Infektsioonhaigused ARSK.04.001

Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 3 EAP

Hindamine Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Õppejõud Matti Maimets (vastutav), Piret Mitt, Vivika Adamson, Kadri Kõivumägi, Pilleriin Soodla

Õppetöö vormid ja mahud tundides loengud: 12 praktikumid: 27 iseseisev töö (sh e-õpe): 39

Eesmärgid:

Kaasaja nõuetele vastavate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine tähtsamate infektsioonhaiguste epidemioloogia, diagnostika, diferentsiaaldiagnostika, ravi ja profülaktika valdkonnas.


Õpiväljundid:
Õppeaine läbimise järgselt üliõpilane:
1. Tunneb bioloogilisi etioloogilisi tegureid, mis viivad patoloogiliste protsesside ja seisundite tekkimiseni, samuti nende kujunemise mehhanisme.
2. Tunneb organismi muutunud funktsioneerimist ning selle avaldumist erinevate infektsioonhaiguste korral.
3. Tunneb infektsioonhaige uurimise ja diagnostika põhilisi võimalusi.
4. Tunneb antibiootikumravi ja immuunprofülaktika põhimõtteid.
5. Tunneb levinumate infektsioonhaiguste epidemioloogiat, riskifaktoreid ja riskide vähendamise põhimõtteid.
6. Oskab võtta infektsioonhaiguse anamneesi.
7. Suudab läbi viia infektsioonhaige objektiivse uuringu, valida uurimismeetodeid diagnoosimiseks.
8. Suudab tõlgendada enamkasutatavate diagnostiliste meetodite tulemusi.
9. Suudab luua sobivaid ravistrateegiad enamlevinud infektsioonhaiguste korral.

Täpsem info toimumise ja materjalide kohta ÕIS-is