Tegevused eesmärkide saavutamiseks

5. Õpetage emadele, kuidas imetada ja laktatsiooni säilitada ka siis, kui ema ja laps asuvad eraldi
5.1. Kõiki imetavaid emasid õpetatakse ja toetatakse rinnaga toitmise alustamisel esimese kuue sünnitusjärgse tunni jooksul ning tagatakse nõustamise järjepidevus osakonnas. Jagatakse informatsiooni, kuidas saada vajadusel kontakti imetamisnõustajaga.
5.2. Kõiki emasid juhendatakse rinnapiima tootmise stimuleerimise alustamise vajalikkuse osas esimese kuue sünnitusjärgse tunni jooksul ka siis kui ema ja laps asuvad eraldi ning tagatakse nõustamise järjepidevus osakonnas.
5.3. Kõikidele emadele õpetatakse käsitsi rinnapiima väljasõõrutamist. Kui rinnaga toitmine ei ole võimalik, püütakse tagada, et laps saaks oma ema välja sõõrutatud rinnapiima vähemalt 8 korda ööpäevas.
5.4. Kui ema ja lapse seisund lubab, püütakse tagada, et intensiivravil viibivate vastsündinute emad saavad käia oma last rinnaga toitmas.
5.5. Kui imetav ema on sünnitusjärgselt rehospitaliseeritud, luuakse võimalused ja toetatakse rinnaga toitmise jätkamist.
5.6. Emadele ei anta piiravaid soovitusi toidukordade kestuse ja arvu suhtes.
5.7. Kogu personali seas on vähemalt üks koolitatud imetamisnõustaja, kes on kättesaadav ning, kes omab valmidust imetavate emade toetamiseks ja õpetamiseks.
5.8. Osakonnas pakutakse personali poolt ööpäevaringselt abi imetamisel ning kontrollitakse korduvalt (vähemalt 1 kord päevas) imetamisvõtte õigsust ja lapse imemise efektiivsust.

5.9. Kõiki rinnaga toitvaid emasid juhendatakse ja jagatakse kirjalikke juhendmaterjale, mis käsitlevad järgmisi teemasid:

 • nahk-naha kontakt;
 • rinnapiima positiivne mõju lapsele;
 • rinnaga toitmise positiivne mõju emale;
 • lapse õige asendi rinnal;
 • õige imemisvõte;
 • efektiivse imemise tunnused;
 • toitmiskordade sagedus;
 • nälja- ja täiskõhutundele viitavad lapse kehamärgid;
 • nõudmisel imetamine;
 • käsitsi rinnapiima välja sõõrutamine;
 • imiku/lapse eakohane urineerimine ja roojamine;
 • imetamisnõustaja, ämmaemanda või lastearsti poole pöördumise põhjused ja kontaktid
 • luttide ja lutipudelite vältimine;
 • lisatoidu (joogi) rutiinselt pakkumisest hoidumine;
 • rindade hooldus;
 • (tööseadusandlus imetamispauside õiguse kohta tööl.)

5.10. Kui last ei saa erinevatel põhjustel rinnaga toita (nt. ema või lapse haigus), siis juhendatakse ema last toitma alternatiivsete meetoditega lutipudelit vältides.

Alternatiivsed toitmismeetodid:

 • suu kaudsed meetodid (tassist, lusikast, süstlast, otse rinnast piima suhu tilgutamine, pipetist, sõrmelt toitmine sondiga)
 • pudelist toitmine
 • intragastraalse sondiga toitmine
5.11.Kõik lapse toitmisega seonduv dokumenteeritakse vastsündinu arenguloos
5.12. Tagatakse piisav informatsioon (sh. piimasegu valmistamisjuhised ja toitmistehnikad) ja individuaalne nõustamine emadele, kelle puhul rinnaga toitmine on vastunäidustatud või kui lisatoidu andmise vajadus on põhjendatud ja dokumenteeritud;
5.13. Tagatakse individuaalne nõustamine ning piisav informatsioon (sh. piimasegu valmistamisjuhised ja toitmistehnikad ning rindade hooldus) emadele, kes ei ole plaaninud ja/või ei soovi last rinnaga toita. Nõustamise läbiviimine ja ema otsus on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Allikad: 3,4,12,35

 

5.1. Antenataalselt teavitatakse kõiki lapseootel naisi imetamise kasuteguritest, füsioloogiast, rinnapiima koostisest jms. Sünnitus- ja sünnitusjärgses osakonnas on kättesaadavad infovoldikud, mis sisaldavad konkreetset teavet imetamise alustamisel sagedamini esineda võivate probleemide ja nende lahenduste kohta.

 

5.3. Imetavate emade ja vastsündinutega töötav personal omab piisavalt teadmisi, ja väljaõpet rinnapiima väljasõõrutamise kohta ning õpetab seda sünnitanud naistele

 

5.3.2 Imetavate emade ja vastsündinutega töötav personal omab piisavalt teadmisi ja väljaõpet sõõrutatud rinnapiima säilitamise kohta.

 

5.4.1 Imetavate emade ja vastsündinutega töötav personal omab piisavalt teadmisi ja väljaõpet rinnapiima tootmise stimuleerimiseks ka siis kui ema ja laps asuvad eraldi ja õpetab seda sünnitanud naistele.

 

5.4.2 Sünnitus- ja sünnitusjärgne osakond teeb tihedat koostööd neonatoloogia osakonnaga, et tagada intensiivravil viibivate vastsündinute emadele võimalus käia oma last rinnaga toitmas esimesel võimalusel ja/või, et laps saaks väljasõõrutatud rinnapiima.

 

5.10 Imetavate emade ja vastsündinutega töötav personal omab piisavalt teadmisi ja väljaõpet väljasõõrutatud rinnapiima või vajadusel näidustatud lisatoidu alternatiivsete manustamisviiside kasutamiseks lutipudelit vältides ning õpetab seda sünnitanud naistele.