Vältimatu arstiabi

 • renaalse geneesiga äge neerupuudulikkus
 • terminaalne neerupuudulikkus (GFR < 15-10 ml/min), mille puhul vajalik kohene neeruasendusravi või aneemia korrigeerimine
 • preterminaalne krooniline neerupuudulikkus sõltumata etioloogiast (GFR < 30 ml/min): vee- ja elektrolüütide tasakaalu häirete, happe-aluse tasakaalu häirete, Ca-Pi tasakaalu häirete, aneemia, kõrge S-kreatiniini väärtuste või kardiovaskulaarse puudulikkuse korral
 • äge nefriitiline sündroom vaatamata sellele, kas esineb või ei esine neerupuudulikkust
 • äge tubulointerstitsiaalne nefriit (ravimite, püelonefriidi, papillaarnekroosi vm. tagajärjel tekkinud) neerupuudulikkuse või urosepsise nähtudega
 • hüpertooniline kriis
 • ambulatoorselt ravile allumatu valusündroomiga neerukoolik (selge obstruktsiooni korral vajalik suunata pt. uroloogia osakonda)
 • manifestsed vee- ja elektrolüütide tasakaalu häired
 • peritoneaaldialüüsi haige: äge peritoniit või muud infektsioonid, aneemia, kopsuturse, vee- ja elektrolüütide tasakaalu häired, happe-aluse tasakaalu häired, Ca-Pi tasakaalu häired, kardiovaskulaarsed probleemid
 • hemodialüüsihaige: HD-i seansside vaheajal tekkinud kopsuturse, vee- ja elektrolüütide tasakaalu häired, happe-aluse tasakaalu häired, infektsioonid, kardiovaskulaarsed probleemid
 • siirdatud neeruga haige: äge äratõuke reaktsioon, infektsioonid, anuuria, vee- ja elektrolüütide tasakaalu häired, happe-aluse tasakaalu häired, kardiovaskulaarsed probleemid

 

Erakorraline arstiabi

 • äge tubulointerstitsiaalne nefriit, mille puhul vajalikud täiendavad diferentsiaaldiagnostilised uuringuid
 • kroonilise tubulointerstitsiaalse nefriidi ägenemine, mille puhul vajalikud täiendavad diferentsiaaldiagnostilised uuringud
 • kroonilise glomerulonefriidi ägenemine
 • nefrootiline sündroom
 • ilma neerupuudulikkuseta nefropaatia esmane diferentsiaaldiagnostika haigel, kel esineb abnormne uriin (hematuuria ja/või proteinuuria) ja ekstrarenaalsed sümptoomid
 • mõõduka neerupuudulikkusega (S-kreatiniin üle 200 ?mol/L, GFR 30-50 ml/min) primaarse nefropaatia või sekundaarse (diabeetiline nefropaatia, difuusete sidekoehaiguste puhused nefropaatiad, amüloidoos, hüperurikeemia, jm.) nefropaatia haiged kõrge vererõhu, vee ja elektrolüütide tasakaaluhäirete, happe-aluse tasakaaluhäirete tõttu
 • peritoneaaldialüüsihaigel tekkinud PD-i vedeliku sisse või väljavoolu probleemid vm. kateetriga seonduvad probleemid
 • hemodialüüsihaigel tekkinud kardiovaskulaarsed või infektsioossed tüsistused
 • siirdatud neeruga haige: krooniline transplantaadi kahjustus, kardiovaskulaarsed või infektsioossed tüsistused

 

Plaaniline arstiabi

 • nefropaatia esmane diferentsiaaldiagnostika haigel, kel esineb abnormne uriin (hematuuria ja/või proteinuuria)
 • mõõduka neerupuudulikkusega (S-kreatiniin üle 200 ?mol/, GFR < 50 ml/min) primaarse nefropaatia või sekundaarse (diabeetiline nefropaatia, difuusete sidekoehaiguste puhused nefropaatiad, amüloidoos, hüperurikeemia, jm.) nefropaatia haige neeruhaiguse progresseerumist aeglustava ravi korraldamine
 • kroonilise primaarse või sekundaarse glomerulonefriidi haige raviskeemi muutmine või vajadus täiendavateks uuringuteks
 • renaalse ja renovaskulaarse hüpertensiooni haige diagnoosi tegemine ja ravi määramine
 • kroonilise neerupuudulikkuse haige raviskeemi muutmine
 • kroonilise neerupuudulikkuse haige ettevalmistus neeruasendusraviks
 • kroonilise neerupuudulikkuse haige neeruasendusravi alustamine
 • peritoneaal- või hemodialüüsil ja siirdatud neeruga haigetel tekkinud sisemeditsiini puudutavad probleemid, mis vajavad täiendavaid uuringuid ja erialaspetsialisti(de) konsultatsiooni

 

AMBULATOORNE VASTUVÕTT

 • nefropaatia esmane diferentsiaaldiagnostika haigel, kel esineb abnormne uriin (hematuuria ja/või proteinuuria), vajadusel suunata haiglasse
 • kroonilise primaarse või sekundaarse glomerulonefriidi haige monitoorimine, raviskeemi muutmine vajadusel
 • kroonilise tubulointerstitsiaalse nefriidi haige monitoorimine, kroonilise kuseteede infektsiooni ägenemise puhul ravi ordineerimine
 • mõõduka neerupuudulikkusega (S-kreatiniin üle 200 ?mol/, GFR < 50 ml/min) primaarse nefropaatia või sekundaarse (diabeetiline nefropaatia, difuusete sidekoehaiguste puhused nefropaatiad, amüloidoos, hüperurikeemia, jm.) nefropaatia haige neeruhaiguse progresseerumist aeglustava ambulatoorse ravi korraldamine ja monitoorimine
 • renaalse ja renovaskulaarse hüpertensiooni haige monitoorimine ja ravi
 • kroonilise neerupuudulikkuse haige monitoorimine, raviskeemi muutmine
 • predialüüsihaigete jälgimine: metaboolne atsidoos, renaalne aneemia ja osteodüstroofia, haigete õigeaegne suunamine neeruasendusravile
 • peritoneaaldialüüsil oleva kroonilise neerupuudulikkuse haige regulaarne jälgimine, PD adekvaatsuse ja efektiivsuse hindamine, renaalse aneemia ja osteodüstroofia ravi korraldamine
 • siirdatud neeruga haigete monitoorimine, ravi reguleerimine peritoneaal- või hemodialüüsil ja siirdatud neeruga haigetel tekkinud sisemeditsiini puudutavad probleemid, mis vajavad täiendavaid uuringuid ja/või erialaspetsialisti(de) konsultatsiooni