Väärtustades kliiniku olulist rolli imikute rinnapiimaga toitmise edukuses, moodustati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus rinnaga toitmise strateegia koostamise töörühm soovituste välja töötamiseks, mis tugevdavad ja parandavad olemasolevat emadushoolduse praktikat.

 

SA TÜ Kliinikumi naistekliiniku rinnaga toitmise strateegia edukaks rakendumiseks, Beebisõbraliku Haigla põhimõtete elluviimiseks kaasati koostöösse SA TÜ Kliinikumi struktuuriüksused, mille töötajad puutuvad oma töös kokku rasedate, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega (SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku, neonatoloogia osakond; SA TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravikliiniku: lasteintensiivravi osakond, üldanestesioloogia osakond, erakorralise meditsiini osakond).

 

Käesolev rinnaga toitmise strateegia tervikversioon koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab sõnastatud strateegilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks. See strateegia osa on avalik kogu kliiniku personalile ja sihtrühmale.

 

Rinnaga toitmise strateegia teise osa moodustavad Beebisõbraliku Algatuse hindamiskriteeriumid, mis moodustades terviku strateegia esimese osaga reguleerib naistekliiniku tegevusi Beebisõbraliku Haigla sertifikaadi taotlemiseks.

 

Koostajad: Pille Teesalu, Maie Veinla, Triinu Adlas, Anne Ilves, Liina Annuk ja Marge Mahla

Veebiversiooni autor: Marge Mahla

 

Strateegia on kinnitatud Naistekliiniku nõukogus 27.11.2013.a

Veebiversioon kinnitatud 26.06.2015.a