Kristel Ehala-AleksejevKristel Ehala-Aleksejev on Eestis läbitud meditsiiniõpingute järgselt omandanud magistrikraadi Belgia Kuningriigis, Louvain´i Katoliku Ülikoolis kliinilise toitumise alal, uurides inimese rasvkude ning rasvumise seoseid metaboolse sündroomiga. Õpingute jooksul omandatu on olnud heaks baasiks, et Eestisse naasnuna hakata inimesi nõustama nii kaaluprobleemide kui toitumise osas laiemalt.

Põhitööks meestekliiniku Tallinna osakonnas ongi patsientide nõustamine üldtervise, toitumise ja kaaluprobleemide alal. Enim huvipakkuvateks teemadeks nii teadusvaldkonnas kui nõustamistöös on rasvumine ja diabeet ning viimaste seosed toitumise ja tervisega laiemalt. Lisaks arstitööle õpib Kristel Tartu Ülikoolis doktorantuuris. Doktoritöö teemaks „Mehepoolse viljakuse seosed ülekaalu ja metaboolse sündroomiga".

pdf Elulookirjeldus