Antipsühhootikumid e. neuroleptikumid

Üldiseloomustus

Klassifitseerimine

Toimemehhanism

Näidustused

Kõrvaltoimed

 

Üldiseloomustus

Antipsühhootikumide (AP) (antipsychotic drugs) e. neuroleptikumide hulka kuuluvad psühhootilisi sümptomeid pärssivad ravimid.

Psühhootilised sümptomid: luulumõtted, hallutsinatsioonid, luululine rahutus, katatoonne rahutus, stuupor, mõtlemise vormilised häired, desorganiseeritud käitumine.

Antipsühhootikumide peamised näidustused:
- psühhootilised häired:
skisofreenia, äge psühhootiline episood, skisoafektiivne häire, luululine häire

- psühhootiliste sümtomptomitega psüühikahäired: psühhootiliste sümptomitega raske depressioon, psühhootiliste sümptomitega maina, dementsus psühhootiliste sümptomitega jne.

- tugeva sedatiivse toimega AP (nt kvetiapiin) väikeste annustes kasutatakse ka teistel eesmärkidel nagu püsivad unehäired

 

Klassifitseerimine

Antipsühhootikumide jaotus keemilise struktuuri alusel on muutunud üha komplitseeritumaks ning ei oma praktilisest seisukohast nii olulist tähendust kui varem sellele omistati.

Kliinilise rakenduse aspektist on märksa olulisem antipsühhootikumide määratlemine olulisemate neuromediatoorsete efektide, antipsühhootilise efekti ning kaasuvate ja kõrvaltoimete profiili alusel.

1) Konventsionaalsed e. esimese põlvkonna antipsühhootikumid (EAP)

a) tugeva antipsühhootilise toimega  on näiteks haloperidool;

b) mõõduka ja nõrga antipsühhootilise toimega ning sedatiivsete omadustega antipsühhootikumid: tioridasiin (Melleril), levomepromasiin (Tisercin)

2) "Atüüpilised" e. teise põlvkonna antipsühhootikumid (TAP)

Mõiste "atüüpiline" pärineb ajast, millal klosapiin oma toime profiili tõttu moodustas erandi teistest neuroleptikumidest.

Paljud TAP-d on serotoniini (5HT2A-R) ja dofamiini antagonistid SDA.
SDA tüüpi antipsühhootikumide eelis on ekstrapüramidaalsüsteemi häirete puudumine või vähesus ja teatud toime skisofreenia negatiivsetesse sümtomitesse kuna suurendavad dopamiini vabanemist frontaalkoores.

 • olansapiin, quetiapiin, sertindool, risperidoon

 

 

 

Klassifikatsioon keemilise struktuuri alusel

Fenotiasiinid

 • Kloorpromasiin (Largacil)
 • Peritsiasiin (Neuleptiil)
 • Tioridasiin (Melleril)
 • Perfenasiin*

Butürofenoonid

 • Haloperidool

·         Melperoon (Buronil)

Tioksanteeni derivaadid

 • Flupentiksool (Fluanxol, Fluanxol Depot)
 • Kloorprotikseen (Truxal)
 • Tsüklopentiksool (Cisordinol, Cisordinol-Acutard, Cisordinol Depot)

Muud:

Indooliderivaadid:
- sertindool

Dibensodiasepiini ja dibensoksanteeni drivaadid:
- klosapiin (Leponex),
- olansapiin (Zyprexa),
- quetiapiin (Seroquel),
- amisulpiriid (Solian)

Muud ained:
- risperidoon (Rispolept)

 

 

 

 

Neuroleptikumide toimemehhanism

Traditsioonilised neuroleptikumid

SDA tüüpi neuroleptikumid

D2-retseptorite blokaad leevendab positiivseid sümptomeid

D2-retseptorite blokaad vähendab positiivseid sümptomeid

D2-retseptorite blokaad põhjustab ekstrapüramidaalsete sümptomite tekke (akatiisia, düstoonia, ...)

Nigrostriaalne 5HT2A-retseptorite blokaad vähendab serotoniini põhjustatud dofamiini pärssimist
-  Indirektne dofamiini stimulatsioon vähendab EPS

D2-retseptorite blokaad ei leevenda negatiivseid sümptomeid (pigem ülemäärane blokaad suurendab)

DA-mesokortikaalsete 5HT2-retseptorite blokaad vähendab serotoniini põhjustatud dofamiini pärssimist
-  Indirektne dofamiini stimulatsioon leevendab negatiivseid sümptomeid

 

Neuroleptikumide toimeprofiil retseptoritele

Neuroleptikum

Retseptorid

D1

D2

5-HT2

alpha1

Chol

Hist

Haloperidool*

.

