Kontaktandmed

 

SA TÜ Kliinikum Närvikliinik
L. Puusepa 8, 
50406 TARTU

Tel: +372 731 8519

Vaata kaarti

 • 8. november 1920 arstiteaduskonna otsus: asutada Tartu Ülikooli juurde iseseisev neuroloogia õppetool ja eraldada närvihaiguste kliinik vaimuhaiguste kliinikust
 • 22. november 1920 Tartu Ülikooli arstiteaduskond valis prof. Ludvig Puusepa neuroloogia õppetooli professoriks. Kliiniku kasutusse anti Maarjamõisa üks haiglahoonetest, mida tuli jagada II sisehaiguste kliinikuga
 • 2. detsember 1920 Eesti Vabariigi haridusminister kinnitas prof. L. Puusepa kandidatuuri. Lubas pidada loenguid 1.a vene keeles. Kliiniku kasutusse anti Maarjamõisa üks haiglahoonetest (praeguse L. Puusepa t. 2 hoone esimene korrus), mida tuli jagada II sisehaiguste kliinikuga (II korrus). Inventari sai Närvikliinik suuremalt osalt Tartu I Sõjaväehaiglalt ja osaliselt ka Tartu linna haiglalt. Voodikohti 45.
 • 18. jaanuar 1921 kliinikusse võeti esimesed haiged
 • 5. veebruar 1921 närvikliinik kuulutati avatuks. Kliiniku koosseisus: operatsiooniblokk, füsioteraapia osakond - elektri-, foto-, mehhano-, termoteraapia, diagnostika labor, patohistoloogia labor, keemia labor, eksperimentaalne labor
 • 9. aprill 1921 esimene operatsioon (sutura nervi ischiadici)
 • 30. aprill 1921 esimene ajukasvaja operatsioon (Tumor regionis anguli pontocerebellaris dextri)
 • 1922 voodikohtade arvu suurendati 75-le
 • 1922 asutati Eesti Neuroloogide Selts
 • 1922 üksikjuhtudel ventrikulograafia ja pneumoentsefalograafia kasutamine (meetod rakendati Walter Dandy poolt 1918. ja 1919. aastatel)
 • 1924 võeti kasutusele müelograafia lipiodooliga
 • 1926 asutati röntgeni kabinet (varem kasutati II haavakliiniku ja II sisekliiniku kabinetti) (S. Zlaff)
 • 1926 endomüelograafia süringomüeelia puhul
 • 1926 süringomüeelia operatsioon Puusepa meetodil
 • 1928 algas ventrikulaograafia ja pneumoentsefalograafia süstemaatiline kasutamine;
 • 1928 logopeedia ja psühoteraapia kabinetid
 • 1930 algas ajuarterite angiograafia kasutamine; regulaarse uuringuna 1936.a.-st (meetodi algatas Egas Moniz 1927.a.-l)
 • 1934 sinusograafia
 • 1936 suboktsipitaalne pneumoentsefalograafia
 • 1923-1939 ilmus 17 köidet "Folia Neuropathologica Estoniana"t, sealhulgas 9. kd (1929) "Folia
  Neuro-Chirurgica" nime all. Autoreiks prof. L. Puusepp ja ta õpilased, kuid ka W. E. Dandy (Baltimore), A. Ley (Barcelona), A.E. Walker (Chicago), E. Steblov (Leningrad), M. Mistschenko (Harkov), W. Bechterew (Leningrad), G. Rossolimo (Moskva), W. Freeman (Philadelphia), L. van Bogaert (Brüssel), G. Guillain ja Th. Alajonanine (Pariis) ja G. Marinesco (Bukarest)
 • 1929 ilmus prof. L. Puusepa "Die Tumoren des Gehirns", Tartu
 • 1932-1933 ilmus prof. L. Puusepa "Chirurgische Neuropathologie" Bd. I-III, Tartu, maht 1400 lk.
 • 1940 prof. L. Puusepa assistent Felix Raudkepp viidi üle Tallinnasse, kus ta organiseeris neurokirurgia haigla
 • 1941-1942 osa kliiniku ruume Saksa armee kasutuses. Närvikliinik ning II Sisehaiguste kliinik töötasid maja alumisel korrusel. Närvikliiniku kasutuses 30 haigevoodit.
 • 1942 pneumomüelograafia
 • 19. oktoober 1942 suri prof. L. Puusepp
