• Enam kui 80% meestekliiniku vastuvõttude ja uuringute eest tasub Eesti Haigekassa.

  • Visiiditasu esmasel visiidil Eesti haigekassa poolt kindlustatud isikutel on 5 EUR.

  • Vastuvõtud algavad enamasti õe või abiarsti visiidiga, kes peale vestlust Teiega määrab esmased vajalikud uuringud. Tulenevalt kaebustest ja uuringutulemustest suunatakse Teid vajadusel peale uuringuid edasi arsti vastuvõtule.

  • Arsti esmaste visiiti arv on piiratud ja nende ooteaeg märgatavalt pikem, kui õe visiidile.

  • Eesti haigekassa kindlustust omavatele meestele on haigekassa järjekorra alusel toimuva teenuse korral kõik korduvad visiidid ja vajalikud põhiuuringud tasuta.

  • Kiirema teenuse saamiseks on võimalik esmaselt haigekassa poolt tasutud vastuvõtuna avatud loo puhul tellida tasulist vastuvõttu, mis ei muuda sama haigusjuhu raames tasuta uuringute ja järgnevate visiitide õigust.

  • Võimalik on tellida tasulisi terviseuuringute pakette ja mugavusteenuseid, mis vähendavad olulisel määral teie ajakulu.

  • Haigusjuhu kokkuvõte edastatakse alati riiklikku terviseinfosüsteemi.