+++

+

+(2)

(+)

.

Klosapiin

++

+

+++

+++

+++

++

Olansapiin

++

++

+++

++

++

++

Quetiapiin

(+)

+

+

++

(+)

++

Risperidoon

-

+++

+++

+++

(+)

-

Sertindool

-

+

+++

++

(+)

-

 

Neuroleptikumide näidustused (vt täpsemalt Ravimiregister või ATC puu)

Psühhootilised häired

 • Skisofreenia
 • Skisotüüpne häire
 • Äge psühhoos (s.h. nn "reaktiivne psühhoos")
 • Skisoafektiivne häire
 • Luululine häire
 • Psühhootilised sümptomid meeleoluhäirete korral
 • Muud psühhootilised seisundid

Orgaanilised psühhoosid

 • Psühhootilised sümptomid dementsuse korral
 • Orgaaniline luululine häire
 • Orgaaniline hallutsinoos
 • Intoksikatsioonipsühhoosid
 • Psühhootilised häired psühhoaktiivsetest ainetest
 • Võõrutusdeliirium alkoholist

Käitumishäired

 • Autism
 • Dementsus
 • Impulsikontrollihäired
 • Isiksushäired

 

Neuroleptikumide kõrvaltoimed

- Akatiisia
- Düstoonia
- Parkinsonism
- Tardiivne düskineesia
- Maliigne neuroleptiline sündroom
- Antikoliinergilised kõrvalnähud
- Kehakaalu suurenemine
- Hematoloogilised kõrvaltoimed
- Toime maksafunktsioonidele
- EEG-muutused ja epileptilised krambid

 

Akatiisia

Kirjeldus

 • Subjektiivsed vaevused
  • seesmine rahutus
  • sund pidevalt liikuda
  • võimetus relakseeruda
  • ärevus
  • pingetunne
  • kärsitus
 • Motoorne püsimatus:
  • tammumine
  • võimetus rahulikult istuda
  • keha liigutamine ette-taha
  • korduvad liigutused kätes ja jalgades

Tulemus

 • tugev distress
 • raskused akatiisia eristamisel psühhootilisest rahutusest;
  annuse suurendamine rahutuse korral võib põhjustada akatiisiat ja summaarselt väljendunumat rahutust

Esinemine

 • 20-25%
 • varsti pärast ravi algust

Riskifaktorid

 • tugeva antipsühhootilise toimega neuroleptikum
 • nooremad mehed
 • annusest sõltuv
 • kiire annuse tõstmine

Vältimine/ravi

 • ravi alustamine madala annusega
 • annuse aeglane tõstmine
 • annuse kohandamine
 • antikoliinergiline korrektor
 • bensodiasepiinid
 • muu neuroleptikum
 • SDA tüüpi neuroleptikum

 

Düstoonia

Kirjeldus

 • lihasgruppide vastutahtelised kontraktsioonid
 • ebatavalised poosid
 • ebanormaalne kaela ja/või jäsemete asend
 • keele protrusioon, tortikollis, trism
 • larüngeaalne ja farüngeaalne konstriktsioon

Tagajärg

 • väljendunud distress
 • koostöö halvenemine
 • düsartria
 • neelamisraskused, lämbumisoht

Sagedus

 • kuni 25% sõltuvalt ravimist ja annusest
 • enamasti peale esimesi ravipäevi

Riskifaktorid

 • nooremad mehed
 • kõrge algannus
 • kiire annuse tõstmine
 • tugeva antipsühhootilise toimega neuroleptikum

Vältimine/ravi

 • ravi alustamine madala annusega
 • annuse aeglane tõstmine
 • ägedas seisundis antikoliinergiline aine i/v
 • annuse kohandamine
 • ravimi vahetus
 • antikoliinergiline korrektor p/o
 • muu neuroleptikum
 • SDA tüüpi neuroleptikum

 

