lk10 LastefondNovembris peab sünnipäeva Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, mis asutati 2000. aastal eesmärgiga toetada eriravi ja -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ning seadmete soetamist haiglatesse. Aastate jooksul on inimesed fondi tarbeks annetanud ligikaudu kolm miljonit eurot.


Kliinikumi Leht uuris Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi nõukogu esinaiselt Küllike Saarelt ja toetusjuhilt Eveli Ilveselt, milliseid sihte seab lastefond järgmisteks tegevusaastateks.


Lastefondil on olnud igal aastal põhikampaania. Viimastel aastatel selle kõrval ka aina enam väiksemaid aktsioone. Kas olete oma tegevusega liikumas rohkem n-ö juhtumipõhiseks?
Lastefond tõstatab igal aastal fookusesse ühe põhitemaatika, millele terve aasta jooksul suuremat tähelepanu pöörame ja annetusi kogume. Põhikampaania teemaks saab reeglina valdkond, kuhu meil kõige enam toetustaotlusi on laekunud ehk siis valdkond, kus kõige enam tundub meie kogemusele tuginedes abi vaja olevat. Meie eesmärk on tõsta teema päevakorda ja juhtida tähelepanu, et antud valdkonnas on probleem, mis vajab riiklikul tasandil lahendamist. Tegelikult on meie kõikide projektide eesmärk leida probleemidele püsiv lahendus riiklikul tasandil, mitte jääda lõputult annetajate toel abivajajaid toetama.
Põhikampaania kõrval on meil alati ka väiksemad kampaaniad, sest lastefondi toetusvaldkondade spekter on täna üsna lai – alates ravitoidusegudest lõpetades aparatuuriga. Toetame lapsi üle terve Eesti, nii kaugel Lõuna-Eesti külas kui ka Tallinnas. Seega oleme tõesti ka juhtumipõhised.


Algselt loodi lastefond Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde ning üheks eesmärgiks oli aidata soetada laste raviks vajalikku aparatuuri meie kliinikutesse. Nüüd aga on teie tegevus laienenud üle Eesti – kas kliinikumis said kõik kitsaskohad täidetud?
Tartu Ülikooli Kliinikumi toetamise osakaal on hetkel oluliselt väiksem, kui fondi algusaastatel. Lastefond loodi 17 aastat tagasi kliinikumi juurde ning üheks eesmärgiks oli soetada aparatuuri kliinikumi lasteosakondadesse, mida algusaastatel ka peamiselt tehti. Samas ei ole see olnud kunagi meie fondi ainuke eesmärk. 17 aastaga on elu on muutunud ning viimastel aastatel ongi fond üha rohkem tähelepanu pööranud raviga seotud probleemide teadvustamisele ja avalikustamisele ning erinevate haigustega seotud probleemide lahendamisele. Meil on ka põhikirjas toodud välja eesmärk tõsta elanikkonna teadlikkust varajaseks haiguste avastamiseks, nende ennetamiseks ja ravitulemuste parandamiseks. Samuti tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine.
Kliinikumi lasteosakondi toetame tänaseni, kuna kindlasti ei ole kitsaskohad täidetud ja vaevalt, et need kunagi päris ära kaovadki. Meie välja makstavatest toetustest ca 10–15% lähevad erinevatele kliinikumi lasteosakondadele, et toetada aparatuuri soetamist kui ka erinevaid koolitusi, kongressidel osalemist jne.


Teie nõukogu esinaine Küllike Saar on öelnud, et lastefondi poole võib pöörduda igaüks, kes mingil põhjusel ei saa abi Eesti Haigekassalt. Kuidas peaksid abivajajad teie poole pöörduma?
Lastefondi poole võivad pöörduda kõik, kes vajavad abi seoses lapse raviga. Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).

Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. Taotlus on leitav meie kodulehelt www.lastefond.ee. Täidetud toetustaotlus tuleb saata Lastefondi infomeilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Taotluse esitamise järgselt algab fondipoolne taustauuring. Võtame ühendust perega, palume raviarsti kinnitust lapse haigusloole ja abivajadusele ning teeme päringu kohalikule omavalitsusele, kas ka neil on võimalik omalt poolt toeks olla. Kui kogu vajalik informatsioon on olemas ning erinevad osapooled lapse abivajadust kinnitanud, võtab lastefondi nõukogu toetustaotluse arutlusse. Lastefondi nõukogu langetab otsuseid vähemalt kord kuus toimuvatel koosolekutel. Erakorraliste juhtumite puhul, kui on kiire, teeb fondi nõukogu otsuseid ka ühe päevaga. See on meie suur eelis – oleme väga paindlikud. Kui nõukogu on otsuse heaks kiitnud, saame abivajajat toetama hakata. Oluline on siinkohal märkida, et lastefond ei kanna reeglina toetussummat pere arvele, vaid katab kulud arvete põhjal. See on oluline, et toetus oleks sihtotstarbeliselt kasutatud ja võiksime olla kindlad, et abi jõuab sinna, kuhu vaja. Lastefondi jaoks on väga oluline olla oma annetaja jaoks usaldusväärne ja tegevuses läbipaistev.

Vahel harva tuleb ette ka olukordi, kus fondi nõukogu peab andma toetustaotlusele negatiivse vastuse. Põhjuseid on erinevaid, peamiselt ei ole neil juhtudel abivajadus taustauuringujärgselt kinnitust leidnud. Tuleb ette ka juhtumeid, kus nõukogu vajab lõpliku otsuse langetamiseks lisainformatsiooni. Sellistel puhkudel kaasatakse erialaspetsialiste ja väliseksperte, et langetada lõplik otsus.
Alati tasub meiega ühendust võtta ja uurida, kui ei olda kindel, kas lastefondist võiks abi küsida. Me aitame ja suuname hea meelega.
Olete üks vanimaid heategevusfonde Eestis. Kuidas teile tundub, kas olete oma tegevusega jõudnud arstide teadvusesse, et nad julgustaksid enda patsiente teie poole pöörduma?
Oleme teinud selle nimel tööd, et teavitada lastefondi toetusvõimalustest ja julgustanud meie poole pöörduma. Meie tegemisi juba teatakse, kuid pikk tee on veel minna. Väga hea koostöö on näiteks lastekliiniku sotsiaaltöötajatega, kellega tihedalt suhtleme ja kes meie poole juba ise pöörduvad. Nad teevad suurepärast tööd! Pöörduvad ka arstid otse. Samas ei jõua paljud veel meieni, mistõttu peame pidevalt teavitama, julgustama, jagama erinevaid lugusid, et meie poole võib pöörduda.


Sünnipäeval vaadatakse tehtule tagasi ja seatakse uusi sihte – millisena näete lastefondi ja selle tegevusi viie aasta pärast?
Keeruline on prognoosida, kuid me areneme ja kasvame koos ühiskonnaga, st meieni jõuavad teemad, mis on parasjagu aktuaalsed. Ilmselt saame ka viie aasta pärast täita lünki, milleni riik ei ole veel jõudnud või ei leia vahendeid. See ongi ju meie moto: „Täites lünki aastast 2000“. Soov oleks rohkem tegeleda ka ennetustööga, milleks praegu väga ressurssi ei jää.


Hetkel tegutseb teie heaks üle 50 vabatahtliku. Kas neist piisab eesmärkide elluviimiseks või mahub teie ridadesse veel inimesi, kes sooviksid anda oma panuse heategevusse?
Häid, teotahtelisi ja kohusetundlikke inimesi mahub ikka juurde. Vabatahtlik tegevus on pigem selline, kus mingil ajaperioodil inimesed panustavad ja siis liiguvad edasi. Väga pikaajalisi vabatahtlikke on vähem, ent nad on meile väga väärtuslikud. Lastefond värbab uusi huvilisi reeglina kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Sel aastal on sügisene värbamine lõppenud, küll aga otsime jätkuvalt vabatahtlikke fondi 2018. aasta üle-eestilisse Üleannetuse kampaaniasse.

 

Kliinikumi Leht