Tegevused eesmärkide saavutamiseks

2. Koolitage personali strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike vilumuste saamiseks ja säilitamiseks
2.1. Imetavate emade ja vastsündinute hooldusesse kaasatakse vähemalt üks põhjaliku imetamise füsioloogia ja juhendamise alase ettevalmistusega inimene, kes vastutab personali põhjaliku koolitamise ning seeläbi efektiivse strateegia rakendumise eest
2.2. Kogu kliiniku personali, kes on kaasatud imetavate emade, vastsündinute hooldusesse sünnitusjärgses perioodis koolitatakse jätkupidevalt vähemalt üks kord aastas imetamise füsioloogia, juhendamise ja edendamise osas lähtudes koolituskavast.
2.3. Emadushooldusesse on kaasatud vähemalt üks määratud tööajaga rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustaja (IBCLC), kes osaleb imetamisnõustamises ning toetab nii emasid kui personali.
2.4. Kogu kliiniku personal k.a. tugipersonal, kes puutuvad kokku rasedate, imetavate emade ja nende peredega omavad rinnaga toitmisega seonduvalt positiivseid hoiakuid.

Allikad: 3,4,12,13,17,18,25,35,36,38,39,41,42,43

 

2. Rasedate naiste, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega kokku puutuvate töötajate koolitusvajadus (teadmised ja praktilised oskused) hinnatakse lähtudes pädevusnõuetest ning koostatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste omandamiseks ja säilitamiseks koolituskava.

 

2.1.1.Tervishoiu Kõrgkoolides ämmaemanda õppekava läbinud ämmaemandad töötavad läbi rinnaga toitmise strateegia ning täidavad veebipõhise hindamisvormi oma pädevuse kinnitamiseks.

 

2.1.2. Koostatakse koolituskava imetavate emade toetamiseks ja juhendamiseks, mis käsitleb „10 sammu edukaks imetamiseks", „Rahvusvahelise piimasegude turustamise koodeksit" ja „Emasõbraliku hoolduse mudelit". Emade adekvaatseks toetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks peab läbitud koolituse maht olema vähemalt 20 tundi, sisaldades vähemalt 3 tundi juhendatud praktilist kogemust.

 

2.1.3. Koostatakse koolituskava, mis käsitleb mitte- imetavate emade toetamist.

Kursusel käsitletavad teemad on:

- erinevate toitmisviiside kasutegurid ja riskid;

- toitmisviisi valikuid mõjutavad tegurid, sobiva toitmisviisi valik;

- nõuetekohane piimasegu valmistamine, toitmine ja säilitamine;

- juhendamine ja pedagoogika;

 

2.1.4. Kõik uued töötajad läbivad tööle asudes koolituse imetavate emade toetamise ja juhendamise läbiviimiseks vähemalt kuue kuu jooksul alates tööle asumisest.

 

2.2. Vähemalt üks kord aastas korraldatakse rinnaga toitmise edendamisega seonduv teabepäev, millel käsitletakse imetamise füsioloogiat, juhendamist ning korraldatakse keeruliste juhtumite arutelusid.

 

2.3. Naistekliinik toetab rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustajate ettevalmistust esmasel eksamil osalemiseks ning jätkuvalt sertifikaadi säilitamiseks vajalikul resertifitseerimisprotsessis. Luuakse võimalused imetamisnõustajate kaasamiseks koolituskava rakendamisse, sihtrühma teadlikkuse parandamisse ja imetamise edendamisse tervikuna.

 

2.4.Kogu kliiniku personal, kes puutuvad kokku rasedate naiste, imetavate emade ja nende peredega on teadvustanud rinnaga toitmise strateegia eesmärke seoses rinnaga toitmise edendamisega, on teadlikud oma rollist imetamise õnnestumise mõjutajana ning omavad rinnaga toitmisega seonduvalt positiivseid hoiakuid.