Küsimus: Kes on pildil (1980. aasta)?

 

Pildimang september 2012

Õige vastus on (vasakult) prof Elmar Siirde, rektor Arnold Koop, dotsent Laur Karu ja prof Jaan Riiv.

 

 

Kommentaar

On aasta 1980 ja tähistatakse otorinolarüngoloogia kateedri kauaaegse juhataja ja endise arstiteaduskonna dekaani professor Elmar Siirde 70. juubelit. Pildil on vasakult prof Elmar Siirde (1910-1988), ülikooli rektor prof Arnold Koop (1922-1988), Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla peaarst v-õpetaja, hilisem dotsent, ÜMPI direktor, tervishoiu minister ja Arstide Liidu president Laur Karu (1942-1996) ja sisehaiguste propedeutika kateedri juhataja kardioloogist prof Jaan Riiv (1919-1995).

 

Prof.emer. Arvo Tikk