15 aastat tagasi, 2000. aasta 14. novembril kirjutas ühena teiste seas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi asutamisdokumentidele alla ka toonane kliinikumi juhatuse liige Urmas Siigur. Küsisime fondi asutajaliikmelt ja tänaselt kliinikumi juhatuse esimehelt, kuidas ta seda aega mäletab ning Lastefondi tänast tegevust näeb ja hindab.


Millised on teie mälestused sellest asutamisloost – millised olid need ideed, eesmärgid ja emotsioonid, millega see fond loodud sai?
Ega väga täpselt ei mäleta küll. Kamp toredaid inimesi sai kokku ja tehtud ta sai. Kindlasti oli innustavaks eeskujuks Tallinn Lastehaigla toetusfond.


Kuivõrd peate te end praegu fondi tegevusega kursis olevaks? Kui palju te jälgite Lastefondi tegemisi?
Fondi tegevused on päris hästi meedias kajastatud ja aeg-gajalt käib tegevjuht ka kliinikumi juhatuses fondi toimetamistest ja plaanidest kõnelemas.


Möödas on 15 aastat. Kuidas te praegu Lastefondi tegevust ja olemust näete? Millisena ta nüüd eemalt vaadatuna näib – kas need tollased sihid on realiseerunud, kas fond on selline nagu te seda asutades soovisite, et ta saaks olema?
Usun, et keegi asutajatest ei julgenud toona nii vägevat edulugu loota, kui tänaseks juhtunud on.


Mida te Lastefondile edaspidiseks sooviksite? Millised võiksid olla need arengusuunad või parendused, mida ette võtta, et fond veel vähemalt 15 tegusat aastat haigeid lapsi saaks aidata?
Julgust uute hullude ideedega välja tulla!

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond