lk12 katkised hingedLastefondi 2015. aasta põhikampaaniaga „Katkised hinged" soovitakse juhtida avalikkuse tähelepanu asenduskodu laste hingehaavadele ning koguda annetusi neile vajaliku teraapia pakkumiseks.


Annetuste abil rahastatakse terapeutide, psühholoogide, eripedagoogide ja teiste erialaspetsialistide sihipärast ja järjepidevat nõustamistööd asenduskodudes, kus kasvavad lapsed ei saa hetkel suure vahemaa, transpordi puudumise ja kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade või teiste tegurite tõttu kas üldse mitte või õigeaegselt nende läbielamisi silmas pidades äärmiselt vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge.


Lastefondi tegevjuhi Sandra Liivi sõnul saadi kampaania korraldamiseks innustust Tudulinna asenduskodu toetamisest nelja aasta jooksul. „Oleme juba 2010. aastast toetanud erialaspetsialistide tööd Tudulinna asenduskodus ning asutuse juhatajaga pidevas dialoogis olnuna mõistnud, kui väga vajavad asenduskodus kasvavad lapsed psühholoogilist ja terapeutilist abi." Sel aastal soovitakse ulatada abikäsi ka teistele asenduskodudele, kes vajavad täiendavat tuge lastele vajaliku teraapia võimaldamisel.


Tudulinna asenduskodu juhataja Karis Mugamäe selgitab, et asenduskodusse elama sattunud lapsed on oma elus läbi elanud asju, millest meil võib olla väga raske aru saada. Samuti ei suuda need lapsed tihti ka ise kogetut ega teiste inimeste käitumist mõista. „Laps on alati aus ning tal on oma vanemate ja kodu vastu siirad tunded. Seevastu olukorrad, mida ta peab läbi elama, tekitavad temas valu, segadust ja järjepidevaid pettumusi. Olukord, kus sa oled eemal oma emast, isast ja kodust ning tunned, et sinu kõige lähedasemad ei hooli sinust, ei ole kerge kellegi jaoks, eriti raske on see aga lapse jaoks, kes peab oma elu jätkama asenduskodus," räägib ta.


Et last sel keerulisel eluetapil aidata, on vaja professionaalseid teadmisi ja kogemusi, mida omavad vaid väljaõppinud terapeudid. „On vaja kedagi, kes last mõistaks ja ütleks õigel ajal õigeid sõnu. Me ei tohi jätta teda oma tunnete ja valuga üksi, vaid peame teda aitama ja leidma inimese, kes pakub lapsele vajalikku turvatunnet ning omab oskusi temaga teadlikult tegeleda," täpsustab Mugamäe.


Nii Liiv kui Mugamäe toonitavad, et kuna negatiivsed minevikukogemused ja mälestused mängivad suurt rolli asenduskodus kasvavate laste edasises toimetulekus, aitab nende psühholoogilise toetusega tegelemine neil täiskasvanuks saades edukamalt ühiskonda astuda ja oma eluga hakkama saada. Nii luuakse pinnas, millele laps saab täiskasvanuna toetuda.


Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond