Indeks

Neljanda ja viienda koodinumbri asemel on indeksis kasutatud märki #, need võib leida diagnooside loetelust. Indeks sisaldab termineid, mis pärinevad ICD-9-st, DSM-III-R-st ja muudest klassifikatsioonidest ning peaks lihtsustama õige kategooria leidmist vastavalt RKH-10-le.

Aerofaagia, psühhogeenne F45.31

Afaasia

- arenguhäirest (spetsiifiline)
- - ekspressiivne tüüp F80.1
- - retseptiivne tüüp F80.2
- - Wernicke F80.2

- omandatud, koos epilepsiaga F80.3

Afoonia, psühhogeenne F44.4

Agnoosia, spetsiifiline F88

Agorafoobia F40.0#

- paanikahäirega F40.01
- paanikahäireta F40.00

AIDS-i dementsuskompleks F02.4

Akalkuulia, arenguline F81.2

Akrofoobia F40.2

Alaalia

- motoorne F80.1
- sensoorne F80.2

Alaareng, vaimne F7##

- autismi tunnustega F84.1
- kerge F70#
- MKta* täpsustatud F78#
- mõõdukas F71#
- raske F72#
- sügav F73#
- täpsustamata F79

Alkohol, alkohol-

- amnestiline sündroom F10.6

- deliirium F10.4#
- - krampidega F10.41
- - krampideta F10.40

- depressioon F10.54

- entsefalopaatia F10.7#
- - Gayet-Wernicke F10.4#

- hallutsinoos (äge) F10.5#

- joove, äge F10.0#
- - patoloogiline F10.07

- kiivusluul F10.5#
- paranoia, paranoid F10.51, F10.50
- psühhoos F10.5#
- sõltuvus F10.2#

- võõrutusseisund F10.3#
- - deliiriumiga F10.4#

Alkoholism

- Korsakovi psühhoos F10.6
- krooniline (vt. alkoholsõltuvus)

Alzheimeri tõbi

- dementsus F00.#
- - atüüpiline F00.2#
- - hilise algusega F00.1#
- - preseniilne F00.0#
- - segatüüpi F00.2#
- - seniilne F00.1#
- - varajase algusega F00.0#

- tüüp 1 F00.1#
- tüüp 2 F00.0#

Amneesia, dissotsiatiivne F44.0

Anesteesia ja hüpesteesia, dissotsiatiivne F44.6

Anhedoonia, seksuaalne F52.11

 

Anorexia nervosa F50.0

- atüüpiline F50.1

Anorgasmia, psühhogeenne F52.3

Antropofoobia F40.1

Arenguagnoosia F88

Arenguhäire (vt. häire, arengu-)

Arteriosklerootiline dementsus (vt. dementsus, vaskulaarne) F01.#

Aspergeri sündroom F84.5

Asteenia, neurotsirkulatoorne F45.30

Aterosklerootiline dementsus (vt. dementsus, vaskulaarne) F01.#

Autism

- atüüpiline F84.1
- infantiilne F84.0
- lapseea F84.0

Autistlik psühhopaatia F84.5

Aversioon (vastumeelsus), seksuaalne F52.10

Bad trip F16.0#

Bipolaarne

- afektiivne häire (vt. häire, bipolaarne meeleolu-) F31.#

- meeleoluhäire (vt. häire, bipolaarne meeleolu-) F31.#

 

Borderline personality (disorder) F60.30

 

Bouffée délirante

- skisofreenia sümptomitega F23.1
- - ägeda stressiga F23.11
- - ägeda stressita F23.10

- skisofreenia sümptomiteta F23.0
- - ägeda stressiga F23.01
- - ägeda stressita F23.00

Briquet' häire F48.8

 

Bulimia nervosa F50.2

- atüüpiline F50.3

Creutzfeldt-Jakobi tõbi (dementsusega) F02.1#

 Da Costa sündroom F45.30

Deliirium F05.#

- alkoholist tingitud F10.4#
- dementsusega F05.1
- dementsuseta F05.0
- segapäritoluga F05.8
- võõrutusseisund F1x.4

Delinkventsus (juveniilne), grupiviisiline F91.2

Delirium tremens F10.4#

Dementia infantilis F84.3

Dementsus

- agiteeritud paralüüs F02.3#
- Alzheimeri tõbi F00.##
- - atüüpiline F00.2#
- - hilise algusega F00.1#
- - preseniilne F00.0#
- - segatüüpi F00.2#
- - seniilne F00.1#
- - varajase algusega F00.0#
- arteriosklerootiline F01#
- Creuzfeldt-Jakobi tõbi F02.1#
- epilepsia F02.8#
- general paralysis of the insane (vt.F02.8#)
- Guami parkinsonismi dementsuskompleks F02.8#
- hepatolentikulaarne degeneratsioon (Wilsoni tõbi) F02.8#
- HIV-tõbi F02.4
- Huntingtoni korea (tõbi) F02.2#
- hüperkaltseemia F02.8#
- hüpotüreoidism, omandatud F02.2#
- intoksikatsiooni- F02.8#
- kortikaalne, valdavalt F01.1#
- lupus erythematosus, süsteemne F02.8#
- multiinfarktne F01.1#
- neurosüüfilis F02.8#
- niatsiini vaegus [pellagra] F02.8
- paralysis agitans (vt. F02.3#)
- Parkinsoni tõbi F02.3#
- parkinsonism F02.3#
- Picki tõbi F02.8
- polyarteritis nodosa F02.0#
- primaarselt degeneratiivne F03.#
- - Alzheimeri tüüpi F00.#
- sclerosis multiplex F02.8
- seniilne F03#
- - Alzheimeri tüüpi F00.1#
- süsinikmonooksiidi- (vingugaasi-) mürgitus F02.8#
- trüpanosomiaasist F02.8#
- tserebraalsest lipidoosist F02.8#
- valdavalt kortikaalne F01.1#
- vaskulaarne F01.##
- - kortikaalne ja subkortikaalne, segatüüpi F01.3#
- - subkortikaalne F01.2#
- - äge algus F01.0#
- vitamiin B12 vaegus F02.8#

