korpus26 Oktoober 2011

Toomas Kivastik, projektijuht 

http://www.kliinikum.ee/leht/casa-nova

Suvel sai valmis Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärgu eskiisprojekt, mille alusel kavandatakse uued korpused J, K ja L.

Haigla planeerimine on oma olemuselt alati kompromiss ning eeldab osapooltelt valmidust kokkulepeteks, kuna kõiki soove pole kunagi võimalik täita. Koostöös kliinikute ja osakondadega pandi paika ruumide funktsionaalne planeering. Augustikuu jooksul toimus planeeringu täpsustamine juba eelprojekti raames ning praeguseks on uutes hoonetes paiknevate üksuste plaan põhimõtteliselt valmis. Töös tuli arvestada ka juba olemasolevate hoonetega, sest uued korpused ehitatakse varasemate kõrvale nii, et tekiks logistiline tervik. Saavutatud tulemusega on kõik osapooled üldjoontes rahule jäänud - suur tänu kõigile hea meeskonnatöö eest.

Teise ehitusjärgu üheks oluliseks eesmärgiks on kaasaegse onkoloogiakeskuse rajamine. Selle keerukaim osa on kiiritusraviosakond asukohaga J-korpuse nullkorrusel, kuhu luuakse valmidus nelja lineaarkiirendi jaoks. Samavõrd tähtis on kaasaegse taristu loomine sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haigla apteegi ja patoloogiateenistuse jaoks.

Augustis moodustati koostöös Tartu linnavalitsusega ka uue ehitusjärgu fassaadi-lahenduse hindamise žürii, kus osalesid arhitektid Tiit Sild, Andres Kadarik, Ike Volkov, Andres Lunge ning kliinikumi poolt juhatuse liikmed Malle Keis, Mart Einasto ning allakirjutanu. Projekteerijate esitatud kolmest visioonist valiti välja nn järjepidevuse variant (vt juuresolevat joonist), sest pärast pikka diskussiooni hinnati selle lahendus üsna üksmeelselt kõige kokkusobivamaks juba olemasolevate hoonete välisilmega. Kogu Eesti jaoks üliolulise ehitise väljanägemine on kahtlemata väga tähtis. Samas tuleb rõhutada, et seda maja projekteeritakse ikka n-ö seestpoolt väljapoole ning form follows function nagu ütles pilvelõhkujate isaks kutsutud Ameerika arhitekt Louis Sullivan.

Teise ehitusjärgu hoonete brutopind on ligikaudu 38 000 m². Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondist (tunnusnumber: 2.6.0101.09-0001). Tänu kohtuvaidlustele projekteerija riigihankega on esialgsest ajakavast maha jäädud. Uue kava kohaselt peaks valmimise lõpp-tähtaeg olema 1. juuli 2015. Täpsemalt kirjutame korpuste planeeringust järgmises lehenumbris.