Tegevused eesmärkide saavutamiseks

8. Julgustage/õpetage emasid vastsündinut/imikut rinnaga toitma lapse nõudmisel
8.1. Emasid julgustatakse nõudmisel imetama. Rinnaga toitmise sagedus ja kestus põhineb iga vastsündinu individuaalsel vajadustel, kuid mitte harvem kui 8 korda ööpäevas. Rõhutatakse öise imetamise vajalikkust.
8.2. Sünnitusjärgselt õpetatakse emasid ära tundma vastsündinu imemissoovi ja õiget asendit rinnal; kontrollitakse imemisvõtte õigsust ja imemise efektiivsust; ööpäevaringselt pakutakse igakülgset abi imetamisel.
8.3. Sünnitusjärgseks kohanemiseks uue olukorra ning imetamiskäitumise omaks võtmiseks lühendatakse sünnitusjärgseid külastustunde.
8.4. Kõiki emasid julgustatakse piimapaisu ja/või mastiidi puhul imetama sageli ning antakse juhiseid imetamise õnnestumiseks.
8.5. Kõik imetamisnõustamisega seonduv dokumenteeritakse vastsündinu arenguloos.

Allikad: 2,4,17,35,43

 

8.1. Emadele on kättesaadav nõustamine ning vajalikud infomaterjalid imetamise kasuteguritest ja füsioloogiast.

 

8.2. Kogu kliiniku personal omab teadmisi vastsündinu kohanemisest imetamisega, õigetest imetamisasenditest ja –võtetest. Emasid õpetatakse ära tundma lapse imemissoovi väliste tunnuste alusel ning korrigeerima enda ja lapse imetamisasendit.

 

8.3. Antenataalse ettevalmistuse ja visiitide käigus vesteldakse vajadusest sünnitusjärgses perioodis haiglas oleku ajal külastusaja lühendamisest, mis võimaldab emal ja perel pühendada rohkem aega vastsündinu eest hoolitsemisele, imetamisele ning puhkusele. Peretubades on olemas ustele riputatavad sildid mittetülitamise põhjustega – puhkus, imetamine vms.

 

8.4. Personal omab ettevalmistust, et nõustada imetamise alguses ning jätkudes ilmneda võivate probleemide osas. Piimapaisu likvideerimiseks soovitatakse sageli imetada. Rinnanibulõhede ilmnemisel õpetatakse ema korrigeerima imemisasendit ja-võtet.