Depressiivne

- episood (vt. episood, depressiivne)

- häire (vt. häire, depressiivne)
- - bipolaarne F31.-
- - korduv F33.-
- - lühiajaline F38.-
- - püsiv F34.-

- reaktsioon F43.2#
- - lühiajaline F43.20
- - pikaajaline F43.21
- - segatüüpi (ärevusega) F43.22

 

Depressioon

- agiteeritud, üksik episood F32.2
- atüüpiline F32.8
- endogeenne F33.#, (F31.#)
- maskeeritud F32.8
- monopolaarne F33.#
- neurootiline (püsiv) e. düstüümia F34.1
- psühhogeenne F32.#

- psühhootiline
- - bipolaarne F31.5
- - episood F32.3
- - korduv F33.3

- reaktiivne F32.#
- skisofreenne järeldepressioon F20.4#

- suur (major depression)
- - korduv (rekurrentne) F33.-
- - üksik episood F41.2

- sünnitusjärgne F32.#, F53.0

- unipolaarne F33.#

- vitaalne (episood), psühhootiliste sümptomiteta F32.2

- ärev,
- - nõrk või mittepüsiv F41.2
- - püsiv (düstüümia) F34.1

Depressioonineuroos F34.1

Derealisatsioon F48.1

Deviatsioon, seksuaalne F65.9

Dhat'i sündroom F48.8

Diarröa, psühhogeenne F45.32

Dipsomaania F10.2#

Dissotsiatiivne häire (vt. häire, dissotsiatiivne)

Düsfaasia

- ekspressiivne F80.1

- retseptiivne F80.2

Düsfoonia, psühhogeenne F44.4

Düsfunktsioon

- orgasmi- (düsorgasmia) F52.3

- seksuaal-, mitteorgaanilisest häirest või haigusest F52.#

- somatoformne vegetatiivne F45.3
- - kardiovaskulaarse süsteemi F45.30
- - MKta täpsustatud organi F45.38
- - respiratoorse süsteemi F45.33
- - seedetrakti alaosa F45.32
- - seedetrakti ülaosa F45.31
- - urogenitaalsüsteemi F45.34

Düslaalia, spetsiifiline F80.0

Düsleksia, spetsiifiline F81.0

Düsmorfofoobia

- luululine F22.8

- mitteluululine F45.2

Düsorgasmia F52.3

Düspareuunia, mitteorgaaniline F52.6

Düspepsia, psühhogeenne F45.31

Düspraksia, spetsiifiline F82

Düssomnia F51.#

Düstüümia F34.1

Düsuuria, psühhogeenne F45.34

 

Ebarütmiline kõne F98.6

Ejakulatsioon, enneaegne F52.4

Ekshibitsionism F65.2

Enkoprees, mitteorgaaniline F98.1

Entsefaliit, alaäge, HIV F02.4#

Entsefalopaatia

- HIV F02.4#

- kontusioonijärgne F07.2

Enurees (primaarne)(sekundaarne)

- funktsionaalne F98.0
- mitteorgaaniline F98.0
- psühhogeenne F98.0

Episood

- depressiivne F32.#
- - kerge F32.0
- - - somaatiliste sümptomitega F32.01
- - - somaatiliste sümptomiteta F32.00
- - mõõdukas F32.1
- - - somaatiliste sümptomitega F32.11
- - - somaatiliste sümptomiteta F32.10
- - raske
- - - psühhootiliste sümptomitega F32.3
- - - psühhootiliste sümptomiteta F32.2

- hüpomaniakaalne F30.0

- maniakaalne F30.#

- - psühhootiliste sümptomitega F30.2
- - psühhootiliste sümptomiteta F30.1

- segatüüpi afektiivne F30.00

Faktorid, psühholoogilised ja käitumuslikud

- kehalist seisundit mõjustavad F54
- seoses mujal klassifitseeritud häirete või haigustega F54

Fetišism F65.0

- transvestiline F65.1

Fetišistlik transvestism F65.1

Foobia F40.9

- eksami- F40.2
- lapse 93.1
- liht- F40.2
- looma- F40.2

- sotsiaal- F40.1
- - lapsel F93.2

- spetsiifine (isoleeritud) e. liht-

Foobne

- seisund F40.#

- ärevus (reaktsioon) (häire) F40.#

Frigiidsus F52.0

Frontaalsagara sündroom F07.0

Froterism F65.8

Fuuga, dissotsiatiivne F44.1

 

Ganseri sündroom F44.80

Genitaalne vaegreaktsioon F52.2

Gerstmanni sündroom F81.2

Gilles de la Tourette'i sündroom F95.2

Halb retk (hallutsinogeenidest) F16.0#

Hallutsinatoorne (hallutsinoos)

- psühhoos, krooniline F28

- seisund, orgaaniline F06.0

Hammustamine, stereotüüpne, ennastkahjustav F98.4

Hasartmängimine

- kompulsiivne F63.0

- patoloogiline F63.0

Hebefreenia F20.1#

Helleri sündroom F84.3

HIV

- entsefaliit F02.4#

- entsefalopaatia F02.4#

Hospital hopper syndrome F68.1

Hospitalism, laste F43.28

Huntingtoni korea või tõbi F02.2#

Häire

- afektiivne (vt. häire, meeleolu-)

- arengu- (e. spetsiifiline e. psühholoogilise arengu-) F89
- - afaasia
- - - ekspressiivne F80.1
- - - retseptiivne F80.2
- - artikulatsiooni-, spetsiifiline F80.0
- - arvutamisvilumuste F81.2
- - koordinatsiooni F82
- - kõne ja keele, MKta täpsustatud häired F80.8
- - motoorse funktsiooni F82
- - pervasiivne F84.-
- - sega-, täpsustatud F83
- - õpivilumuste F81.9