 • 1942 mõnda aega juhatas kliinikut dots. Voldemar Üprus.
 • 1942-1944 kliinikut juhatas professor Johannes Riives. Emigreerus algul Rootsi ja sealt Kanadasse, kus suri 19 aprillil 1971 a.
 • 1944-1948 kliinikut juhatas dotsent Voldemar Üprus. Augustis 1945 jätkas kliinik dots. V. Üpruse juhtimisel tööd. Vahepeal oli kliinik redutseeritud 30 voodini, varad osaliselt evakueeritud. Dots. V. Üprus taastas 75-voodilise kliiniku, alustas regulaarse ravi-, õppe- ja teadustöö; esialgu töötas kliinikus vaid 3 arsti: V. Üprus, L. Rivis ja E. Raudam. Dots. V. Üprus sunniti lahkuma Närvikliiniku juhataja ametikohalt süüdistatuna kodanlikus natsionalismis (aluseks kirjutised "Akadeemias" ja "Esti Arstis"). Töötas mõned kuud veel Närvimajas ning seejärel minister Viktor Hioni soovitusel üldarstine Kohtla-Järvel, kus avas neuroloogia osakonna. Suri 5. Novembril 1956.a.
 • 31. märts 1945 ENSV Tervishoiu Rahvakomisariaadi käskkiri 173a, mille alusel ENSV Tervishoiu Rahvakomisariaadi Närvikliinik sai uueks nimetuseks Vabariiklik Tartu Närvikliinik
 • 1. september 1945 kliinik jätkas dots. V. Üpruse juhtimisel tööd endises asukohas Maarjamõisas 55 voodikohaga. Algas taas regulaarne ravi-, õppe­ ja teadustöö. Esialgu töötas kliinikus vaid 3 arsti - V. Üprus, L. Rivis ja E. Raudam. Voodikohtade arvu tõsteti 1946 aastal 65-le ja alates 1947 a.-st 75-le
 • 1944-1945 Maarjamõisa kliinikud Punaarmee kasutuses. Seetõttu alustas Närvikliinik tööd I Sisehaiguste kliiniku III korrusel Toomel (praegune Riigikohtu hoone). 1944 kliinikus töötajaid 34.
 • 1946 esimene epilepsia operatsioon
 • 1948-1984 juhatas kliinikut professor Ernst Raudam
 • 1949 Dots. V. Üpruse initsiatiivil jagunes kliinik kaheks osakonnaks - 40 voodikohaga neurokirurgia osakond (juhataja. R. Paimre) ning 35 voodikohaga neuroloogia osakond (juhataja L. Rivis)
 • 1949 asutati Üliõpilaste Teadusliku Ühingu neuroloogiaring
 • 1949 taastati histoloogialabori tegevus. Kiirdiagnostika võimalus. Üliõpilane, hiljem professor Kalju Põldvere. 1956-1967 toimis ta ka kliiniku prosektorina
 • 1950 kliinikus töötajaid 64
 • 1951 avati ravikehakultuuri kabinet, biokeemia labor
 • 1951 loodi Vabariiklik Tartu Kliiniline Haigla, mille koosseisus neuroloogia ja neurokirurgia osakond.
 • 1954 epiduraalrõhu määramine E. Raudami meetodil
 • 1954 kronaksimeetria kasutuselevõtt
 • 1952-1957 fraktsioneeritud, suunatud pneumoentsefalograafia meetod (Dr. Endel Heinsoo)
 • 1957 nimmediskide prolapside kirurgiline ravi; sama patoloogia diagnoosimine ja konservatiivse ravi täiustamine
 • 1957 ajusiseste spontaansete hemorragiate opereerimine akuutses staadiumis (publitseeritud 1959, 1961)
 • 1957 taas angiograafilised uuringud
 • 1958 avati vesiravi kabinet
 • 1958 üldnarkoos, trahhea intubatsioon (Ants Veldi)
 • 1958 poliomüeliidiepideemia, hingamishalvatuste ravi, respiratsioonitsentrum (prof. Arvo Tikk, Ants Veldi)
 • 1958 elektrofüsioloogia kabinet (kronaksia, EMG, vegetatiivse närvisüsteemi uuringud - Tiiu Virro)
 • 1958 radoondiagnostika spinaalsete protsesside ja vesipea iseloomu määramiseks
