DIAGNOSTIKA ALUSED

1. SISEHAIGUSTE PROPEDEUTIKA

Nimetus eesti keeles:  Sisehaiguste propedeutika (osa ainest "diagnostika alused")
Nimetus inglise keeles: Internal Medicine Propaedeutics (part of Fundamentals of Diagnostics)
Struktuuriüksus sisehaiguste propedeutika õppetool (ARSK05)
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP
Kestus semestrites 1
Aine liik Tavaline aine
Lõpphindamine Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)

Õppetöö vormid ja mahud tundides loengud: 20h praktikumid, 45h iseseisev töö: 65

Vt ka ÕIS-i!! 

Soovitatav kirjandus:

 1. Saks K., Lember M. Sisehaiguste propedeutika konspekt 2015
 2. Mustajoki P, Saha H, Sane T. Haige uurimine. Medicina 2005

Kursuse edukalt läbinud üliõpilased:


1) tunnevad kliinilise meditsiini põhiterminoloogiat
2) oskavad haiget küsitleda, valdavad täieliku anamneesi kogumise metoodikat
3) oskavad teha haige üldise füüsikalise läbivaatuse ja leida suuremad haiguslikud muutused
4) oskavad interpreteerida anamneesist saadud andmeid ja suuremaid haige läbivaatusel kindlaks tehtud  muutusi
5) teavad enamkasutatavate laboratoorsete ja instrumentaalsete uuringute diagnostilisi võimalusi
6) teavad praktikas kasutatavaid erinevaid diagnoosimise meetodeid
7) oskavad kanda ette ning vormistada kirjalikult haige anamneesi ning objektiivse uurimise tulemusi
8) tunnevad patsiendi haigusloo ja tervisekaardi ülesehitust ning täitmise nõudeid
9) orienteeruvad arsti-haige teoreetilistes alustes ja eetilistes printsiipides.

Praktikumide temaatiline kava.

Toimumise koht: TÜ Sisekliinik, L.Puusepa 8

Juhendajad: prof. M.Lember, Ene Anijalg, Peeter Saadla, Kai Saks, Eino Sinimäe, Luule Kits, Kristi Veermäe, Raili Müller, Rein Kermes

1. Sisekliiniku töö korraldus. Sümptom, sündroom. Äge ja krooniline haigus. Diagnoosimise meetodid. Diagnoosi vormistamine. Anamnees. Haige küsitlus õppejõu poolt.
2. Haigete iseseisev küsitlus üliõpilaste poolt. Anamneesi vormistamine. Eetilised probleemid patsiendiga suhtlemisel.
3. Anamneesi esitamine.
4. Haige üldine uurimine. Haige läbivaatuse ruum. Töövahendid.
5. Rindkereelundite uurimine: hingamisorganid (demonstrats.+ vastastikku).
6. Hingamisorganite uurimine patsientidel.
7. Rindkereelundite uurimine: kardiovaskulaarsüsteem (demonstr.+ vastastikku).
8. Kardiovaskulaarsüsteemi uurimine patsientidel.
9. Erituselundkonna uurimine. (toimub Sisekliiniku nefroloogia osakonnas Puusepa 8 IV korrusel.)
10. Kõhupiirkonna uurimine patsientidel.
11. Luude, liigeste, lihaste ja perifeerse närvisüsteemi üldine uurimine.
12. Vereloome-elundite ja endokriinsüsteemi uurimine.
13. Prostata ja rinnanäärme uurimine (mudelitel).
14. Praktiliste oskuste arvestus.
15. Haige uurimise loo arutelu.

Eksamile pääsemise eelduseks: osavõtt praktikumidest,  kontrolltöö ja praktiliste oskuste arvestuse sooritamine positiivsele hindele, haige uurimise loo esitamine ja selle eest positiivse hinde saamine.

Eksam: on osa komplekseksamist Diagnostika alused.

Eksamihinne kujuneb Diagnostika aluste komplekseksamil. Eksamile lubatakse positiivselt praktiliste oskuste arvestuse sooritanud ning positiivseks hinnatud haige uurimise loo esitanud tudengid. Sisehaiguste propedutika osa hindamine: kuni 27 p. kirjalik eksamitöö, kuni 13 p. praktiliste oskuste arvestus, kuni 5 p. haige uurimise lugu.

