Uimasti tarvitamise anamnees (vt Narkomaania ravijuhis)

Eemärgiks on võimalikult üksikasjalikult välja selgitada varasem ja praegune uimastitarbimine.

Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele küsimustele:
 

1) Pöördumise pöördumise põhjus

2) Varasem ja praegune (viimasel kuul) uimastitarbimine

3) Uimasti manustamine süstimise teel ning risk haigestuda HIV-infektsiooni ja hepatiiti

4) Üldmeditsiiniline anamnees

5) Psühhiaatriline anamnees

6) Õigusrikkumiste anamnees

 7) Sotsiaalne anamnees

 8) Varasemad kontaktid spetsialiseeritud raviasutustega või sotsiaalsüsteemiga


1) Pöördumise pöördumise põhjus

2) Varasem ja praegune (viimasel kuul) uimastitarbimine

 3) Uimasti manustamine süstimise teel ning risk haigestuda HIV-infektsiooni ja hepatiiti

 4) Üldmeditsiiniline anamnees

5) Psühhiaatriline anamnees

 6) Õigusrikkumiste anamnees

 7) Sotsiaalne anamnees

 8) Varasemad kontaktid spetsialiseeritud raviasutustega või sotsiaalsüsteemiga