Tegevused eesmärkide saavutamiseks

1. Omage kirjalikku imetamisstrateegiat, mida teadvustatakse reeglipäraselt kogu kliiniku personalile ja mis on kättesaadav rasedatele/sünnitajatele/ imetavatele emadele ja nende peredele
1.1. Koostatud strateegia on laiaulatuslik ja lähtub UNICEF/WHO Beebisõbraliku Haigla Algatuse 10 sammust edukaks imetamiseks.
1.2. Rinnaga toitmise strateegia välja töötamiseks moodustatakse multidistsiplinaarne meeskond, kuhu kuuluvad inimesed kliiniku administratsioonist, arstid, ämmaemandad, imetamisnõustajad ja teised valdkonnaga seotud spetsialistid ning lapsevanemate esindajad.
1.3. Spetsialistid, kes töötavad imetavate emade, vastsündinute ja nende peredega on teadlikud strateegia soovitustest ning rakendavad neid parimal võimalikul viisil.
1.4. Strateegia on kättesaadav kõikidele spetsialistidele, emadele ja peredele ning tunnustatud kui haiglas kehtiv juhendmaterjal
1.5. Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on tegevusanalüüsi aluseks. 

Allikad: 3,13,17,18,35,36,38,39,41,42,43

 

1.1. Rinnaga toitmise strateegia on laiapõhjaline teaduspõhisele kirjandusele ja UNICEF-i ja WHO Beebisõbraliku Algatuse põhimõtetele tuginev juhendmaterjal. Strateegia sisaldab UNICEF-i ja WHO „10 sammust edukaks imetamiseks" lähtuvaid strateegilisi eesmärke ning põhjalikke kirjeldusi tegevustest, mis võimaldavad püstitatud eesmärke efektiivselt saavutada.

 

1.2. Rinnaga toitmise strateegia välja töötamiseks moodustatakse töörühm, kes töötab läbi teaduspõhise Beebisõbraliku Haigla Algatusega seotud kirjanduse ning koostab esialgse strateegia versiooni. Ekspertgruppi kaasatakse esmalt kliiniku juhtkond, lastearstid ja ämmaemandus- ja õendusjuhid, seejärel kõik kliiniku töötajad ja sihtgrupp, kellele antakse võimalus tutvuda strateegiaga ja esitada oma kommentaarid veebipõhiselt. Konstruktiivsed kommentaarid analüüsitakse ning lisatakse strateegia lõppversiooni.

 

1.3. Kinnitatud rinnaga toitmise strateegia lõppdokument on teadvustatud kõikide kliiniku töötajate poolt ning sellest lähtutakse emadushoolduse osutamisel. Läbi rinnaga toitmist edendavate tegevuste ja sihtgrupi teavitamise perekooli loengutes, perekeskuses ämmaemanda vastuvõtul, veebipõhise imetamisnõustamise käivitamise jms on kogukond teadlikum imetamise kasuteguritest ning võimalikest toetussüsteemidest imetamise jätkupidevuse säilimiseks.

 

1.4. Strateegia on kättesaadav paberkandjal naistenõuandlas, perekeskuses, sünnieelses, sünnitus- ja sünnitusjärgses, günekoloogia, neonatoloogia, lasteintensiivravi- ja üldanestesioloogia osakonnas ning veebipõhiselt naistekliiniku kodulehel

 

1.5. Püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamiseks viiakse naistekliiniku ämmaemandusjuhi eestvedamisel iga- aastaselt läbi enesehindamine kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut – Hospital Self-Appraisal Tool ja sihtgrupi rahulolu küsitlust, et analüüsida positiivseid ning arendamist vajavaid aspekte ja püstitada/täpsustada strateegilisi eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi.

 

1.Omage kirjalikku imetamisstrateegiat, mida teadvustatakse reeglipäraselt kogu kliiniku personalile ja mis on kättesaadav rasedatele/sünnitajatele/ imetavatele emadele ja nende peredele 1.1. Koostatud strateegia on laiaulatuslik ja lähtub UNICEF/WHO Beebisõbraliku Haigla Algatuse 10 sammust edukaks imetamiseks. 1.2. Rinnaga toitmise strateegia välja töötamiseks moodustatakse multidistsiplinaarne meeskond, kuhu kuuluvad inimesed kliiniku administratsioonist, arstid, ämmaemandad, imetamisnõustajad ja teised valdkonnaga seotud spetsialistid ning lapsevanemate esindajad. 1.3. Spetsialistid, kes töötavad imetavate emade, vastsündinute ja nende peredega on teadlikud strateegia soovitustest ning rakendavad neid parimal võimalikul viisil. 1.4. Strateegia on kättesaadav kõikidele spetsialistidele, emadele ja peredele ning tunnustatud kui haiglas kehtiv juhendmaterjal. 1.5. Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on tegevusanalüüsi aluseks. Allikad: 3,13,17,18,35,36,38,39,41,42,43