Projekti eesmärgiks on parandada Tartu Ülikooli Kliinikumi õendus- ja hooldusteenuste kättesaadavust ning kvaliteeti. Selle saavutamiseks on vajalik suurendada Kliinikum hooldusravi voodikohtade arvu ning arendada edasi pakutavaid õendus- ja hooldusteenuseid.  Käesoleva projekti raames läbiviidavaks tegevuseks on Tartus aadressil L. Puusepa 6 asuva hoone renoveerimine ning sisustamine õendus- ja hooldusteenuste pakkumise tarbeks.