Tegevused eesmärkide saavutamiseks

3. Teavitage kõiki rasedaid ja nende lähedasi imetamise kasulikkusest ja selle korraldamisest
3.1. Antenataalsetes vastuvõttudes viiakse raseduse 24.-30 nädalal ämmaemanda poolt läbi rindade läbivaatus ning antakse hinnang rindade arengule ning füsioloogilisele ettevalmistusele imetamiseks, motiveerides ja innustades seeläbi naist oma last rinnaga toitma. Ema varasem imetamiskogemus analüüsitakse ning leitakse probleemide ilmnemise põhjused, et neid vältida järgmise lapse rinnaga toitmisel.
3.2. Kõikidele rasedatele naistele/peredele on tagatud osalemine Perekooli imetamise loengus, kus edastatakse struktureeritud, kallutamata (reklaamivaba) teavet imetamise füsioloogiast, kasuteguritest emale ja lapsele, vastunäidustustest, piimasegu kasutamise riskidest ning imetamise edendamisest viisil, mis võimaldab naisel langetada informeeritud otsus oma lapse toitmisviisi valikul.
3.3. Emadele soovitatakse ainult rinnapiimaga toitmist kui vastsündinule sobivaimat ja ideaalset toitmisviisi, kui ei ole näidustatud teisiti.
3.4. Ante- ja postnataalselt on jagamiseks ja kättesaadavad kirjalikud juhendmaterjalid.
3.5. Piimasegude, lutipudelite ja luttide tootjate töötajatel või turustajatele ei looda võimalust saada otsest ega kaudset kontakti rasedate, imetavate emade ega nende peredega.

Allikad: 1,2,3,4,6,12,15,19,35

 

3.1. Paljud naised otsustavad oma lapse toitmisviisi raseduse ajal. See pakub tervishoiutöötajatele, kes emaga tema raseduse ajal kohtuvad, suurepärase võimaluse kinnitada sõnumit, et rinnapiim on ema ja lapse jaoks parim. Seega on vajalik, et rinnaga toitmist käsitletakse antenataalsete visiitide käigus. Vestluse käigus selgitatakse välja ema eelteadmised rinnaga toitmisest ning väärarusaamad ja hirmud seoses imetamisega. Nõustamisel pakutakse korraga väikeses koguses teavet, mis on spetsiaalselt kohandatud iga ema individuaalsetele vajadustele. Nõustamisel kasutatakse motiveerivat vestlustehnikat, esitades avatud küsimusi, võimendades positiivseid kogemusi ning analüüsides eelnevaid negatiivseid kogemusi.

 

Naisele võimaldatakse antenataalsete konsultatsioonide käigus arutleda rinnaga toitmise üle korduvalt ning antakse seeläbi võimalus langetada informeeritud otsus. Antenataalsete konsultatsioonide käigus antakse rasedatele ja nende peredele teavet imetamise tugirühmade ja imetamisteemaliste veebilehtede kohta. Imetamise suhtes kõhkleval seisukohal olevatele ning eelnevat negatiivset imetamiskogemust omavatele naistele soovitatakse osalemist imetamise tugirühmas juba raseduse ajal, et luua võimalus kohtuda rinnaga toitvate emadega ning saada julgustust ja toetust.

 

3.2./3.3. Rinnaga toitmine on, kuigi osaliselt instinktiivne, õpitav oskus, mis nõuab kogemust. Edukas rinnaga toitmine sõltub ema poolt õpitust ning kvalifitseeritud õpetamisest ja asjakohasest toetusest. Rinnaga toitmise õnnestumine on mõjutatud raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel perioodil osutatud juhendamise ja toetuse kvaliteedist. Kliiniku personalil, eriti ämmaemandatel, peavad olema oskused täpse ja asjakohase nõu andmiseks emadele. Samuti on olulised kliiniku personali hoiakud rinnaga toitmise suhtes.

 

On leitud, et rinnaga toitmise kestus on märkimisväärselt pikem nende emade puhul, kes tajusid, et nendega tegelenud meditsiinitöötajad suhtusid soosivalt rinnaga toitmisesse võrreldes emadega, kes tundsid, et nende nõustajad olid neutraalsed või ei soosinud rinnaga toitmist. Kliiniku töötajad edastavad imetamisega seonduvat informatsiooni positiivses võtmes. Vastukäivate nõuannete jagamine ning ebapiisav ja mitteadekvaatne nõustamine võib imetamist negatiivselt mõjutada ja sellest hoidutakse.

 

Kõik tulevased emad ja sünnitusjärgsed naised saavad adekvaatset toetust rinnaga toitmiseks. Parim viis tulevaste emade ettevalmistamiseks on nende osalemine antenataalselt perekooli imetamise loengutes. Loengute käigus saadav informatsioon peab pakkuma rasedate naiste ja nende perede jaoks võimalusi õppida väärtustama rinnaga toitmist ning võimaldama naistel teha informeeritud otsus rinnaga toitmise osas. Antenataalne koolitamine peab sisaldama ka informatsiooni sünnitusjärgsete tugiteenuste kohta.

 

Oluline on kaasata naise partner või teised olulised tugiisikud antenataalsesse õpetusse. Perekooli loenguid viiakse läbi väikestes asjakohastes gruppides. Perekooli loengutes ja antenataalsete visiitide käigus jagatakse informatsiooni õigest imetamisasendit ja imemisvõttest; rinnapiima tootmise ja vallandumise mehhanismidest; imetamise sagedusest, rõhutades sagedast, vastavalt nõudmisele imetamise tähtsust (eriti esimestel nädalatel, kui rinnapiima teke on reguleeritud vastavalt beebi nõudmisele); rinnapiima käsitsi väljasõõrutamisest ja vajadusel rinnapumba kasutamisest; kuidas määratleda, kas lapsel on kõht täis ning probleemidest, mille korral kontakteeruda imetamise nõustajaga, ämmaemanda või naistearstiga. Informatsiooni jagatakse kõikidele naistele nii suulises kui kirjalikus vormis.

 

Pere saab pakkuda olulist toetust ja julgustust imetavale emale. On oluline, et lähedased pereliikmed ja toetajad mõistavad imetava naise vajadusi. Pereliikmed peavad olema võimelised pakkuma imetavale emale asjakohast emotsionaalset ja praktilist toetust. Seetõttu on vajalik võimaldada imetamisalast koolitust ka pereliikmetele. Mõlema vanema koolitamine nii enne kui pärast lapse sündi on eduka imetamise oluliseks komponendiks.

 

3.4. Naistekliiniku personal jagab kirjalikke infomaterjale rinnaga toitmisest, mis on koostatud imetamise spetsialistide poolt nii ante- kui postnataalselt. Infomaterjalid sisaldavad soovituslikke veebilinke artiklite, filmide jms. leidmiseks. Infomaterjalid on saadaval nii ambulatoorse vastuvõtu kabinettides, perekeskuses, sünnieelses kui sünnitus- ja sünnijärgses osakonnas. Antenataalselt ja naistekliinikus viibimise ajal informeeritakse emasid rinnaga toitmise eelistest ning imetamisnõustamise korraldamisest viisil, mis tagab tervishoiutöötajate ja kogukonnas tegutsevate imetamise tugigruppide toetuse kättesaadavuse.

 

3.5.Piimasegude, lutipudelite ja luttide tootjate töötajatel või turustajatel ei ole otsest ega kaudset kontakti rasedate naiste ega emadega. Kliinikus ei jagata tasuta näidiseid, reklaamikuponge ega firmade logosid presenteerivaid esemeid (kandekotte, plakateid, pastakaid vms).