2. LABORIMEDITSIIN

Nimetus eesti keeles Sissejuhatus laborimeditsiini
Nimetus inglise keeles Introduction to the Laboratory Medicine
Kogumaht 2 EAP
Kestus semestrites 1
Aine liik Tavaline aine
Lõpphindamine Mitteeristav (arv, m.arv, mi)

 

(Kokku 1 AP st. 40 tundi: 24 t auditoorset tööd, praktikume 14 t, loengud 10 t.)

loengud :

 1. loeng Sissejuhatus ainesse. Töökorraldus. Labori-eelsed tegurid, mis mõjustavad tulemusi. 2t (Patsiendi ettevalmistus, proovivõtt, proovide transport ja säilitamine). Lektor: prof. A.Tamm
 2. loeng Lab. uuringute tellimispraktika esmatasandil. Ühikud. Referentsväärtuste kontseptsioon. Eesti kogemusi. Lektor: prof. A.Tamm
 3. loeng Uuringu tundlikkus, spetsiifilisus ja ennustusväärtus. Lektor: prof. A.Tamm
 4. loeng Laboratoorse tulemuse tõlgendamine: (i) bioloogiline ja analüütiline varieeruvus, (ii) kliiniliselt oluline muutus. Lektor: prof. A.Tamm
 5. loeng Laboratoorse tulemuse tõlgendamine: (iii) otsustuste piirid, (iv) prognoosid. Lektor: prof. A.Tamm
  Põletiku laboratoorsed markerid. Lektor: M.Topmann

praktikumid:

 1. praktikum
  Uriini analüüs 2t
  Neerufunktsiooni laboratoorne uurimine 1t
 2. praktikum
  Hematoloogiline analüüs I (Vere võtmine veenist, hematoloogiline analüsaator ja sellel saadavad parameetrid) 2,5t
  Väljaheite analüüs 0,5t
 3. praktikum
  Hematoloogiline analüüs II (Vere äigepreparaadi laboratoorne uurimine, leukotsütaarne valem ja selle nihked) 1,5t
  Põletiku laboratoorne diagnostika 1 t.
 4. praktikum
  Diabeetiku laboratoorsed uuringud. Vereglükoosi määramine. 1,5t
  CITO-testid 1 t
 5. praktikum
  Meditsiiniliselt oluline muutus laboratoorse analüüsi tulemustes (näitena glükoosi määramise tulemused) 1t
  Vee, elektrolüütide ja happe-leelise tasakaalu laboratoorne
  hindamine (diabeetilise ketoatsidoosi näitel) 1,5t
  Teadmiste kontroll: test 0,5t

Eksamile pääsemise eeldused:

 1. AKTIIVNE osavõtt praktikumidest ja seminaridest
 2. Puudutud praktikum tuleb mõne teise rühmaga koos läbi teha (eelnevalt kokku leppida)
 3. Positiivselt sooritatud kirjalik test (pos. tulemiks on 6,8 punkti 10st) .

Õppekirjandus:

 1. Käsikirjalised materjalid (praktikumidele eelneval nädalal laenutada õppetoolist paljundamiseks!)
 2. SA TÜK Ühendlabori käsiraamat, 2002
 3. Seminars in Clinical Biochemistry, Univ. of Glasgow, 1997 (Ed) M.Dominiczak.

 Õppematerjal: ÕIS-is !! 

3. SPORDIMEDITSIIN JA TAASTUSRAVI

III kursuse spordimeditsiin ja taastusravi 1 (diagnostika alused)

Loeng - Sissejuhatus erialasse, sportlase arstliku läbivaatuse metoodika.
Loeng - Koormustestid, aeroobse kehalise hindamine.
Loeng - Kardiopulmonaalne koormustest.
Loeng - Tervisekahjustused spordis.
Loeng - Spordivigastuste etioloogia.

Praktikum - Kehalise arengu hindamine.

Praktikum - Vereringe adaptatsioon koormusele (reaktsioonitüübid).
Praktikum - Aeroobse ja anaeroobse töövõime määramine.
Praktikum - Kehalise koormuse mõju dünaamiline hindamine.
Praktikum - Sporditraumatoloogia.

Eksamile saamise aluseks on õppeprogrammi läbimine.

4. TRAUMATOLOOGIA JA ORTOPEEDIA

III kursuse praktikumide plaan

Praktikum on 3-tunnine.

 1. Ortopeedilise patsiendi uurimine
  Luumurrud: sümptomid, diagnostika, ravi põhiprintsiibid, tüsistused.
  Luumurruga haige rehabilitatsioon.
  Haigete demonstratsioon ja arutelu.
 2. Luumurdude röntgendiagnostika, röntgenogrammide analüüs.
  Luumurdude ravi põhilised meetodid: skelettekstensioon, kipsmähis, operatiivne ravi.
  Haigete demonstratsioon ja arutelu.
 3. Lihas-skeletisüsteemi peamised ortopeedilised deformatsioonid ja haigused.
  Ravi näidustused, võimalused ja meetodid. Haigete demonstratsioon ja arutelu.
 4. Ambulatoorne trauma: peamised vigastused, nende diagnostika ja ravi.
  Päevakirurgia: näidustused ja võimalused.
  Kipsimmobilisatsiooni tehnika. Ortoosid. Haigete järelravi

Eksamile saamiseks on vaja käia kõigis neljas praktikumis. Puudumise korral järgitegemine traumapunktis.

5. ÜLDKIRURGIA

6. RADIOLOOGIA