 • 1959 stereotaksiline kirurgia: keemiline destruktsioon, diatermokoagulatsioon, doseeritud termokauterisatsioon (TERM-TRÜ), E. Heinsoo aparaat 1968, Todd Wells'i aparaat mis valmistati käsitööna Riias 1988 (T. Asser)
 • 1959 aerosool-elektroaerosoolravi seadeldised
 • 1959 raviti viimane akuutse poliomüeliidi haige
 • 1950-te lõpp/1960-te algus - lõunatiiva keldri väljakaevamine; Meditsiini Kesklaboratoorium (prof. K. Põldvere, rector emeritus prof. J. Kärner, prof. L. Allikmets, dots. L. Karu)
 • 1960 elektroentsefalograafia, 16 kanaliline EEG aparaat firmalt Kayser (dots. M. Mägi)
 • 1961 ajuarterite aneurüsmide kirurgiline ravi (publitseeritud 1963)
 • 1962 fokaalepilepsia kirurgiline ravi, kortikograafia
 • 1963 kaelaarterite rekonstruktiivsed operatsioonid (peaaju isheemiliste haiguste puhul)
 • 1965 selgroo fikseerivad operatsioonid spinaalsete traumadega haigetel (prof. Arvo Tikk)
 • 1965 Tartu Linna Täitevkomitee otsusega muudeti Kesk-Kaare tänava Riia ja Tervishoiu tänava vaheline lõik L. Puusepa nimeliseks
 • 12. juuni 1965 kliiniku fassaadil avati mälestustahvel prof. L. Puusepale
 • 1966 avati uus röntgeni kabinet
 • 1966 ventrikulagraafia positiivkontrastainega
 • 1968 Contrastor-150, elektronoptilise võimendajaga
 • 1970 epilepsia raviks kombineeritud meetod ajukoe subpiaalse aspiratsiooni ja jahutus-irrigatsiooniga
 • 1974 kompressioonneuropaatiate diagnoosimine ja kirurgiline ravi (tunnelsündroomid)
 • 1961-1975 anti koos Eesti psühhiaatritega välja 10 köidet "Kliinilise neuroloogia ja psühhiaatria küsimusi" 1957 oli analoogne kogumik ("Neuroloogia alaseid töid"), ilmunud TRÜ Toimetistes (vihik Nr. 58)
 • 1981 jätkas seda sarja ("Acta et commentationes Universitatis Tartuensis") vihik 589 - Cerebrovascular Diseases
 • 1984-1996 kliiniku juhataja prof. A.-E. Kaasik
 • 1986 Acta et commentationes Universitatis Tartuensis, 749
 • 1990 Acta et commentationes Universitatis Tartuensis, 901
 • 1970-te lõpp/1980.a.-d mikrokirurgiline meetod kesknärvisüsteemi ja perifeersete närvide kirurgias (suurendusluubid, Opton-Zeiss mikroskoop, peaaju püsiretraktorid, Aesculap'i mikroinstrumendid; perifeersete närvide transplantasioon, närviõmblus)
  Oktoober 1976 neuroloogia osakonnas avati lasteneuroloogia palatid
 • 23. mai 1978 kliinikule kogu hoone L. Puusepa 2, neurokirurgia osakond asus II korrusele
 • 1980 selgrookanali ahenemissündroomide diagnostika ja ravi
 • 1981 ekstero-interoanastomoos (R. Anton)
 • 1981 ventrikulo-atriaalne shunteerimine (J. Eelmäe)
 • 1982 prof. L. Puusepa ausamba avamine TRÜ 350. Juubeliks
 • 1979-1987 pikk ümberehitusperiood põhjatiivas
 • 1982-1983 kompuutertomograaf, firma Technicer, Delta-Scan
 • 15. jaanuar 1988 avati uuendatud neuroreanimatsiooniosakond - 10 voodit, firma "Hellige" monitorid
 • Aprill 1988 avati uus operatsiooniblokk
 • 1988 ajusiseste hematoomide stereotaksiline eemaldamine (T. Asser)
 • 1988 algas vesiravila ümberehitus, elekterravi vanasse operatsiooniblokki
 • 17. september 1990 lasteneuroloogia lastehaiglasse
 • 1996 - kliiniku juhatajaks prof. T. Asser
 • 1997 transsfenoidaalne kirurgia - opereeritud 15 haiget (T. Asser, J. Eelmäe)

