Geriaatria ARSK.05.009  (3 EAP) 

Magistritaseme aine 

Õppejõud Kai Saks (vastutav)

Lõpphindamine Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Õppetöö vormid ja mahud tundides loengud: 4 praktikumid: 4 seminarid: 6 praktika: 6 iseseisev töö (sh e-õpe): 58

Veebipõhine õpe: Osaliselt

Eesmärgid

Käsitletakse normaalse vananemisega kaasnevaid muutusi, eakate haigete uurimise eripärasid ja geriaatrilisi sündroome.


Õpiväljundid
Kursuse läbimisel omandatakse teadmised:inimese ja ühiskonna vananemisest ning sagedasematest geriaatrilistest sündroomidest. Õpitakse ja praktiseeritakse eakate inimestega suhtlemist ja geriaatriliste haigete seisundi hindamist.


Sisu lühikirjeldus
Kursusel tuleb isesievalt läbi töötada õpimaterjal (videoloengud, lugemismaterjal), osaleda temaatilistes foorumiaruteludes, rühmatöö tegemisel ja ettekandmisel ning praktikumides erinevates ravi- ja hooldusasutustes.

Täpsem info toimumise kohta ÕIS-is