühhosotsiaalsed, sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised toimetuleku aspektid ning nõustab ja juhendab klienti ja tema peret puudest tulenevate sotsiaalsete probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Vajadusel teeb koostööd kohalike omavalitsustega ja avalike teenuste osutajatega.

2007, 2008, 2009 Eripedakoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine)

2003, 2018, 2016 Tegevusterapeudi teenused

2010, 2011, 2012 Psühholoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine)
Kliendi ja tema pere psüühilise tegevusvõime hindamine ja probleemide väljaselgitamine. Nõustamine ja teraapia toimetuleku probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

2013, 2014, 2015 Logopeedi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine)
Kliendi kõne valdkonna probleemide väljaselgitamine, kõnepuude korrigeerimine, suhtlemisoskuse kujundamine.

2025, 2026, 2027 Õe teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine)

2028 Arsti individuaalteenus

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid