6. märtsil külastas esmakordselt kliinikumi uus sotsiaalminister Taavi Rõivas ning kohtus kliinikumi juhtkonna ja kliinikujuhtidega.

 

Roivas Starkopf Siigur

 

Kohtumisel arutati kliinikumi juhatuse eestvõttel haigekassa poolt pakutava eriarstilepingu mahu kasvu piirkondlikele haiglatele. Lisaks olid kõne all haiglavõrgu arengukava ja edasised tervishoiukorralduse plaanid Lõuna-Eestis.


Hematoloogia-onkoloogia kliiniku direktor dr Peeter Padrik tõstatas küsimuse ületöö tasustamisest madalama koefitsiendiga, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja prof Joel Starkopf uuris, kas valveteenistust ei võiks vastavalt haiglatüübile stratifitseerida. Närvikliiniku juhataja prof Toomas Asser tõi esile tarviduse finantseerida paremini ülikoolihaiglat kui õpetavat haiglat ning südamekliiniku juhataja prof Jaan Eha tundis muret Eestist lahkuvate noorte, kvalifitseeritud spetsialistide pärast.

 

Kliinikumi Leht