- artikulatsiooni-
- - arenguline F80.0
- - funktsionaalne F80.0
- - spetsiifiline F80.0

- arvutamisvilumuste, spetsiifiline F81.2

- autistlik F84.0
- - atüüpiline F84.1

- bipolaarne afektiivne (e. meeleolu-) F31.#
- - käesolev episood
- - - hüpomaniakaalne F31.0
- - - maniakaalne
- - - - psühhootiliste sümptomitega F31.2
- - - - psühootiliste sümptomiteta F31.1
- - - kerge või mõõdukas depressioon F31.3
- - - - somaatiliste sümptomitega F31.31
- - - - somaatiliste sümptomiteta F31.30
- - - raske depressioon
- - - - psühhootiliste sümptomitega F31.5
- - - - psühhootiliste sümptomiteta F31.4
- - - segatüüpi F31.6
- - orgaaniline F06.31
- - remissioonis (käesolevalt) F31.7
- - üksik maniakaalne episood F30.#

- Briquet' F48.8

- depressiivne F32.#, F33.#, F34.#
- - korduv (rekurrentne) F33.#
- - - lühiajaline F38.10
- - - remissioonis F33.4
- - - kerge F33.0#
- - - - somaatiliste sümptomitega F33.01
- - - - somaatiliste sümptomiteta F33.00
- - - mõõdukas F33.1#
- - - - somaatiliste sümptomitega F33.11
- - - - somaatiliste sümptomiteta F33.10
- - - raske F33.#
- - - - psühhootiliste sümptomitega F33.3
- - - - psühhootiliste sümptomiteta F33.2
- - orgaaniline F06.32

- dissotsiatiivne F44.9
- - amneesia F44.0
- - anesteesia F44.6
- - fuuga F44.1
- - hüpesteesia F44.6
- - kramp F44.5
- - MKta, täpsustatud F44.88
- - - Ganseri sündroom F44.80
- - - isiksuse mitmesus F44.81
- - - lapse või nooruki mööduv dissotsiatiivne häire F44.82
- - motoorne F44.4
- - mööduv, lapse või nooruki F44.82
- - segatüüpi F44.7
- - stuupor F44.2
- - transs F44.3

- emotsioonide e. tundeelu-, lapse F93.#

- erektsiooni- F52.2

- foneemitaju, arenguline F80.0

- foobne ärevus- F40.#
- - agorafoobia F40.0#
- - lapse F93.1
- - lihtfoobia F40.2
- - sotsiaalfoobia F40.1
- - spetsiifiline foobia F40.2

- harjumuste ja impulsi- F63.#
- - kleptomaania F63.2
- - patoloogiline hasartmängimine F63.0
- - püromaania F63.1
- - trihhotillomaania F63.3

- hüperkineetiline F90.#
- - käitumis- F90.1
- - aktiivsus- ja tähelepanuhäire F90.1

- hüpohondriline F45.2

- identsus-, lapse F93.8

- indutseeritud paranoiline või psühhootiline F24

- intermiteeruv, eksplosiivne F63.8

- iseloomu- F68.8

- isiksus- F60.#
- - afektiivne (tsüklotüümia) F34.0
- - agressiivne F60.30
- - ajuhaigusest, -vigastusest ja -düsfunktsioonist põhjustatud F07.#
- - amoraalne F60.2
- - anankastne F60.5
- - antisotsiaalne F60.2
- - asotsiaalne F60.2
- - asteeniline F60.7
- - depressiivne (düstüümia) F34.1
- - düssotsiaalne F60.2
- - ebaküps F60.8
- - ekspansiivne paranoidne F60.0
- - eksplosiivne F60.30
- - ekstsentriline F60.8
- - emotsionaalselt ebastabiilne
- - - piirialast tüüpi F60.31
- - - impulsiivset tüüpi F60.30
- - ennastnurjav F60.7
- - fanaatiline F60.0
- - haltlose type (vt. F60.8)
- - histriooniline F60.4
- - hüpotüümne F34.1
- - hüsteeriline F60.4
- - inadekvaatne F60.7
- - kompulsiivne F60.5
- - kverulantne F60.0
- - mitmene (multiple) F44.81
- - nartsissistlik F60.8
- - obsessiiv-kompulsiivne F60.5
- - obsessiivne F60.5
- - orgaaniline F07.#
- - paranoidne F60.0
- - passiivne F60.7
- - passiivne-agressiivne F60.8
- - patoloogiline F60.9
- - piirialast tüüpi ebastabiilne F60.31
- - psühhoinfantiilne F60.4
- - psühhoneurootline F60.8
- - psühhopaatiline F60.2
- - saamatu F60.7
- - segatüüpi F61.0
- - self-defeating (vt. F60.7)
- - sensitiiv-paranoidne F60.0
- - skisoidne F60.1
- - skisotüüpne F21
- - sotsiopaatiline F60.2
- - sõltuv F60.7
- - vältiv F60.6
- - ärev F60.6

- keha düsmorfiline F45.2

- kiindumis-
- - reaktiivne F94.1
- - valikuta F94.2

- kognitiivne, nõrk F06.7

- kohanemishäire
- - domineerivalt käitumishäiretega F43.24
- - domineerivalt muude emotsionaalsete häiretega F43.23
- - lühiajaline depressiivne reaktsioon F43.20
- - muude täpsustatud sümptomitega (domineerivate) F43.28
- - prolongeeritud depressiivne reaktsioon F43.21
- - segatüüpi, käitumis- ja emotsionaalsete häiretega F43.25
- - ärev-depressiivne reaktsioon F43.22

