I nimekiri.
Ained, mille käitlemine Eestis on keelatud, v.a. erijuhtude

II nimekiri
Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ravimeid võib jaemüügi korras
apteekidest elanikele väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti alusel 

III nimekiri


I nimekiri. Ained, mille käitlemine Eestis on keelatud, v.a. erijuhtudel

Alfametüülamiinoetüül-fenüülketoon

 

Amfetamiin

 

Broolamfetamiin (DOB)

 

1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2--aminoetaan (2C-B;Nexus)

 

Dekstroamfetamiin

 

Dietüültrüptamiin (DET)

 

Dimetoksüamfetamiin (DMA)

 

1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

Dimetoksüetüülamfetamiin (DOET)

 

Dimetüültrüptamiin (DMT)

 

DMHP

 

Metkatinoon

 

Etitsüklidiin (PCE)

 

Etrüptamiin

 

Fenetülliin

 

Fenmetrasiin

 

Fentsüklidiin (PCP)

 

Gammahüdroksübutüraat (GHB)*

 

Heroiin (diatsetüülmorfiin)

 

Kanep ja selle töötlemisproduktid (hašis, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne.), mis sisaldavad tetrahüdrokannabinooli Cannabis, Cannabis resin

 

Katinoon

 

Ketamiin*

 

Kokapõõsa lehed

 

Levoamfetamiin

 

Levometamfetamiin

 

Lüsergiinhappe dietüülamiid (LSD)

 

Meklokvaloon

 

Meskaliin

 

Metamfetamiin 

 

Metamfetamiini ratsemaat

 

Metakvaloon

 

Metkatinoon

 

Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)

 

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-B)

 

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-B)

 

Metüleendioksümetamfetamiin(MDMA)

 

4-metüülaminoreks

 

4- metüültioamfetamiin 4-MTA)

 

Metüülfenidaat

 

N-etüül-MDA

 

N-etüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-EB)

 

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-EB)

 

N-hüdroksü-MDA

 

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-OHB)

 

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-OHB)

 

N-metüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB)

 

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB)

 

N,N-dimetüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N,N-dimetüül-1-(3,4- metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MMB)

 

N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksü-fenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MMB)

 

Oopium

 

Paraheksüül

 

Parametoksüamfetamiin (PMA)

 

Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)

 

Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened

 

Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened

 

Rolitsükliin (PHP, PCPY)

 

Sekobarbitaal

 

STP (DOM)

 

TAREN

 

Tenamfetamiin (MDA)

 

Tenotsüklidiin (TCP)

 

Tetrahüdrokannabinoolid koos vastavate isomeeride ja derivaatidega (hašisi ja marihuaana psühhoaktiivsed ained)

 

Trimetoksüamfetamiin (TMA)

 

Tsipeprool

 

Unimaguna ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid


II nimekiri
Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ravimeid võib jaemüügi korras
apteekidest elanikele väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti alusel

Alfameprodiin

Alphameprodine

Alfametadool

Alphamethadol

Alfametüülfentanüül

Alpha-methylfentanyl

Alfametüültiofentanüül

Alpha-methylthiofentanyl

Alfaprodiin

Alphaprodine

Alfatsetüülmetadool

Alphacetylmethadol

Alfentanüül

Alfentanil

Allüülprodiin

Allylprodine

Anileridiin

Anileridine

Atsetorfiin

Acetorphine

Atsetüülalfametüülfentanüül

Acetyl-alpha-methylfentanyl

Atsetüülmetadool

Acetylmethadol

Beetaatsetüülmetadool

Betacetylmethadol

Beetahüdroksüfentanüül

Beta-hydroxyfentanyl

Beetahüdroksümetüülfentanüül

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

Beetameprodiin

Betameprodine

Beetametadool

Betamethadol

Beetaprodiin

Betaprodine

Bensetidiin

Benzethidine

Bensüülmorfiin

Benzylmorphine

Besitramiid

Bezitramide

Dekstromoramiid

Dextromoramide

Desomorfiin

Desomorphine

Diampromiid

Diampromide

Dietüültiambuteen

Diethylthiambutene

Difenoksiin

Difenoxin

Difenoksülaat

Diphenoxylate

Dihüdroetorfiin

Dihydroetorphine

Dihüdromorfiin

Dihydromorphine

Dimefeptanool

Dimepheptanol

Dimenoksadool

Dimenoxadol

Dimetüültiambuteen

Dimethylthiambutene

Dioksafetüülbutüraat

Dioxaphetyl butyrate

Dipipanoon

Dipipanone

Drotebanool

Drotebanol

Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks

Ecgonine, its esters and derivatives, which are convertible to ecgonine and cocaine

Etokseridiin

Etoxeridine

Etonitaseen

Etonitazene

Etorfiin

Etorphine

Etüülmetüültiambuteen

Ethylmethylthiambutene

Fenadoksoon

Phenadoxone

Fenampromiid

Phenampromide

Fenasotsiin

Phenazocine

Fenomorfaan

Phenomorphan

Fenoperidiin

Phenoperidine

Fentanüül

Fentanyl

Furetidiin

Furethidine

Hüdrokodoon

Hydrocodone

Hüdroksüpetidiin

Hydroxypethidine

Hüdromorfinool

Hydromorphinol

Hüdromorfoon

Hydromorphone

Isometadoon

Isomethadone

Ketobemidoon

Ketobemidone

Klonitaseen

Clonitazene

Kodoksiim

Codoxime

Kokaiin

Cocaine

Levofenatsüülmorfaan

Levophenacylmorphan

Levometorfaan

Levomethorphan

Levomoramiid

Levomoramide

Levorfanool

Levorphanol

Metadoon

Methadone

Metadooni vaheprodukt

Methadone-Intermediate

Metasotsiin

Metazocine

Metopoon

Metopon

Metüüldesorfiin

Methyldesorphine

Metüüldihüdromorfiin

Methyldihydromorphine

Metüülfentanüül

3-methylfentanyl

Metüültiofentanüül

3-methylthiofentanyl

Moramiidi vaheprodukt

Moramide-Intermediate

Morferidiin

Morpheridine

Morfiin

Morphine

Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid

Morphine Methobromide and other pentavalent  nitrogen morphine derivatives

Morfiin-N-oksiid

Morphine-N-oxide

MPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate(ester)

Mürofiin

Myrophine

Nikomorfiin

Nicomorphine

Noratsümetadool

Noracymethadol

Norlevorfanool

Norlevorphanol

Normetadoon

Normethadone

Normorfiin

Normorphine

Norpipanoon

Norpipanone

Oksükodoon

Oxycodone

Oksümorfoon

Oxymorphone

Parafluorfentanüül

Para-fluorofentanyl

PEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate(ester)

Petidiin

Pethidine

Petidiini vaheprodukt A

Pethidine-Intermediate A

Petidiini vaheprodukt B

Pethidine-Intermediate B

Petidiini vaheprodukt C

Pethidine-Intermediate C

Piminodiin

Piminodine

Piritramiid

Piritramide

Proheptasiin

Proheptazine

Properidiin

Properidine

Ratsemetorfaan

Racemethorphan

Ratsemoramiid

Racemoramide

Ratsemorfaan

Racemorphan

Remifentanüül

Remifentanil

Sufentanüül

Sufentanil

Tebaiin

Thebaine

Tebakoon

Thebacon

Tilidiin

Tilidine

Tiofentanüül

Thiofentanyl

Trimeperidiin

Trimeperidine

Klassifikatsioon