Parkinsonism

Kirjeldus

klassikaline triaad: bradükineesia, rigiidsus, treemor

 • bradükineesia
  • liigutuste vähesus
  • pehme monotoonne hääl
  • vähenenud võime liigutuste alustamiseks
  • käte liigutamise vähenemine kõndimisel
  • vähenenud spontaanne aktiivsus
 • rigiidsus
  • enamasti sümmeetriline
  • käte ja jalgade
  • küünarliigese rigiidsus
 • treemor
  • rütmiline
  • enam väljendunud puhkeseisundis
  • väheneb tegutsemisel
  • harva perioraalne treemor ("küülikusündroom")

Mõtlemise ja emotsionaal/kognitiivse väljenduslikkuse pidurdumine

Tagajärg

 • tegutsemise ja mõtlemise pidurdumine halvendab psühhosotsiaalset funktsioneerimist ja raskendab  rehabilitatsiooni
 • stigmatism
 • raskused seisundi eristamisel negatiivsetest sümptomitest ja depressioonist

Sagedus

 • 20-40%
 • 3 kuu vältel pärast ravi algust

Riskifaktorid

 • nooremad mehed
 • vanemaealised patsiendid
 • tugev antipsühhootiline toime
 • kiire annuse tõstmine
 • kiire antikoliinergiliste vahendite ärajätmine
 • mitteskisofreeniahaige

Vältimine/ravi

 • annuse aeglane tõstmine
 • annuse vähendamine
 • antikoliinergiline korrektor
 • muu neuroleptikum
 • SDA tüüpi neuroleptikum

 

Tardiivne düskineesia

Kirjeldus

 • vastutahtelised korduvad liigutused:
  • atetoos
  • koreaatilised liigutused

näolihastes, jäsemetes ja kaelas, väga harva tardiivne akatiisia ja düstoonia

Tagajärg

 • patsient esitab kaebusi häirete üle
 • häirib ümbritsevaid inimesi
 • raske sotsiaalne reintegreerimine
 • stigmatiseerumine
 • düstoonia suurenemine pärast antikoliinergilise ravimi ordineerimist

Sagedus

 • 20-40% pika aja vältel NL saanud patsientidel
 • 50% nõrk-mõõdukas, 40% raske, 10% väga raske
 • võib kaduda spontaanselt

Riskifaktorid

 • naised
 • vanemaealised
 • ravi kestus ja annused
 • varem esinenud düskineesia
 • diabetes mellitus
 • neuroleptikumide kasutamine depressiooni ja bipolaarse häire korral

Vältimine/ravi

 • primaarne profülaktika: NL näidustus
 • sekundaarne profülaktika: NL kohandatud ravi kestus ja annused
 • annuse vähendamine; võib anda mööduva düskineesia
 • antikoliinergiliste ainete limiteerimine
 • SDA tüüpi NL
 • klosapiin

 

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)

Kirjeldus

 • primaarsed sümptomid
  • temp. tõus
  • rigiidsus
  • CPK tõus
  • teadvusehäire
 • lisasümptomid
  • rahutus
  • segasus
  • stuupor
  • higistamine
  • ebastabiilne vererõhk
  • tahhükardia
  • leukotsütoos
 • äge ja dramaatiline kulg tunde-päevi
 • hüpotees: tsentraalse dofamiini poolt vahendatud tsentraalne temperatuuri düsregulatsioon

Tagajärg

 • vajalik kohene vältimatu abi !
 • eluohtlik seisund !

Sagedus

 • esineb harva
 • letaalsus 20-30%
 • letaalsus varajase diagnoosi korral 4%
 • MNS klosapiini kasutamisel on leitud koos liitiumiga kasutamisel

Riskifaktorid

 • meeshaiged
 • tugev antipsühhootiline toime
 • järsk annuse tõus
 • dehüdratatsioon
 • rahutus
 • mania
 • orgaanilised psühhosündroomid
 • kombinatsioonid koos liitiumiga

Vältimine/ravi

 • profülaktika
  • madal algannus
  • annuse aeglane suurendamine
  • täpne seisundi jälgimine
 • varajane avastamine
 • kõigi neuroleptikumide kasutamise lõpetamine, bensodiasepiinid sedatiivse toime saavutamiseks
 • suunamine intensiivraviosakonda
 • pärast MNS
  • SDA tüüpi neuroleptikumid
  • klosapiin
  • EKR

 