- konversiooni- F44.#

- kõne (keele) arengu F80.9
- - ekspressiivne F80.1
- - retseptiivne F80.2

- käitumis- F91.#
- - antisotsiaalne F91.1, F91.2
- - depressiivse häirega (F30-F39) F92.0
- - depressiooniga F92.0
- - emotsionaalsete häiretega (F93.-) F92.#
- - grupiviisiline e. grupis avalduv F91.2
- - hüperkineetiline F90
- - lapseea F91.9
- - neurootiliste häiretega (F40-F48) F92.#
- - perekonnas avalduv F91.0
- - solitarity aggressive type (vt. F91.1)
- - sotsialiseerumata (mittegrupiline) F91.3
- - - agressiivne F91.1
- - sotsialiseerunud (grupis avalduv) F91.2
- - tundeeluhäiretega (F93.-) F92.#
- - tõrges-trotslik F91.3
- - üksindus-agressiivset tüüpi F91.1

- lapse rivaalsus- F93.3

- lapseea desintegratiivne F84.3

- lugemis-, spetsiifiline F81.0
- - düsgraafiaga F81.0

- luululine F22.0
- - indutseeritud F24
- - püsikululine F22.#

- maniakaalne, orgaaniline F06.30

- meeleolu- (e. afektiivne) F30-F39
- - korduv F33.#
- - orgaaniline F06.3
- - püsiv F34.#
- - üksik episood F32.#

- motoorse funktsiooni, täpsustatud F82

- neurootiline F4#.#

- obsessiiv-kompulsiivne F42.#

- orgaaniline
- - afektiivne, segatüüpi F06.33
- - asteeniline F06.6
- - bipolaarne F06.31
- - depressiivne F06.32
- - dissotsiatiivne F06.5
- - emotsionaalse labiilsusega [asteeniline] F06.6
- - isiksus- F07.0
- - katatoonne F06.1
- - luululine [skisofreeniataoline] F06.2
- - maniakaalne F06.30
- - meeleolu- [afektiivne] F06.3#
- - paranoidne F06.2
- - skisofreeniataoline F06.2
- - ärevus- F06.4

- paanika- F41.0
- - agorafoobiaga F40.01
- - agorafoobiata F41.0

- paranoidne, indutseeritud F24

- pervasiivne arengu- F84.#

- possession F44.3

- posttraumaatiline stress- F43.1

- psühhootiline
- - alkoholist F10.5#
- - hallutsinogeenidest F16.5#
- - hüpnootikumidest (uinutitest) F13.5#
- - kokaiinist F14.5#
- - lahustite inhaleerimisest F18.5#
- - mitme aine tarvitamisest F19.5#
- - mitteorgaaniline, täpsustamata F29
- - - MKta täpsustatud F28
- - opioidide tarvitamisest F11.5#
- - orgaaniline F09
- - polümorfne, äge (vt. häire, psühhootiline, äge)
- - residuaalne või hilise algusega F1x.7#
- - - alkoholist F10.7#
- - - hallutsinogeenidest F16.7#
- - - hüpnootikumidest (uinutitest) F13.7#
- - - kannabinoididest F12.7#
- - - kofeiinist F15.7#
- - - kokaiinist F14.7#
- - - lahustite inhaleerimisest F18.7#
- - - mitme aine kasutamisest F19.7#
- - - opioididest F11.7#
- - - psühhoaktiivsetest ainetest F19.7#
- - - sedatiivsetest ainetest F13.7#
- - - stimulaatorite tarvitamisest F15.7#
- - - tubaka tarvitamisest F17.7#
- - sedatiivsetest ainetest F13.5#
- - stimulaatorite tarvitamisest F15.5#
- - tubaka tarvitamisest F17.5#
- - äge ja mööduv F23.#
- - - domineerivalt luuluga F23.3
- - - - ägeda stressiga F23.31
- - - - ägeda stressita F23.30
- - - polümorfne
- - - - skisofreenia sümptomitega F23.1
- - - - - ägeda stressiga F23.11
- - - - - ägeda stressita F23.10
- - - - skisofreenia sümptomiteta F23.0
- - - - - ägeda stressiga F23.01
- - - - - ägeda stressita F23.00
- - - skisofreeniataoline
- - - - ägeda stressiga F23.21
- - - - ägeda stressita F23.20

- psühhosomaatiline F54
- - diferentseerumata F45.1

- psüühika- ja käitumis-
- - ajuvigastusest ja -düsfunktsioonist F06.9
- - - MKta, täpsustatud
- - - - epileptiline psühhoos F06.8
- - alkoholist F10.9
- - hallutsinogeenidest F16.9
- - hüpnootikumidest (uinutitest) F13.9
- - kannabinoididest F12.9
- - kehalisest haigusest F06.9
- - kofeiinist F15.9
- - kokaiinist F14.9
- - lahustite inhaleerimisest F18.9
- - mitme aine kasutamisest F19.9
- - opioididest F11.9
- - orgaaniline F09
- - psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest F19.9
- - sedatiivsetest ainetest F13.9
- - stimulantide kasutamisest F15.9
- - sümptomaatiline F09
- - tubaka tarvitamisest F17.9
- - täpsustamata F99

- rekurrentne (korduv) meeleolu- (vt. häire, meeleolu-)

- seksuaalne (seksuaal-)
- - alanenud liibido F52.0
- - düsfunktsioon 52.#
- - rolli F64.9
- - suhete F66.2#
- - suunitluse F65.#
- - sättumuse ebakindlus F66.0

- sesoonne afektiivne F33.-

- skisoafektiivne F25.#
- - bipolaarne tüüp F25.0
- - depressiivne tüüp F25.1
- - maniakaalne tüüp F25.0
- - segatüüpi F25.2

- skisofreniformne F20.8
- - lühiajaline F23.2

- skisoidne
- - isiksus- F60.1
- - lapse F84.5

- skisotüüpne isiksus F21

- somatisatsiooni- (ärevuse somatisatsioon) F45.0

- somatoformne (kehakaudne) F45.#
- - diferentseerimata F45.1
- - valu, püsiv F54.4

- sooidentsuse või -rolli F64.#
- - lapse F64.2
- - nooruki või täiskasvanu, mittetransseksuaalne tüüp F64.1

