LABORATOORNE MEDITSIIN ARSK.03.012

Kokku 1 EAP, st. 26 tundi, sealhulgas 11 t auditoorset tööd: praktikume 9 t, loenguid 2 t.

loengud:
     1. loeng Ensüümide määramisest kliinilises praktikas. Hüpolaktaasia. 1 t
         Lektor: prof. A.Tamm
     2. loeng Ravimite mõju laboritestidele. 1 t
         Lektor: ass. M. Tõnisson

praktikumid:
     1. praktikum • Aneemiate laboratoorne uurimine.1,5 t
         Valkude ainevahetuse laboratoorne uurimine 1,5t
     2. praktikum • Hemostaasisüsteemi laboratoorne uurimine 1,5t
        Ensüümide kasutamine laboratoorses diagnostikas. 1,5 t
     3. praktikum • Ravimite kontsentratsioonide määramine. 2 t
        Teadmiste kontroll 1 t

Eksamile pääsemise eeldused:
1. AKTIIVNE osavõtt praktikumidest.
2. Puudutud praktikum tuleb mõne teise rühmaga koos järgi teha (eelnevalt kokku leppida tel 7319342)
3. Positiivse sooritusega (s.o. vähemalt 6,5 punkti) kirjalik test.

Õppekirjandus:
1. ÕIS õppematerjal
2. M. Lember jt. Pärilik primaarne hüpolaktaasia – genotüübid ja nende seos piimatalumatusega. Eesti Arst 2007
3. Ühendlabori käsiraamat IV 2012
www.kliinikum.ee/yhendlabor/uudised/101-uehendlabori-kaesiraamat-iv