Antikoliinergilised kõrvalnähud

Kirjeldus

 • kognitiivsed häired
  • mäluhäired
  • segasus
  • hallutsinatsioonid
  • deliirium
 • üldnähud
  • nägemishäired (akommodatsioonihäired)
  • suukuivus
  • uriini retentsioon
  • hilinenud ejakulatsioon
  • okserefleksi pärssimine
 • sialorröa klosapiini korral

Tagajärg

 • sümptomaatika ägenemine
 • probleemid kõnelemisel, neelamisel
 • urineerimisraskused
 • kaaries ja oraalne kandidoos
 • paralüütiline iileus

Sagedus

 • suukuivus kuni 60%
 • nägemishäired kuni 25%
 • sialorröa 25%

 

Kehakaalu tõus

Kirjeldus

 • minimaalsest ekstreemse kaalu tõusuni
 • mehhanism:
  • serotoniinergiline, söögiisu tõus
  • iha süsivesikute järele
  • kõrge kalorsusega jookide tarbimine suukuivuse tõttu

Tagajärg

 • üleliigsest kehakaalust tulenevad terviseprobleemid
 • koostöö halvenemine
 • stigmatiseerumine

Sagedus

 • kuni 80% nõrga antipsühhootilise toimega ainete puhul
 • kuni 75% klosapiini korral
 • peamiselt esimeste kuude vältel

Riskifaktorid

 • eelnev ülekaalulisus
 • eelnevad somaatilised probleemid

Vältimine/ravi

 • patsiendi nõustamine
 • kehakaalu jälgimine
 • soovitused dieedi osas

 

Hematoloogilised muutused

Kirjeldus

 • agranulotsütoos
 • leukopeenia
 • aplastiline aneemia (remoksipriid)
 • harva esinevad eosinofiilia, leukotsütoos, trombotsütopeenia

Tagajärg

 • agranulotsütoos ja leukopeenia - resistentsuse langus infektsioonide suhtes
 • eluohtlikseisund

Sagedus

 • agranulotsütoos klosapiinist: 1-2% esimese aasta vältel, enamasti ilmneb esimese 18 nädala sees
 • fenotiasiinid: agranulotsütoos 0,5%; leukopeenia 10%

Riskifaktorid

 • varasem luuüdi patoloogia
 • ravim, mis mõjustab luuüdi

Vältimine/ravi

 • hematoloogiline skriining enne ravi
 • hematoloogiline kontroll ravi käigus - fenotiasiinid
 • klosapiini kasutamisel
  • hematoloogiline jälgimine 
  • järgi klosapiini kasutamise juhiseid
  • lõpeta ravi, kui leukotsüütide arv on alla 3000 või neutrofiilide arv alla 1500
 • teiste luuüdi kahjustavate ravimite vältimine

 

Kõrvaltoimed maksafunktsioonile

Kirjeldus

 • kerge mööduv maksa ensüümide kõrgenemine
 • kolestaas
 • toksiline mõju maksarakkudele

Tagajärg

 • ikterus

Sagedus

 • kloorpromasiin:
  • 25-60% mööduv või kerge ensüümide tõus esimeste kuude vältel
  • 1-2% kolestaatiline ikterus esimeste kasutamisnädalate vältel (sageli koos temp. tõusu ja eosinofiiliaga
 • väga harva teiste klassikaliste  ja SDA tüüpi neuroleptikumide korral

Riskifaktorid

 • varasem maksahaigus

Vältimine/ravi

 • annuse vähendamine
 • ravi katkestamine
 • muu neuroleptikum

 

EEG muutused ja epileptilised krambid

Kirjeldus

 • krambiläve alanemine
 • epileptilised krambid: kloorpromasiin (annusest sõltuv), klosapiin (annusest sõltuv)
 • krambid on sagedased "kuumashoki" ajal

Tagajärg

 • krambid
 • vigastused krampidest

Sagedus

 • kloorpromasiin: 0,2-1,2%; suurtes annustes kuni 10%
 • klosapiin: kuni 300mg alla 1%, 300-600mg - 3%; üle 600mg - 5%.

Riskifaktorid

 • kiire annuse tõstmine
 • aju patoloogia
 • eelnev epilepsia
 • ülemäärane vedeliku tarbimine (veeintoksikatsioon)
 • krambiläve alandavate ravimite kasutamine

Vältimine/ravi

 • annuse järk-järguline suurendamine
 • annuse vähendamine
 • muu neuroleptikum
 • krambiläve alandavate ravimite vältimine
 • antiepileptikumi kasutamine (valproehape koos klosapiiniga)