- stress-, posttraumaatiline F43.1

- suhte- F68.8

- söömis- F50.-
- - imiku ja lapse F98.2

- tik F95.9
- - kombineeritud vokaalne ja mitmene motoorne F95.2
- - krooniline
- - - motoorne F95.1
- - - vokaalne F95.1
- - muud täpsustatud F95.8

- transi- F44.3

- tundeelu-, lapsele iseloomulik F93.#

- tähelepanu puudulikkus-
- - hüperaktiivsusega F90.0
- - hüperaktiivsuseta F98.8

- une-
- - mitteorgaaniline F51.-
- - psühhogeenne F51.-

- valu, püsiv somatoformne F45.4

- õigekirja-, spetsiifiline F81.1

- õpivilumuste, spetsiifiline F81.#
- - segatüüpi F81.3

- õppimis- F81.9

- ärevus F41.9
- - depressiooniga, segatüüpi F41.2
- - foobne (foobiline) F40.#
- - - lapse F93.1
- - generaliseerunud F41.1
- - lahutus-, lapseea F93.0
- - segatüüpi F41.3
- - sotsiaalne, lapseea F93.2
- - une- F51.5

Hämarolek F44.88

Hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega F90.0

Hüperkineetiline häire (vt. häire, hüperkineetiline) F90.#

Hüpersomnia, mitteorgaaniline F51.1

Hüperventilatsioon, psühhogeenne F45.33

Hüpesteesia, dissotsiatiivne F44.6

Hüpohondria(neuroos) F45.2

Hüpomania F30.0

Hüsteeria F44.#

- konversiooni- F44#

- ärev F41.8

 

Hyperemesis gravidarum, psühhogeenne F50.5

 

Hyperorexia nervosa F50.2

 

Idiootia F73#

Imbetsilsus F71#

Impotentsus (seksuaalne)(psühhogeenne) F52.2

Indutseeritud luul (folie ? deux) F24

Indutseeritud psühhoos F24

Insomnia, mitteorgaaniline F51.0

Intoksikatsioon, äge (tingitud)

- alkoholist F10.0#
- hallutsinogeenidest F16.0#
- hüpnootikumidest F13.0#
- kannabinoididest F12.0#
- lenduvatest lahustitest F18.0#
- mitmest ainest F19.0#
- MKta psühhoaktiivsest ainetest F19.0#
- MKta stimulaatoritest F15.0#
- opioididest F11.0#
- sedatiivsetest vahenditest F13.0#
- tubaka kasutamisest F17.0#

Involutsioonimelanhoolia F31.##, F33.##

Involutsiooniparanoid F22.8

Isiksus(e)

- depressiivne F34.1

- häire (vt. häire, isiksus-)

- muutus
- - orgaaniline (somatogeenne) F07.0
- - psühhoaktiivsetest ainetest F1x.71
- - - alkoholist F10.71
- - mitteorgaaniline, pärast:
- - - katastroofilist elamust F62.0
- - - MKta täpsustatud F62.8
- - - psühhiaatrilist haigestumist F62.1
- - - rasket kaotust F62.8

- orgaaniline
- - pseudopidurdatud F07.0
- - pseudopsühhopaatiline F07.0

- tsükloidne F34.0

- tsüklotüümne F34.0

Isukaotus, psühhogeenne F50.8

 

Joove, äge alkohol- F10.0#

Juuste kitkumine F98.4

 

Kanneri sündroom F84.0

Katalepsia, skisofreenne 20.2#

Katatoonia, skisofreenne 20.2

Kehaliste sümptomite võimendumine psühholoogilistel põhjustel F68.0

Kiindumishäire, lapsel F94.#

Kiivus (armukadedus)

- alkohoolne kiivusluul F10.5

- õdede-vendadevaheline F93.3

Kirjutuskramp F48.8

Klaustrofoobia F40.2

Kleptomaania F63.2

Kogelemine F98.5

Kohanemishäire F43

Kohmaka lapse sündroom F82

Kompulsiivsed teod F42.1

Konversiooni-

- häire F44.-
- hüsteeria F44.-
- reaktsioon F44.-

Koro F48.8

Kramp, dissotsiatiivne F44.5

Kultuurišokk F43.28

Kuritarvitamine, sõltuvust mittepõhjustavate ainete

- analgeetikumid F55.2

- antatsiidid F55.3

- antidepressandid F55.0
- - tetratsüklilised F55.0
- - tritsüklilised F55.0

- aspiriin F55.2
- diureetikumid F55.8
- fenatsetiin F55.2
- hormoonid F55.5
- lahtistid F55.1
- MAO blokaatorid F55.0
- paratsetamool F55.2

- steroidid F55.5
- rahvameditsiini vahendid F F55.6
- ravimtaimed F55.6
- vitamiinid F55.4

Kuritarvitamine, sõltuvust põhjustavate ainete (mittesõltuvuslik)

- alkohol F10.1
- hallutsinogeenid F16.1
- hüpnootikumid F13.1
- kannabinoidide F12.1
- kofeiin F15.1
- kokaiin F14.1
- lenduvate lahustite F18.1
- mitmete ainete F19.1
- MKta psühhoaktiivsete ainete 19.1
- MKta stimulaatorite 15.1
- opioidide F11.1
- sedatiivide F13.1
- tubaka F17.1

Kurtus

- arenguhäirest F80.2
- psühhogeenne F44.6

Kõhulahtisus, psühhogeenne F45.32

Kõhupuhitus, psühhogeenne F45.32

Kõnehäire, arenguhäirest F80.9

Kõnekuulmispuue, sünnipärane F80.2

Käitumishäire (vt. häire, käitumis-)

