Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

Tartu Ülikooli Kliinikumis (edaspidi kliinikum) surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või õde (vastavalt kokkuleppele). Kui surm saabub öösel, teavitatakse omakseid esimeste hommikutundide jooksul või kokkuleppel omastega ka öösel. Surnu esmane korrastus viiakse läbi osakonnas, mille järgselt transporditakse surnu kliinikumi lepingupartneri poolt kas kliinikumi külmkambrisse (L. Puusepa 8, Tartu) või omaste poolt soovitud asukohta. 

 

Patoanatoomilise lahangu teostamise aluseks on saatekiri. Patoanatoomilisi lahanguid teostatakse ainult tööpäeviti. 

Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab raviarst või perearst vastavalt seaduses sätestatud juhtudel, muudel juhtudel surnu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku või nõude alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning surma põhjuse teatise või perinataalsurma põhjuse teatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse lahangu tellinud arstile. 

 


Nõuandeid asjaajamiseks

  1. Võtke haigla osakonnast kaasa lahkunu isiklikud asjad ja dokumendid.
  2. Küsige surmateatis.
  • Kui lahangut ei toimu, väljastab surmateatise raviarst või valvearst osakonnas, kus inimene suri.
  • Kui lahang toimub, väljastab surmateatise kliinikumi kantseleiteenistus - L.Puusepa 8, E-korpus 1.korrus ruum 111, tööpäevadel kl 8–16 telefonid 731 8131 ja 731 9204. Surnult sünni puhul väljastatakse omastele perinataalsurma põhjuse teatis, surmateatist ei väljastata. 
  • Surmateatis väljastatakse surnu isikut tõendava dokumendi ja surnu omakse (või volitatu) isikut tõendav dokumendi alusel.

     3. Võtke ühendust Tartu Krematooriumiga E–L kl 8–16 telefonil (+372) 748 7108 (24h) surnu kättesaamiseks kliinikumi külmkambrist ja vajadusel muu asjaajamise osas. 

INFO OMASTELE

TÖÖPÄEVITI 9.00-16.00

tel: 586 0600

või

748 7108
(Tartu Krematoorium)