Uimasti (või selle metaboliidi) võimalikud määramise ajad uriinis pärast tarbimise lõpetamist

Aine nimetus

Ligikaudne ajavahemik laboratoorseks diagnostikaks

amfetamiin

48 tundi

metamfetamiin

48 tundi

barbituraadid

24 tundi

lühitoimelised

24 tundi

keskmise toimeajaga

48 – 72 tundi

pikatoimelised

7 päeva või kauem

bensodiasepiinid

3 päeva (terapeutiliste annuste korral)

ultralühitoimelised (poolväärtusaeg 2 tundi), nt. midasolaam

12 tundi

lühitoimelised (poolväärtusaeg 2 – 6 tundi), nt. triasolaam

24 tundi

keskmise toimeajaga (poolväärtusaeg 6 – 24 tundi), nt. temasepaam/kloordiasepoksiid

40 – 80 tundi

pikatoimelised (poolväärtusaeg 24 tundi), nt. diasepaam/nitrasepaam

7 päeva

kokaiini metaboliidid

2 – 3 päeva

metadoon (säilitusannuses)

7 – 9 päeva

kodeiin/morfiin/propoksüfeen

8 tundi

(heroiini metaboliit on morfiin)

kannabinoidid (marihuaana)

ühekordne tarvitamine

3 päeva

mõõdukas tarvitamine (4 korda nädalas)

4 päeva

sage tarvitamine (iga päev)

10 päeva

pikaajaline ja pidev tarvitamine

21 – 27 päeva

fentsüklidiin

8 päeva

Immuunanalüüsimeetodid: kiirtestribad (sõeltestid); radioimmuunanalüüs (RIA), ensüümimmuunanalüüs (EIA, EMIT), fluorestsents polarisatsiooni immuunanalüüs (FPIA) ja lateks aglutinatsiooni inhibeerimisemeetod.

Gaaskromatograafia/mass-spekromeetria on kõige tundlikum ja kõige spetsiifilisem meetod narkootikumide määramiseks bioloogilistes vedelikes