- lapse, täpsustamata F91.9

Köha, psühhogeenne F45.33

Küünte närimine F98.8

 Lahinguväsimus F43.0

Lahutamiskartus lapsel F93.0

Landau-Kleffneri sündroom F80.3

Latah F48.8

Leukotoomiajärgne sündroom F07.0

Liigsöömine, psühhogeenne F50.4

Liigunisus, mitteorgaaniline (hüpersomnia) F51.1

Liigutuste stereotüüpiad F98.4

Limbiline epilepsia isiksushäirega F07.0

Lobotoomia sündroom F07.0

Lugemis-

- häire, spetsiifiline F81.0
- - koos õigekirjahäirega F81.0

- oskuste puudulikkus, spetsiifiline F81.0

Luksumine, psühhogeenne F45.31
Luul

- nahanugiliste F06.0

- sensitiivne suhtumis- F22.0

Luululine häire (vt. häire, luululine-)

Mania

- üksik episood F30.#
- - psühhootiliste sümptomitega F30.2
- - psühhootiliste sümptomiteta F30.1

- korduv episood F31.#

Maniakaal-depressiivne psühhoos

- bipolaarne F31.#

- monopolaarne depressiivne F33.#

major depression (DSM) 'suur depressioon' F32.#, F33.#

Maoneuroos F45.31

Masohhism F65.5

Masturbatsioon, ülemäärane F98.8

Melanhoolia F32.9

Meteorism, psühhogeenne F45.32

Minestamine, psühhogeenne F48.8

Mutism

- selektiivne F94.0

- valikuline F94.0

Münchhauseni sündroom F68.1

 Narkomaania (vt. sündroom, sõltuvus)

Nekrofiilia F65.8

Neurasteenia F48.0

Neuroid (vt. orgaanilised psüühikahäired)

Neuroos

- anankastne F42.-
- depressiivne F34.1, (F32.0, F41.2)
- hüpohondriline F45.2
- hüsteeria- F44.#
- iseloomu- (karakter-) F60.9
- karakter- F60.9
- kardiaalne F45.30
- kompensatsiooni- F68.0
- mao- F45.31
- obsessiiv-kompulsiivne F42.-
- obsessiivne F42.-
- professionaalne F48.8
- psühhasteeniline F48.8
- sotsiaal- F40.1
- traumaatiline F43.1
- ärevus- F41.##

Neurootiline areng (isiksuse) F62.1 (vt. isiksusemuutus)

Nina urgitsemine F98.8

Nosofoobia F45.2

Nõrgamõistuslikkus F07#

Näkku peksmine, stereotüüpne, enesevigastuslik (lapse) F98.4

Nüktohemeraalse rütmi inversioon, psühhogeenne F51.2

Nümfomaania F52.7 

Obsessiiv-kompulsiivne

- häire F42.#

- neuroos F42.#

Oksendamine, psühhogeenne F50.5

Oligofreenia

- kerge F70
- mõõdukas F71#
- raske F72#
- sügav F73#

Oneirofreenia F23.2

Orgasm, pidurdatud (mehe) (naise) F52.3

Paanika-

- hoog F41.0

- häire F41.0
- - agorafoobiaga F40.01

- seisund F41.0

Parafiilia F65.#

Parafreenia (hiline) F22.0

Paralüüs, jäseme(te)

- hüsteeriline F44.4

- psühhogeenne F44.4

Paranoia F22.0

Paranoia querulans F22.8

Paranoid

- alkohol- F10.51

- kverulatoorne F22.8

- ekspansiivne F60.0
- involutsiooni- F22.8

Paranoidne

- isiksus F60.0

- psühhoos F22.0

- seisund F22.0

- skisofreenia F20.0#

Parasomnia F51.3-51.4

Parkinsoni tõbi F02.3#

Patoloogiline

- alkoholjoove F10.07

- hasartmängimine F63.0
- süütamine (püromaania) F63.1
- varastamine (kleptomaania) F63.2

Peapeksmine (korduv) F98.4

Pedofiilia F65.4

Picki tõbi F02.0#

Pidamatus, mitteorgaanilisel alusel

- rooja- F98.1

- uriini- F98.0

Piirialast tüüpi isiksus(häire) F60.31

Pica

- imiku või lapse F98.3

- täiskasvanu, mitteorgaaniline F50.8

 

Possession disorder (vt. F44.3)

Postentsefaliitne sündroom F07.1

Postkontusioosne

- entsefalopaatia F07.2

- sündroom F07.2

Preseniilne dementsus F00.0#

Psühhalgia F45.4

Psühhasteenia F48.8

Psühhogeenne depressiivne psühhoos F32.3

Psühhogeenne stuupor (vt. dissotsiatiivne stuupor F44.2)

Psühhoos

- alkohol- F10.5
- desintegratiivne (lapse) F84.3
- epileptiline F06.8
- hallutsinatoorne, krooniline F28
- hüsteeriline F44.8
- indutseeritud F24

- infantiilne F84.0

- infektsioosne, äge F05.-

- Korsakovi F10.6 (vt. ka sündroom, amnestiline)

- - mittealkohoolne F04.-

- lapse, atüüpiline F84.1

- maniakaal-depressiivne F31

- mitteorgaaniline F29

- paranoidne F22.0

- preseniilne F03.#

- psühhogeenne
- - depressiivne F32.3
- - paranoidne F23.3#

- reaktiivne, depressiivne F32.3

- seniilne F03.#

- skisoafektiivne (vt. häire, skisoafektiivne)
- - depressiivne tüüp F25.1
- - maniakaalne tüüp F25.0
- - segatüüpi F25.2

- skisofreeniataoline, epilepsia korral F06.2

- skisofreenne ja afektiivne, sega- F25.2

- skisofreniformne F20.8
- - depressiivne tüüp F25.1
- - lühiajaline F23.2
- - - ägeda stressiga F23.21
- - - ägeda stressita F23.20
- - maniakaalne tüüp F25.0

- sümbiootiline F24
- - lapseeas F84.3

- sünnitusjärgne F53.1

- tsükloidne F23.0
- - skisofreenia sümptomitega F23.1
- - - ägeda stressiga F23.11
- - - ägeda stressita F23.10
- - skisofreenia sümptomiteta F23.0
- - - ägeda stressiga F23.01
- - - ägeda stressita F23.00

