Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

Patoloogiateenistus vastutab oma valduses olevate arhivaalide säilimise ja säilitamiseks vajalike ettevalmistavate toimingute läbiviimise eest.

Aluseks sotsiaalministri määrus: Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord.

Töödeldud uuringumaterjalid (operatsioonimaterjalid, bioptaadid) säilitatakse märgarhiivis (10 % formaliinis) kronoloogilise järjestuse põhimõttel ca 1-3 kuud vastavalt töömahule ja meditsiiniliste jäätmete hoiustamisruumi täituvusele. Jäätmekäitlus toimub vastavalt kehtestatud korrale.

Samuti kuuluvad arhiveerimisele uuringumaterjalidest valmistatud preparaadiklaasid ja parafiinplokid, mida säilitatakse spetsiaalsetes arhiivimoodulites ja -karpides. Säilitamise aeg on 30 aastat.

Patoloogiaosakonnad kasutavad uuringuvastuste elektroonilist registreerimist. Teostatud uuringute (histoloogilised, tsütoloogilised, lahangud) nimekirjad (paberkandjal) kuuluvad alatisele säilitamisele. 
Patoloogilisanatoomiliste lahangute protokollide säilitamise aeg on 10 aastat, 
arstlikud surmatõendid - 2 aastat väljakirjutamise ajast.