Home ] Up ] GAF ] [ EEK ] DEPS ] BDI ] MMSE ] HAM-DS ] PANSS ] SAS ] AIMS ] BAS ]
Emotsionaalse enesetunde küsimustik (EEK)

EEK on subjektiivse enesehinnangu skaala depressiooni ja ärevuse sümptomite hindamiseks.

  • sõeltestina ärevus- või meeleoluhäiretega isikute välja segitamiseks

  • ärevus- ja depressiivsete häiretega patsientide seisundi iseloomustamiseks ja dünaamiliseks jälgimiseks

EEK sisaldab väiteid depressiooni ja ärevuse sümptomite esinemise kohta. Väidete koostamisel olid lähtepunktis vastavate häirete diagnostilised kriteeriumid (RHK-10 ja DSM-IV).

Alaskaalad:

  • Ärevus

  • Agorafoobia (ja  paanikahäire)

  • Depressioon

  • Asteenia

  • Uni

bullet1.gif (122 bytes)

    Emotsionaalse enesetunde küsimustik

Palun hinnake iga probleemi kohta, kuivõrd see on Teid häirinud viimase kuu vältel:
kas üldse mitte, harva, mõnikord, sageli või pidevalt.

Üldse mitte

Harva

Mõnikord

Sageli

Pidevalt

1. Kurvameelsus

0

1

2

3

4

2. Kiire ärritumine või vihastamine

0

1

2

3

4

3. Miski ei huvita ega paku rõõmu

0

1

2

3

4

4. Loidus- või väsimustunne

0

1

2

3

4

5. Alaväärsustunne

0

1

2

3

4

6. Enesesüüdistused

0

1

2

3

4

7. Korduvad surma- või enesetapumõtted

0

1

2

3

4

8. Vähenenud tähelepanu- või keskendumisvõime

0

1

2

3

4

9. Liigutuste aeglustumine

0

1

2

3

4

10. Uinumisraskused

0

1

2

3

4

11. Rahutu või katkendlik uni

0

1

2

3

4

12. Liigvarajane ärkamine

0

1

2

3

4

13. Ülemäärane unevajadus

0

1

2

3

4

14. Isutus

0

1

2

3

4

15. Ülemäärane söögiisu

0

1

2

3

4

16. Üksildustunne

0

1

2

3

4

17. Lootusetus tuleviku suhtes

0

1

2

3

4

18. Võimetus rõõmu tunda

0

1

2

3

4

19. Puhkamine ei taasta jõudu

0

1

2

3

4

20. Ärevuse- või hirmutunne

0

1

2

3

4

21. Kiire väsimine

0

1

2

3

4

22. Pingetunne või võimetus lõdvestuda

0

1

2

3

4

23. Ülemäärane muretsemine mitme erineva asja pärast

0

1

2

3

4

24. Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda paigal püsida

0

1

2

3

4

25. Äkilised paanikahood, mille ajal esinevad südamekloppimine, õhupuudus, minestamistunne või muud hirmutavad kehalised nähud

0

1

2

3

4

26.Kergesti ehmumine

0

1

2

3

4

27. Hirm olla tähelepanu keskpunktis

0

1

2

3

4

28. Hirm suhtlemisel võõraste inimestega

0

1

2

3

4

29. Kartus viibida üksi kodust eemal

0

1

2

3

4

30. Hirmutunne avaratel kohtadel või tänavatel

0

1

2

3

4

31. Kartus minestada rahva hulgas

0

1

2

3

4

32. Kartus sõita bussi, trammi, rongi või autoga

0

1

2

3

4

33. Tõsise ja arstide poolt diagnoosimata haiguse olemasolu kahtlustamine või kartmine

0

1

2

3

4

bullet1.gif (122 bytes)

wpe73.jpg (31294 bytes)wpe75.jpg (25945 bytes)wpe76.jpg (35329 bytes)wpe77.jpg (33825 bytes)wpe78.jpg (26235 bytes)

wpe51.jpg (31721 bytes)

 

 

Paanikahoogude esinemine populatsioonis viimase kuu jooksul

  Isikute arv Kumuatiivne arv

%

Kumulatiivne %
Üldse mitte 3994 3994 85,6 85,6
Harva 370 4364 7,9 93,5
Mõnikord 210 4574 4,5 98,0
Sageli 76 4650 1,6 99,7
Pidevalt 15 4665 0,3 100,0

 

Agorafoobia ja paanikahäire esinemine meestel ja naistel

Sugu

AF < 7
N(%)

AF >= 7
N(%)

 
Mees

2080 (98,77%)

26 (1,2%)

2106 (100%)

Naine

2416 (94,41%)

143 (5,6%)

2559 (100%)

Kokku

4496

169

4665

AF = agorafoobia alaskaala skoor