Psühhopaatia (vt. häire, isiksus- F60.##)

- autistlik F84.5

Psühhopatoid (vt. orgaanilised psüühikahäired)

Psühhosündroom, orgaaniline F07.9

Pudikeelsus F80.8

Puudulikkus, vaimne (vt. alaareng, vaimne)

Pöidlaimemine F98.8

Pülorospasm, psühhogeenne F45.31

Püromaania F63.1

Raukusnõdrameelsus (vt. Alzheimeri tõbi) F00.1#

Reaktiivne depressiivne psühhoos F32.3

Reaktiivne kiindumishäire F94.1

Reaktiivne rahutus, äge (vt. äge stressreaktsioon) F43.0

Reaktsioon

- depressiivne
- - ja ärevus, sega- F43.22
- - lühiajaline F43.20
- - peetunud (prolongeeritud) F43.20

- hüperkineetiline (lapse või nooruki) F90.9
- kohanemis- (vt. häire, kohanemis-)
- kriisi-, äge F43.0
- kurbus- F43.2#
- latentne skisofreenne F21
- maniakaal-depressiivne F31
- orgaaniline äge F05.-
- paranoidne F23.3#
- raske stress- F43.9
- skisofreenne F23.2#
- stress, äge F43.0

- ärevus- F41.1

Retti sündroom F84.2

Rivaalitsemine eakaaslastega F93.8

Rivaalsushäire, lapse F93.3

Ruminatsioon

- imiku F98.0

- obsessiivne F42.0

'Rändav patsient' F68.1

Sadism (seksuaalne) F65.5

Sadomasohhism F65.5

Satüriaas F52.7

Schizophrenia simplex F20.6#

Segasusseisund (mittealkohoolne) F05.-

- alaäge F05.8

Seisund

- hirmu-, ülemäärane F93.8

- kriisi- F43.0

- lühiajaline skisofreeniataoline F23.2

- orgaaniline, hallutsinatoorne (mittealkohoolne) F06.0

- paanika- F41.0

- paranoidne F22.0
- - involutsiooni F22.8
- - orgaaniline F06.2

- paranoilis-hallutsinatoorne orgaaniline F06.2

- segasus- (twilight)
- - dissotsiatiivne F44.88
- - orgaaniline F06.5
- - psühhogeenne F44.88
- - äge F05.-

- skisofreenne residuaal- F20.5#

- võõrutus-
- - alkoholist F10.3
- - - deliiriumiga F10.4#
- - hallutsinogeenidest F16.3#
- - - deliiriumiga F16.4#
- - hüpnootikumidest F13.3#
- - - deliiriumiga F13.4#
- - kannabinoididest F12.3#
- - kofeiinist F15.3#
- - kokaiinist F14.3#
- - - deliiriumiga F14.4#
- - lenduvatest lahustitest F18.3#
- - - deliiriumiga F18.4#
- - mitmest ainest F19.3#
- - - deliiriumiga F19.4#
- - MKta psühhoaktiivsetest ainetest F19.3#
- - - deliiriumiga F19.4#
- - MKta stimulaatoritest F15.4#
- - - deliiriumiga F15.4
- - opioididest F11.3#
- - - deliiriumiga F11.4#
- - sedatiivsetest vahenditest F13.3#
- - - deliiriumiga F13.4#
- - tubakast (suitsetamine) F17.3#

- ärevus- F41.1

Seksuaal- (ne) (-se)

- rahulduse puudumine F52.11
- soovi puudumine või kadumine F52.0
- suhete häire F66.2#
- suunitluse häire F65.#
- sättumus, egodüstooniline F66.1#
- vajadus, ülemäärane F52.7
- vastumeelsus (aversioon) F52.10

Selektiivne (valikuline) mutism F94.0

Seljavalu, psühhogeenne F45.4

Seniilne dementsus F00.1#

Sensitiivne suhtumisluul F22.0

Skisofreenia F20.9#

- atüüpiline, ebatüüpiline F20.3#
- desorganiseeritud F20.1#
- hebefreenne F20.1#
- katatoonne F20.2#
- krooniline, diferentseerimata F20.5#
- latentne F21
- lihtne F20.6#
- parafreenne F20.0#
- paranoidne F20.0#
- piirialast tüüpi F21
- prepsühhootiline F21
- prodromaalne F21
- pseudoneurootiline F21
- pseudopsühhopaatiline F21
- residuaalne F20.5#
- senestopaatiline F20.8#
- tsükliline F25.2
- täpsustamata F20.3#
- äge, diferentseerimata F23.2#

Skisofreeniataoline (-sarnane)

- häire, orgaaniline F06.2

- äge psühhotiline häire (vt. häire, psühhootiline)

Skisofreenne järeldepressioon F20.4#

Skisofreniformne häire (seisund) F20.8#

- lühiajaline (mööduv) F23.2

Skisoidne

- häire, lapseea F84.5

- isiksus(häire) F60.1

Skisotüüpne (isiksus)häire F21

Somaatiliste sümptomite psühhogeenne võimendumine F68.1

Somatisatsioonihäire F45.0

Somatoformne häire (vt. häire, somatoformne) F45.#

Somatoformne vegetatiivne düsfunktsioon F45.3 (vt. düsfunktsioon)

Somnambulism (uneskäimine) F51.3

Soolise identiteedi- või rollihäire (vt. häire, sooidentsuse)

Sotsiaalfoobia F40.1

Sotsiaalneuroos F40.1

Spetsiifiline

- foobia F40.2

- häire
- - artikulatsiooni, (kõne) F80.0
- - arvutamisvilumuste F81.2
- - lugemisoskuste F81.0
- - õigekirjutuse F81.1

Stereotüüpsed liigutused, patoloogiline (enesevigastuslik) F98.4

Stress-

- häire, posttraumaatiline F43.1

- reaktsioon
- - MKta täpsustatud F43.8
- - täpsustamata F43.9
- - äge F43.0

Stuupor

- depressiivne F32.3
- dissotsiatiivne F44.2
- katatoonne F20.2#
- maniakaalne F30.2
- psühhogeenne F48.8

