ambosakond_2.jpg

Sõltuvushäirete keskus

Tutvustus:

7SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku sõltuvushäirete keskuses ravitakse erinevaid psühhoaktiivsete ainete (alkohol, rahustid, stimulandid, kannabinoidid, opioidid) poolt põhjustatud sõltuvushäireid. Sõltuvushäirete keskus asub Riia 167, Tartu.

Oluline:

Esmane vastuvõtt toimub vaimse tervise õe juures ( saatekiri ei ole vajalik). Vastuvõtule saab registreerida telefoni teel 731 9100. Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti teatada (võimalusel hiljemalt vastuvõtule eelneval päeval) telefonil 731 9099.

Statsionaarsele ravile suunamine toimub üldjuhul ainult eriarstide poolt.

Täpsemate küsimuste korral aitab Teid sekretär 731 8710.

Sõltuvushäirete keskuse valveõde 731 8723.

Vaimse tervise õe vastuvõtt:

  •   Alkoholitarvitamise häirega patsientide ambulatoorne ravi ja lähedaste nõustamine:

Vastuvõtule pöördumiseks tuleb end registreerida vaimse tervise õe vastuvõtule, kes viib läbi esmase hindamise ja võtab vajalikud analüüsid. Vastuvõtule saab registreerida telefoni teel (731 9100), Raja 31 registratuuris kohapeal või interneti teel SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt ePatsiendi (https://epatsient.kliinikum.ee/login) kaudu.

1Pärast esimest vastuvõttu toimub ravi määramine, hindamine ja jälgimine kas psühhiaatri või vaimse tervise õe juures. Vajadusel kaasatakse raviprotsessi kliiniline psühholoog ja/või sotsiaaltöötaja.

Alkoholitarvitamise häire ravi on patsiendile tasuta. Ravi saavad ka kindlustamata patsiendid. Ravi rahastab Tervise Arengu Instituut ja see toimub programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.

  •  Ambulatoorne metadoon/buprenorfiin-asendusravi opioidsõltlastele:

Ravimeeskonda kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õed, kliiniline psühholoog ja sotsiaaltöötaja.

Satsionaarne sõltuvushäirete ravi:

Osakonnas on 11 voodikohta (üksikpalatid). Ravi pikkus keskmiselt 2-3 nädalat. Statsionaarse ravi vajaduse hindab psühhiaater.

Sõltuvushäirete keskuse psühhiaatrid:

Dr. Teelia Rolko;

Dr. Teve Rauks-Pärgmäe;

Dr. Liina Voormansik.

Programm „Kainem ja tervem Eesti“:

4„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine.
Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.
Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.


Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda sõltuvushäirete õe vastuvõtule telefonil 731 9100 (esmaspäev kuni reede 7.30-18.00) või internetis aadressil: Vastuvõtule broneerimine .


5Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.
Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.


Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte .