Antidepressandid

Üldiseloomustus

Eestis registreeritud antidepressandid

Antidepressantide toime mediatoorsetesse süsteemidesse

Antidepressantide toimemehhanismid

Antidepressantide olulisemad kõrvaltoimed

 

Üldiseloomustus

Antidepressantide (AD) peamiseks toimeks on antidepressiivne toime, mis avaldub depressiooni sümptomite leevenemises ja kadumises. Viimasel ajal on AD-e hakatud üha enam kasutama ka ärevushäirete ravi.

Näidustused:

Depressioon

võrdlevad uuringud on näidanud, et erinevate AD-e ravi efektiivsus depressioonide korral on üldiselt sarnane.
Preparaadi valikul on olulised:

 • depressiooni iseärasused (näiteks rahutus, väljendunud unehäired),
 • suitsiidirisk,
 • kaasuvad haigused ja nende ravi,
 • kõrvaltoimete taluvus,
 • ravimi hind.

Muud näidustused võivad sõltuda konkreetsest antidepressandist:

 • paanikahäire,
 • generaliseerunud ärevushäire,
 • obsessiiv-kompulsiivne häire,
 • unehäired (sedatiivse kõrvaltoimega AD-d),
 • krooniline valu (nt. tritsüklilised AD, duloksetiin)
 • suitsetamisest loobumine (bupropioon)
 • ADHD (bupropioon)

 

Eestis registreeritud antidepressandid

(seisuga 01.05.2013)
1)
Mitteselektiivsed monoamiini tagasihaarde inhibiitorid (tritsüklilised antidepressandid (TTA)):

amitriptüliin (Saroten, Amitriptyline, …); 25mg; 50mg Saroten Retard

imipramiin (Melipramin); 25mg; süstelahus 25mg/2ml

klomipramiin (Anafranil, Anafranil XR) (toimelt sarnane STI-dele) 10mg; 25mg; süstelahus 12,5mg/1ml
nortriptüliin (Noritren) (toimelt sarnane NTI-dele) 25mg

maprotiliin (Maprotilin) 25mg

2) Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (STI):

estsitalopraam (…) 10mg

tsitalopraam (Cipramil) 10mg, 20mg, 30mg

fluoksetiin (Prozac, Fontex) 20mg

fluvoksamiin (fevarin), 50mg, 100mg

paroksetiin (…) 10mg

sertraliin (zoloft, …), 25mg, 50mg, 100mg

3) Selektiivne noradrenaliini tagasighaarde ihnibiitor (NTI):

Reboksetiin (Edronax) 4mg

siia kuuluvad  ka nortriptüliin (noritren), ja desipramiin (desipramine)*
* ei kuulu registreeritud ravimite nimekirja

4) Selektiivne serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid (SNTI):

venlafaksiin (Alventa, Efexor, …) 37,5mg; 75mg, 150mg

duloksetiin (Cymbalta, Xeristar ….) 20mg, 40mg, 60mg

milnatsipraan (Ixel) 25mg, 50mg

5) Selektiivne dopamiini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitor (DNTI):

Bupropioon (Elontil, Wellbutrin) 150, 3000

 

5) Alpha-2 ja serotoniini-2A ja -3-retseptorite antagonistid:

mianseriin (Mianserin, Tolvin) 30mg

mirtasapiin (Remeron, ….) 15mg, 30mg, 45mg

6) Reversiibelne A-tüüpi monoaminooksüdaasi inhibiitor (RIMA):

Moklobemiid (Aurorix) 150mg

7) Muud ja täpsustamata toimemehhanismiga:

Tianeptiin (Coaxil, Neluptin, Salymbra) 12,5mg

Agomelatiin (Valdoxan, Thymaxan, 25mg

-          Melatoniini M1 ja M2 retseptorite agonist

 

 

Antidepressantide toime mediatoorsetesse süsteemidesse ja kliinilised efektid

Mediatoorne süsteem

Toime retseptori tasemel

Kliiniline efekt

Kõrvaltoimed

Noradrenaliin

stimulatsioon

antidepressiivne efekt

tahhükardia,
treemor

Alfa1-R blokaad

antiadrenergilised kõrvaltoimed

ortostaatiline hüpotensioon,
reflektoorne tahhükardia,
pearinglus

Preünaptiline alfa2-R  blokaad

(suurendab NA ja ka 5HT vabanemist)

antidepressiivne efekt

Noradren- ja serotoniinergilised kõrvaltoimed

Serotoniin

5HT1 stimulatsioon

antidepressiivne efekt

anksiolüütiline toime

5HT2 stimulatsioon

serotoniinergilised kõrvaltoimed

ärevus (mööduv),

seksuaaldüsfunktsioon

5HT3 stimulatsioon

serotoniinergilised kõrvaltoimed

iiveldus,

oksendamine, peavalu

Atsetüülkoliin

M1-blokaad (M=muskariin))

antikoliinergilised kõrvaltoimed

kõhukinnisus, suukuivus, tahhükardia, nägemishäired, pearinglus,
uriiniretentsioon,
segasus (vanurid/intoksikatsioon)

Histamiin

H1 blokaad

antihistamiinsed kõrvaltoimed

sedatatsioon, unisus, kehakaalu tõus

- tagasi

 

Antidepressantide toimemehhanismid

Poolväärtusaeg (h)

Aktiivne metaboliit

Tagasihaarde blokeerimine

5HT

NA

DA

Mitteselektiivsed monoamiinide tagasihaarde blokaatorid

amitriptüliin ( saroten®)

8 - 24
18 - 96


nortriptüliin

+++
+

++++
++++

+
+

imipramiin (melipramin®)

4 - 18
12 - 24


desipramiin

+++
+

+
++++

+
o

klomipramiin (anafranil®)

17 - 28
>36


desmetüül-

++++
+

+
+++

o

doksepiin (doxepin®, sinequan®)*

8 - 24
30 - 72


desmetüül-

+
+++

+
++++

+
o

maprotiliin (ludiomil®)*

12 - 108

desmetüül-

+

+++

o

Selektiivsed 5HT ja NA tagasihaarde blokaatorid

venlafaksiin (selektiivne NA ja 5HT tagasihaarde blokaator)

1 - 2
1 - 4


desmetüül-

+++

+++

+

duloksetiin

 

 

+++

+++

+

milnatsipaan

 

 

+++

+++

 

NA tagasihaarde blokaatorid

reboksetiin (edronax)

o

++++

o

nortriptüliin (noritren)***

18 - 96

-

+

+++

+

desipramiin (desipramine)***

12 - 24

-

+

++++

o

Atomoksetiin*****

 

 

o

++++

o

Selektiivsed 5HT tagasihaarde blokaatorid

eststialopraam (cipralex)

+++++

o

o

tsitalopraam (cipramil)

33

 

++++

o

o

sertraliin (zoloft)

25
66-109


desmetüül-

+++
+

o
o

o
o

fluoksetiin (prozac, fontex)

24-140
168-216


nor-

++++
+

o
o

+
o

fluvoksamiin (fevarin)

13-22

++++

o

o

paroksetiin (seroxat)

24

 

++++

o

o

 

 

 

 

 

 

NA ja DA transporteri blokaatroid

bupropioon

 

 

o

++

++

Metüülfenidaat*****

 

 

o

++

+++

Noradrenergilised ja spetsiifilised serotoniinergilised antidepressandid (NaSSA)
(
Alfa-2-adrenoretseptorite ja serotoniini-2(A/C) ja -3 retseptorite antagonistid)

+ H1-R blokeerimine

+ alfa-1-R blokeerimine (mianseriin)

mirtasapiin (remeron)

20 - 40

xx

xx

0

mianseriin (mianserin)****

xx

xx

0

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid MAO-I
     x - monamiinide sisalduse tõus

selektiivsed (RIMA)
- moklobemiid (aurorix®)


1 - 2


xx


xx


xx

* ei kuulu registreeritud ravimite nimekirja
*** tritsüklilised AD; **** tetratsüklilised AD

***** stimulaator kasutusel ADHD ravis

 

Antidepressantide olulisemad kõrvalnähud

 

 

 

Serotoniinisündroom


Serotoniinergilise ülekande hüperstimulatsioon - enamasti kerge ning mööduv ravimi ärajätmisel, kuid rasketel juhtudel eluohtlik seisund.

Sümptomid:

 • rahutus
 • müokloonus
 • hüperrefleksia
 • treemor
 • hüpertensioon
 • krambid
 • eriti rasketel juhtudel võimalik letaalne lõpe

Serotoniinisündroomi tekke oht on kõrge, kui kasutatakse kahte AD-i, mis mõjustavad serotoniinergilist ülekannet. Tuleb olla ettevaatlik AD-i vahetamisel ning järgida täpselt vastavate ravimite instruktsioone.

Ravi on sümptomaatiline:

 • ravimi(te) ärajätmine annab enamasti tulemuse 24 tunni jooksul;
 • klonasepaam müokloonuse korral;
 • antikonvulsandid krampide korral;
 • ...