Patsiendile

EEG (lühend sõnast elektroentsefalograafia) uurib peaaju bioelektrilisi võnkumisi, puudutamata seda, kus täpselt see potensiaalikõikumine genereeritakse.

Uurimiseks pannakse peanahale 21 metallist elektroodi, mis on ühendatud juhtmetega EEG aparaadi külge ja saadud signaal kirjutatakse kas paberile või arvutisse. Tähelepanu! EEG ajal uuritakse vaid selliseid signaale, mis on peaajus loomupäraselt olemas, uuring on ohutu ja valutu, uuritavat inimest väliselt ei mõjutata.

Uurimise ajal inimene istub või lamab kinnisilmi vastavas toolis või voodis; tavaliselt on ta ärkvel, aga mõnikord on vajalik uuringut teha ka magamise ajal. Kuna EEG signaal on väga nõrk (mõõdetakse mikrovoltides) ja lihaste ning silmade liigutused segavad kirjutamist, siis palutakse uuritaval olla uuringu ajal võimalikult lõdvestunult ja liikumatult. Mõningate EEG muutuste paremaks esiletoomiseks lastakse sügavalt sisse-välja hingata ning näidatakse lühiaegselt vilkuvat valgust.

Tähelepanu! EEG normaalne leid ei välista ja häiretega leid ei näita haigust peaajus; EEG on ainult abiuuring ja selle leiu õiget tähendust oskab seletada vaid suunav raviarst.

NäRVIKLIINIK
administratsioon

Pille Taba 

kliiniku juhataja

731 8500
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anu Janson 

sekretär

731 8529
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
neurokirurgia osakond

Jaan Eelmäe 

vanemarst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8520
5331 8520
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tõnu Rätsep 

vanemarst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8508
5331 8043
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toomas Asser 

arst-konsultant

731 8549
731 8503
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karolin Riips 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Annika Savi 

füsioterapeut


731 8516
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Hanna Utsar 

füsioterapeut

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maria Arro 

vanemõde

731 8521
5331 8521
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Piret Kähi 

vanemõde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Julia Avetisyan 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Veronika Filippova 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jelena Gerassimova 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maria Gorbatš 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Irina Jürima 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jana Jürima 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liisa Kruse 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Andra-Ingre Kõiv 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Piret Kähi 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Margit Lepla 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Diana Lippand 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Helen Palloson 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eva Pekk 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kristiina Randoja 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jekaterina Rekašetova 

õde

731 9782
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Katrin Rudaš 

õde

731 8533
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alexandra Zaskina 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tanja Tiido 

õde

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maarja Tuisk 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Helen Vaaks 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Julia Vahtel 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mariliis Vipp 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ljudmilla Vogulkina 

õde

731 8526
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaja Tipner 

hooldusõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tatjana Lõiv 

abiõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kerle Pärt 

abiõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karina Seero 

abiõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Merike Aas 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Nadezda Ardaševa 

põetaja


5331 8064
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jelena Avarlaid 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Natalia Bogdanova 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Annika Ilves 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karmelina Kallas 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tiiu Kallaste 

põetaja

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Svetlana Kukina 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maria Laas 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Katrin Luts 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Valentina Nagel 

põetaja

731 8523
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maire Otsa 

põetaja

731 8526
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ebe Pertmann-Tell 

põetaja

731 9563
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ene Põrvet 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaire Truuts 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pirje Paales 

sekretär

731 8529
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Epp Heinola 

arst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8542
731 8503

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Leho Kõiv 

arst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8503
731 8542
5331 8040
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Malle Paas 

mittetöötajad

Simmo Savisaar 

arst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8503
731 8522
5331 8041
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ando Vaher 

arst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8522
731 8503
5331 8042
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Artur Vetkas 

arst-õppejõud neurokirurgia erialal

731 8522
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
neuroloogia osakond

Mark Braschinsky 

vanemarst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8501
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Janika Kõrv 

vanemarst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8514
731 8558
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aive Liigant 

vanemarst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8510
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aleksei Rakitin 

vanemarst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8557
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Riina Vibo 

vanemarst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8546
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karl Jõgi 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anet Kibin 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maarja Kiisk 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Stella Lilles 

arst-resident

731 9560
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Piia Masing 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Hanna Mets 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alexander Milovidov 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kristiin Resik 

arst-resident

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Marine Lillemets 

logopeed

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liisa Nursi 

logopeed

731 8551
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Epp Sampka 

logopeed

731 8551
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Margus Ennok 

kliiniline psühholoog


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Triinu Niiberg-Pikksööt 

kliiniline psühholoog


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liis Barkala 

füsioterapeut


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mai Mõttus 

füsioterapeut

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vanda Rand 

füsioterapeut

731 8516
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ester Vatsk 

vanemõde

731 8511
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sirli Annuk 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Valentina Borodenko 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jelena Gluštšenko 

