Juristi nõuanne

Pakume naistekliiniku patsientidele juriidilist nõuannet raseduse, sünnituse või haigusega seotud küsimustes:

  • tööõigusalane konsultatsioon (Töölepinguseadus, töötingimuste ajutine kergendamine)
  • ravikindlustusalane konsultatsioon (Ravikindlustuse seadus)
  • perekonnaõigusalane konsultatsioon (Perekonnaseadus, lapsendamisega seotud probleemid)
  • toetused

Jurist Terje Soots, registreeruda saab telefonil 731 9100.

Rasedusega seotud seadusandlus:

1. aprillil 2022 jõustusid vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused, mille eesmärk on muuta lapsi kasvatava pere elu lihtsamaks ja paindlikumaks.

Tänu muudatustele saavad pered just nende vajaduste järgi leida sobiva lahenduse, kuidas laste kasvatamist planeerida. Paindlikkust lisab jagatav vanemahüvitis ja võimalus mõlemal vanemal samal ajal väikelapsega kodus olla. Lisandus ka võimalus ajatada lapsepuhkus kuni 14 aasta peale. Muudatustega pakub riik vanematele rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitada, pakkudes vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis enam valikuvõimalusi ning soodustades vanemate vahel hoolduskoormuse jagamist.