Psüühikahäiretega patsientide rehabilitatsioon 

RAVI

REHABILITATSIOON

HOOLDUS
(SOTSIAALABI)

Haiguse, häire või sümptomi kõrvaldamine

· etioloogiline

· patogeneetiline

· sümptomaatiline

1) Haiguse käigus kahjustatud funktsioonide taastamine.

2) Kohandamine olemasoleva puudega ja selle kompenseerimine teiste oskuste arendamise abil.

Haiguse käigus tekkinud püsiva kahjustuse (puude) kompenseerimine.

Toimetulekuvõime parandamine häirete kõrvaldamise läbi

 

Toimetulekuvõime parandamine kahjustunud funktsioonide taastamisega

Toimetuleku kindlustamine sotsiaalsete vahenditega

 • rahaline toetus
 • elamine tugikorteris
 • elamine hooldekodus
  ja muu

 


Kahjustus - impairment

 • psüühiliste funktsioonide nagu mälu, tähelepanu ja emotsioonide kahjustus
 • enamus sellistest kahjustustes tulevad arvesse psühhiaatriliste sümptomitena

Vaegurlus (võimetus) - disability

 • võimetus sooritada teatud tegevust viisil või mahus, mida peetakse normaalseks (nt. hügieeni normide järgimine: pesemine, riietumine, söömine, ...)
 • selliste funktsioonide kahjustus on tavaliselt psüühilise tegevuse häirumise otsene resultaat ja ei ole üldiselt seotud kultuuriliste aspektidega.
 • võimetus võib kuuluda psüühikahäirete diagnostiliste kriteeriumite alla

Puue - handicap 

 • väljendab kahjustuse ja vaegurluse tägajärgi (toimetulekuvõimet) laiemas sotsiaalses kontekstis, mida oluliselt mõjutab kultuur.
 • puudeid ei lülitata psüühikahäirete oluliste diagnostiliste komponentide hulka

 

Rehabilitatsiooni eesmärgid:

Sõltuvad kahjustuse ulatusest ja raskusatmest võivad olla seatud erinevad eesmärgid:

1. oskus elada iseseisvalt oma korteris, sh. elatise teenimise oskused

 • peamine eesmärk, mis pole alati saavutatav või on saavutatav teatud aja möödudes või osaliselt (nt. pole suuteline töökohta hankima ja/või pidama)

2. oskus elada koos lähedaste inimestega

3. toimetulek haigla lahtises osakonnas

4. toimetulek tugikorteris

5. toimetulek hooldeasutuses

 

 

Sotsiaalsete oskuste arendamine:

Sõltub kahjustuse ulatusest ja raskusatmest, kuid iseeseisvaks eluks minimaalselt vajalikud oskused on järgnevad:

1) enesehügieen: pesemine, riietumine, päevareziim

2) eluruumide korrashoid

3) toidu valmistamise oskus

4) ühiskondliku transpordi kasutamise oskus

5) oskus lugeda, kirjutada ja arvutada

6) rahaasjade korraldamine: kulutuste planeerimine, teenuste eest tasumine, jne.

7) suhtlemine teiste inimestega

8) oma elukorraldusega seotud asjaajamine