Subnormaalsus (vt. alaareng, vaimne)

Sõltuvus (vt. sündroom, sõltuvus-) F1x.2

Söömishäire, imiku ja lapse F98.2

Südameneuroos F45.30

Sümptomite

- kehaliste (somaatiliste)
- - esilekutsumine F68.1
- - võimendamine F68.0

- psühholoogiliste ~ tekitamine F68.1

Sündroom

- aju-, traumajärgne mittepsühhootiline F07.2

- alkoholabstinentsi- F10.3#

- amnestiline, orgaanilline F04

- amnestiline, psühhoaktiivsete ainete kasutamisest F1x.6
- - hallutsinogeenidest F16.6
- - hüpnootikumidest (uinutitest) F13.6
- - kannabinoididest F12.6
- - lenduvatest lahustitest F18.6
- - mitme aine kasutamisest F19.6
- - MKta psühhoaktiivsetest ainetest F19.6
- - opioididest F11.6
- - orgaaniline (mitte alkoholist) F04
- - sedatiivsetest ainetest F13.6
- - stimulaatoritest F15.6

- Aspergeri F84.5
- Briquet' F48.8
- Da Costa F45.30
- depersonalisatsiooni-derealisatsiooni F48.1
- Dhat'i F48.8
- frontaalsagara- F07.0
- Ganseri F44.80
- Gerstmanni arengu- F81.2
- Helleri 84.3
- hulgikaebustega F45.0
- hüperkineetiline (lapse või nooruki) F90.#
- Kanneri F84.0
- kasvatusasutuse F94.2

- kontusioonijärgne F07.2
- koro- F48.8

- Korsakovi
- - alkoholist F10.6
- - mittealkohoolne F04

- krooniline valu, isiksushäire F62.8
- kõhulahtisus, psühhogeenne F45.32

- Landau-Kleffneri F80.3
- lapse kohmakuse F82
- leukotoomiajärgne
- limbilise epilepsia, isiksushäirega F07.0
- lobotoomia- F07.0
- Münchhauseni F68.1
- peaaju-, äge F05.-
- postentsefaliitne F07.1
- postkontusioosne F07.2
- posttraumaatiline ajukahjustuse F07.2

- psühhoorgaaniline, äge F05.-
- Retti F84.2

- sõltuvus
- - alkohol- F10.2#
- - hallutsinogeenidest F16.2#
- - hüpnootikumidest F13.2#
- - kannabinoididest F12.2#
- - kofeiinist F15.2#
- - kokaiinist F14.2#
- - lenduvatest lahustitest F18.2#
- - mitmetest ainetest F19.2#
- - MKta psühhoaktiivsetest ainetest 19.2#
- - MKta stimulaatoritest F15.2#
- - opioididest F11.2#
- - sedatiivsetest ainetest F13.2#
- - tubakast F17.2#

- tähelepanu puudulikkuse
- - hüperaktiivsusega F90.0
- - hüperaktiivsuseta F98.8

- Tourette'i F95.2

- võõrutus- (vt. seisund, võõrutus-)

- väsimus- F48.0

- ärritatud soole- F45.32

Süütamine, patoloogiline F63.1

Šokk

- kultuuri- F43.28

- psüühiline F43.0

Zoofoobia F40.2 

Tik (vt. häire, tik)

Toksikomaania (vt. sündroom, sõltuvus)

Tourette'i sündroom F95.2

Transihäire F44.3

Transseksualism F64.0

Transvestiline fetišism F65.1

Transvestism

- fetišistlik F65.1

- kaksikrolli F64.1

Traumajärgne ajukahjustuse sündroom, mittepsühhootiline F07.2

Trihhotillomaania F63.3

Tsirkaadrütmi inversioon, psühhogeenne F51.2

Tsirkulaarne skisofreenia (vt. skisoafektiivne häire)

Tsüklotüümia F34.0

Tõbi, haigus

- Alzheimeri F00.-#
- Creutzfeldt-Jakobi F02.1#
- Huntingtoni F02.2#
- Parkinsoni F02.3#
- Picki F02.0#

Tähelepanu puudulikkus

- hüperaktiivsuseta F98.8
- hüperaktiivsushäire F90.0
- sündroom hüperaktiivsusega F90.0 

Unehäire- F51.#
Unepaanika F51.4

Unerütmi inversioon, psühhogeenne F51.2

Unepaanika(häire) F51.4 [night terrors]

Uneskäimine (somnambulism) F51.3

Unetus (vt. insomnia), mitteorgaaniline F51.0

Uneärevus(häire) F51.5 [nightmare; dream anxiety]

Urineerimine, sagenenud, psühhogeenne F45.34

 

Vaegkirjutamine F81.8

Vaginism, mitteorgaaniline

Vaimne mahajäämus (vt. alaareng, vaimne)

Valikuline mutism F94.0

Valu(häire), somatoformne, püsiv F45.4

Varastamine

- grupiviisiline F91.2
- patoloogiline F63.2

Vaskulaarne dementsus (vt. dementsus)

Vuajerism F65.3

Võõrutusseisund (vt. seisund, võõrutus-)

Vältivkäitumine, lapse või nooruki F93.2 

Wernicke afaasia (arenguhäire) F80.2

Word deafness F80.2 

Õigekirjahäire, spetsiifiline F81.1

Õppimisvõimetus F81.9 

Ärevus

- depressiooniga (segahäire) F41.2
- episoodiline paroksüsmaalne F41.0
- foobne, lapse F93.#
- hüsteeria F41.8

- lahutamis-, lapsel F93.0
- neuroos F41.1
- reaktsioon F41.1
- seisund F41.1

- sotsiaalne, lapse F93.2
- une- F51.5

Ärevusdepressioon, püsiv F34.1

Ärevushäired (vt. häire, ärevus-) F41.#

Ärritatud soole sündroom F45.32