õde


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Margarita Gradickiene 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Esmeralda Grigoryan 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Olga Jakobi 

õde

731 8513
731 8518
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anneli Jaska 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Merike Jõemägi 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mari-Liis Kaarama 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Nadežda Karpova 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Agnes Karv 

õde

731 8553
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jana Kolk 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Emilia Korn 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaisa Kuldranna 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Triinu Kurvits 

õde

731 8896
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kalli Käämer 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaja Lestsepp 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaia Liiv 

õde


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Annika Lobrev 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Julie Lõtškovskaja 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Leana Müürsepp 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Marianne Nugis 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Marija Oja 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Külli Ostrat 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tiiu Paju 

õde

731 8558

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Olga Pantelejeva 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Merilin Poom 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Heleri Puiemets 

õde


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ülle Rebane 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Maria Reemets 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Johhanna Räppo 

õde


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Svetlana Saar 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Irina Zaitseva 

õde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kristi Tamela 

õde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ljudmila Jegorkina 

füsiaatriaõde

731 8516
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kätlin Piirits 

hooldusõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Evelin Vetevood-Järvelt 

hooldusõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kai Kütt 

abiõde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Henli Pindmaa 

abiõde

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Laura Vinogradov 

abiõde

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaily Alver 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lea Erikson 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Senni Gerberg 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eve Kahr 

põetaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Evelin Koka 

põetaja

731 8533
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kalli Kongs 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Gerli Kork 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Malle Künnapuu 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eva Madisson 

põetaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alvar Meos 

põetaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Laura Niukkanen 

põetaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Renate Maria Oja 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Raidi Ojamets 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Birgit Paju 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Külli Roop 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anu Sepping 

põetaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jevgenia Solovjova 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anne Võlli 

põetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Dajana Bakuleva 

hooldaja


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kristiina Hennok 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Riina Karanitševa 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karin Luts 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Natalia Meos 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Diana Objärtel 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aime Sulg 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Imre Valk 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Evelin Viira 

hooldaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kiira Polin 

sekretär

731 8519
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Marju Herodes 

töövõtulepinguline

731 8512
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anneli Jaska 

töövõtulepinguline

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liis Kadastik-Eerme 

töövõtulepinguline

8545
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Irja Kalbe 

töövõtulepinguline

731 8512
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ülle Krikmann 

töövõtulepinguline

731 8541
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Triinu Kurvits 

töövõtulepinguline

731 8896
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Janika Kõrv 

töövõtulepinguline

731 8514
731 8558
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liisa Kõrv 

töövõtulepinguline

731 8879
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alo-Rainer Leheste 

töövõtulepinguline

731 8549
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kaja Lestsepp 

töövõtulepinguline

731 8513
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Margit Lill 

töövõtulepinguline

731 8501
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kateriine Orav 

töövõtulepinguline

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ester Vatsk 

töövõtulepinguline

731 8511
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sandra Aarna 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kati Braschinsky 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8546
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sulev Haldre 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8507
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Marju Herodes 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8512
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liis Kadastik-Eerme 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

8545
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Irja Kalbe 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8512
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ülle Krikmann 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8541
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alo-Rainer Leheste 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8549
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Margit Lill 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8501
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ülla Linnamägi 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8547
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Siiri-Merike Lüüs 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8504
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karin Rallmann 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8501
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Merit Rosental 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kadre Saare 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Triin Saarna 

insuldikoordinaator

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Liis Sabre 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8553
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kersti Suur 

insuldikoordinaator

731 8897
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Janek Vilisaar 

arst-õppejõud neuroloogia erialal

731 8546
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kliiniku juhataja:
Prof. Pille Taba
731 8500

 

Direktor:
Jaan Eelmäe
731 8520
5331 8520

 

Ülemõde:
Ester Vatsk
731 8511
5331 8511

 

Sekretär:

Neuroloogia 7318519

Neurokirurgia 7318529

Prof. Ludvig Puusepp (3.12.1875-19.11.1942) 1920-1942
Prof. Johannes Riives ( ....1895- 19.04.1971) 1942-1944
Dots. Voldemar Üprus (...1902-5.11.1956) 1944-1948
Prof. Ernst Raudam (21.04.1915-11.08.1992) 1948-1984
Prof. Ain-Elmar Kaasik (02.08.1934- 1984-1996
Prof. Toomas Asser (14.07.1954- 1996-2018
Prof. Pille Taba (05.09.1961 - 2018-

Registreerimine

 

Registreerimine
eriarsti vastuvõtule

731 9100