Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

 

Millist saateanumat kasutada?

Histoloogilise uuringu (koematerjali) puhul kasutada puhtast ja lekkekindlalt suletavat saateanumat (keermega tops, korgiga katsut jmt). Fiksaatorina kasutada 10% puhverdatud formaliini. Saateanum valida vastavalt koetüki suurusele (koetüki ja fiksaatori vahekord vähemalt 1:2). Vältimaks koetüki kleepumist saateanuma seina või kaane külge, on soovitav asetada koematerjal (histoloogiline uuring) eelnevalt fiksaatoriga täidetud saateanumasse. Koetüki fiksaatorisse asetamise järgselt kontrollida, et see asetseb korralikult fiksaatoris. Saateanum sulgeda lekkekindlalt.

Saadaval on ka 10% puhverdatud formaliiniga (või 4% formaldehüüd) eeltäidetud ja ohukleebisega markeeritud saatenumaid (pre-filled with formaldehyde specimen container). 

Kuidas saateanumat markeerida?

Markeering peab paiknema saateanuma kereosal (mitte kaanel, kuna need kuuluvad laboris tehnilise tööprotsessi käigus eemaldamisele). Topeltmarkeeringut saateanuma kaanele mitte teha (kaaned kuuluvad eemaldamisele). Saateanuma kereosa markeerida patsiendi andmetega (ees- ja perekonnanimi ning isikukood) enne proovi võtmist. Soovitav on kasutada patsiendi isikuandmetega kleebist, et vältida laboris patsiendi identifitseerimisel (saatekirja ja saateanuma markeeringu vastavuse kontroll) tekkivat mittevastavust. Kleebise kasutamisel on oluline mitte keerata kleebist mitmekordselt ümber saateanuma, mitte kortsutada kleebist ümber saateanuma, mitte kasutada kleebiseid saateanuma lekkekindlaks muutmiseks vmt tegevus, mis raskendab patsiendi andmete lugemist. Formaliiniga eeltäidetud saateanuma markeerimisel paigutada kleebis selliselt, et fiksaatori nimetus jääks nähtavale, ohumärgid ja muu info ei ole labori jaoks oluline. 

  • Väiksema saateanuma (katsuti) korral lähtuda kleebise kasutamisel põhimõttest, et markeering peab olema laboris loetav. Kui kleebis on saateanuma jaoks liiga suur, siis pigem kasutada markeerimiseks veekindlat markerit.
  • Kleebise puudumisel markeerida ainult saateanuma kereosa veekindla markeriga – andmed kirjutada trükitähtedega ja loetavalt. NB! Mitte kasutada teisi kirjutusvahendeid, kuna lekke korral need eemalduvad ja uuringu identifitseerimine võib osutuda raskendatuks või isegi võimatuks. Markeeringuta saateanumat labor ei käsitle.

Kus saateanumat hoiustada? 

Kuni transportimiseni hoida formaliiniga uuringumaterjali saateanumat toatemperatuuril. NB! Mitte külmkapis +4 ’C juures, mitte sügavkülmutada! Fikseerimata uuringumaterjal (nn toores) saata laborisse esimesel võimalusel ja labori tööajal. Kuni transportimiseni hoida uuringumaterjali saateanumat külmkapis +4 ’C juures (mitte sügavkülmutada!).

Kuidas saateanumat ja saatekirja transportida?

Uuring saata laborisse koos kõiki vajalikke andmeid kajastava saatekirjaga. Uuringumaterjali saateanuma transportimisel on lekke vältimiseks oluline tagada saateanuma püstine asend. Leke võib põhjustada uuringumaterjali kahjustamist (alafikseerumist) ja mitte veekindla markeriga kirjutatud markeeringu eemaldumist saateanumalt.

Soovitav on transportimisel hoida saatekiri ja saateanum üksteisest eraldi. Saatekirja saatmiseks kasutada nt läbipaistmatut A4 formaadis trukiümbrikut (konfidentsiaalsed andmed), saateanum pakendada transportimiseks eraldi plastkarpi vmt. NB! Uuringute saatmiseks kasutatavat ümbrikut/ karpi mitte markeerida. Markeering peab paiknema alati ainult saateanuma kereosal.

Muu oluline info

Saatekirja vormistamisel jälgida, et uuringumaterjali fikseerimise tüüp on vastavuses reaalselt kasutatud fiksaatoriga. ''Cito'' tellimuse puhul on oluline raviarsti kontakttelefon.

Kui fiksatsiooni tüübiks on füsioloogiline lahus või fikseerimata, siis on vajalik uuringumaterjal saata laborisse esimesel võimalusel. Soovitav on fiksatsiooni tüüp saatekirjal muuta märgatavaks (nt neoonitada, ring ümber teha vmt), et uuringute vastuvõtus see teistest uuringutest eristuks, kuna nendel juhtudel on tegemist erimenetlust nõudvate uuringumaterjalidega. Sama kehtib ’’cito’’ tellimusele. Nimetatud juhtudel on vaja uuringumaterjal toimetada laborisse esimesel võimalusel. Labor on avatud tööpäeviti kl 8–16, telefon 731 9692.