Tegevused eesmärkide saavutamiseks

9. Ärge pakkuge rinnaga toidetavatele vastsündinutele rõngaslutti, pudelilutte või nibukaitseid ilma meditsiinilise näidustuseta
9.1. Kliiniku personal ei soovita tervetele ja ajalistele vastsündinutele rinnaga toitmise käivitumise perioodil lutti, lutipudelit ega rinnanibukaitseid; ka piimasegu pakkumise vajadusel.
9.2. Emasid nõustatakse rõngasluti ja nibukaitsete ebasoovitava mõju eest imetamise alustamisele, eriti lapse esimestel elupäevadel/nädalatel.
9.3. Lapsevanematele õpetatakse alternatiivseid piimasegu andmise viise (nt toitmine tassist/topsist/ süstlast/ lusikast).
9.4. Valu ja ebamugavust põhjustavate protseduuride ajal soovitatakse kasutada nahk-naha kontakti ja imetamist.
9.5. Kliinik ei kasuta ega reklaami tasuta lutipudeleid ega lutte ei otseselt ega kaudselt.

Allikad: 2,4,7,12,14, 16,17,24,29,35

 

9.1. AAP (The American Academy of Pediatrics) Ameerika Pediaatrite Akadeemia ei toeta kategoorilist rõngasluttide keelustamist, kuna luttide kasutamine võib vähendada riski SIDS-i (sudden infant death syndrome) imiku äkksurma sündroomi tekkeks ja neil on kasulik analgeetiline toime valulike protseduuride korral, kui imetamine ei saa tagada analgeesiat. Rõngasluttide kasutamine haiglas neonataalperioodis peaks olema limiteeritud eriliste meditsiiniliste näidustustega nagu näiteks: valu vähendamine ja lapse rahustamiseks ravimitega kokku puutumisel või oraalse motoorse funktsiooni parandamiseks haigel lapsel.

 

Kliiniku personal ei soovita emadele ja peaks vältima rõngasluttide ja lutipudelite kasutamist tervetele ajalistele vastsündinutele rinnaga toitmise ja laktatsiooni väljakujunemisperioodil esimestel elupäevadel ja nädalatel.

 

Tervete ajaliste vastsündinute emasid teavitatakse, et varajane rõngasluttide kasutamine on seotud vähem eduka imetamisega ja on vajalik edasi lükata kuni imetamine on hästi välja kujunenud, tavaliselt 3-4 nädalat peale lapse sündi, kui rõngaslutti võib kasutada lapse uinumisel või une ajal selili asendis magamisel.

 

9.2. Emasid nõustatakse varase rõngasluti ja kunstliku lutiga pudelist toitmise ebasoovitava, kahjuliku mõju eest imetamise alustamisele, ainult rinnaga toitmise edukusele ja kogu imetamisperioodi lühemale kestusele.

 

Rinnanibukaitseid ei kasutata rutiinselt imetamisprobleemide korral, rinnalõhede vältimiseks või raviks, lamedate ja sissepöördunud rinnanibude korral. Rinnanibukaitseid kasutatakse ainult kooskõlastatult imetamisnõustajaga, kui teised võtted probleemi lahendamiseks on ebaõnnestunud.

 

9.2.1. Rõngasluttide kasutamist tuleks vältida ja mitte soovitada, kuni ei ole edukas imetamine väljakujunenud.

  • Imikul on raskusi rinna õige haaramisega, kui teda on eelnevalt lutist toidetud.
  • Mõnikord võivad lapsed eelistada lutti ja keelduda imemast ema rinda.
  • Kui näljasele lapsele pakutakse söögi asemel lutti, laps saab vähem piima ja võtab kaalus vähe juurde.
  • Lutid ja pudelid võivad kanda edasi nakkust ja ei ole vajalikud isegi mitte rinnaga toitvatele emadele.
  • Kõrvapõletikud ja hambumuse probleemid on sagedasemad lisatoitu või lutti saavatel imikutel.
  • Üksikutel juhtudel, kui on vajalik anda lisatoitu on soovitatav toita topsist, kuna seda on kergem puhastada ja kindlustab selle, et laps on hoitud õigesti ja teda jälgitakse toitmise ajal. Topsiga toitmine ei võta kauem aega kui pudeliga.
  • Lapsed, kes on imenud lutti, lõpetavad tavaliselt varem rinnast imemise.

 

9.3. Lapsevanematele õpetatakse lisatoidu andmise vajadusel alternatiivseid lisatoidu andmise viise (tassist, topsist, lusikast, süstlast).

 

9.4. Valu leevendamiseks ja ebamugavust põhjustavate protseduuride ajaks soovitatakse kasutada nahk-naha kontakti ja imetamist. Lapse rahustamiseks luti asemel soovitatakse kasutada nahk-naha kontakti ja imetamist, süles hoidmist, kõndimist, massaaži, rahulikku muusikat.

 

9.5.Kliiniku personal ei reklaami rinnapiima alternatiive, lutipudeleid ega lutte ei otseselt ega kaudselt. Samuti ei kasuta kliiniku personali rinnapiimaasendajaid tootvate firmade logosid kandvaid reklaamtooteid, näiteks postreid, kalendreid, kruuse, kirjutusvahendeid, märkmikke jm.