Klassifikatsioon

 

Anksiolüütikumid (trankvillisaatorid) (N05B)

Bensodiasepiini derivaadid

diasepaam (Diazepam, Diazepeks, Apaurin, Seduxen*) 5mg; süstelahus 5mg/1ml

 

lorasepaam (Ativan, Laubeel, Lorans) 1mg, 2,5mg; süstelahus 4mg/1ml

 

alprasolaam (Xanax, Xanax XR, Alprazolam, Helex, Alprasedon …) 0,25mg; 0,5mg; 1mg; 2mg; süstelahus 1mg/1ml

 

bromasepaam (Lexotanil, Bromazepam) 1,5mg; 3mg

 

fenasepaam (Phenazepam) 0,5mg; 1mg

 

kloordiasepoksiid (Elenium) 10mg

 

oksasepaam (Oxazepam, Tazepam) 10mg

 

 

Muud

 

Difenüülmetaani derivaadid

Hüdroksüsiin (Atarax) 25mg

 

Asaspirodekanediooni derivaadid

buspiroon (Buspar) 10mg

 

 

Uinutid ja rahustid (N05C)

Barbituraadid

pentobarbitaal (Narkodorm-n) süstelahus 182,3mg/1ml

 

Bensodiasepiini derivaadid

nitrasepaam (Radedorm, Eunoctin, Nitrazepams) 5mg; 10mg; süstelahus 1mg/ml

flunitrasepaam (Rohypnol, 7-aminoflunitrazepam) 1mg; süstelahus 1mg/1ml

triasolaam (Halcion) 0,125mg, 0,25mg

flurasepaam (Desalkylflurazepam) süstelahus 1mg/1ml

temasepaam (Tenox)

midasolaam (Dormicum, Buccolam, …) 7,5mg; suuõõnelahus 7,5mg, 10mg; süstelahused

Bensodiasepiinisarnased ained

zopikloon (Imovane, Somnols, Zopitin) 7,5mg

zolpideem (Stilnox Edluar, Hypnogen, ….) 5mg, 10mg

zaleploon (Sonata, Andante, Zerene) 5mg; 10mg

Melatoniiniretseptori agonistid

melatoniin (Circadin, Melatonin) 2mg, 3mg

Teised uinutid ja rahustid

palderjanijuur (Valdispert) 125mg

 

fenobarbitaal +taimsed preparaadid +piparmündiõli (Corvalol)