Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum südamekliinik

L. Puusepa 8, 
50406 TARTU

Tel: +372 731 8445

kardioloogia@kliinikum.ee

ARSTITEADUSKONNA IV KURSUSE PRAKTIKUMID KARDIOLOOGIAS

Praktikumide toimumisajad nähtaval õppeinfosüsteemis.

 

ARTERIAALNE HÜPERTENSIOON - 2 praktikumi
I Essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon.

Klassifikatsioon.
Arteriaalse vererõhu mõõtmine. Vasaku vatsakese hüpertroofia hindamine - EKG, ehhokardiograafia
"Valge kitli" vererõhk.
Vererõhu ööpäevane monitoorimine. Organ-tüsistused.
Hüpertooniatõvega haige ravi.
a) üldised meetmed
b) medikamentoosne ravi
c) kasutatavad ravimid (põhilised ravimiklassid).
Hüpertensiivne kriis. Kliiniline pilt. Ravi. Põhilised ravimid.

II Sekundaarne arteriaalne hüpertensioon.

Sagedamini esinevad põhjused.
Diagnostilised testid.
Ravi, kaasa arvatud interventsionaalsed protseduurid ja kirurgiline ravi.

 

SÜDAME ISHEEMIATÕBI (IT) - 2 praktikumi
IT põhjused. Aterosklerootilised muutused pärgarterites kui IT peamine põhjus. IT muud põhjused.
IT klassifikatsioon.
IT ägedad ja kroonilised vormid. Ebastabiilne naast. Stabiilne pingutusstenokardia. Koormustestid (EKG, ehho, isotoobid). Koronarograafia. Stabiilse stenokardia ravi: 1) medikamentoosne, 2) müokardi revaskuleerimine (PTKA+stentimine, müokardi revaskulariseerimise operatsioonid). Ebastabiilne stenokardia ja mittetransmuraalne MI. Kliiniline pilt. Diagnoosimine. Ravi.
Transmuraalne MI ravi: trombolüüs, PTKA, antikoagulandid, antiagregandid (sealhulgas glükoproteiin IIb/IIIa retseptori antagonistid).
Kardiogeenne šokk. Diagnostilised kriteeriumid. Ravi.
Isheemiline eelkohastumine. Oimetu müokard. Hüberneeruv müokard.
IT primaarne ja sekundaarne preventsioon. Eluviisi korrigeerimine. Riskifaktorite mõjustamine.
Statiinravi. Hüperlipideemia muud mõjustamisvõimalused. Regulaarse füüsilise aktiivsuse tähtsus.
Sündroom X.
Isheemilise geneesiga rütmihäired.
Isheemiline kardiomüopaatia.
Koronaarne äkksurm.

 

EKG -  1 praktikum

 

SÜDAME RÜTMIHÄIRED - 2 praktikumi
Põhjused. Soodustavad faktorid.
Klassifikatsioon.
Sagedamini esinevad rütmihäired.
Rütmihäirete diagnoosimine. Holter-monitooring.
Elektrofüsioloogilised uuringud. (mitte-invasiivsed ja invasiivsed ).
Rütmihäirete ravi.
Antiarütmikute klassifikatsioon. Vaughan Williams'i klassifikatsioon Harrisoni täiendustega.
Adenosiin ja digoksiin rütmihäirete ravimisel
Kardioversioon.
Kardiostimulaatorid.
Kardioverter-defibrillaator.
Antikoagulant- ja antiagregantravi kodade virvendusarütmia puhul.

 

SÜDAMEPUUDULIKKUS - 3 praktikumi

I Äge südamepuudulikkus - 1 praktikum
Põhjused ja vallandavad faktorid.
Asthma cardiale. Kopsuturse. Kardiogeenne šokk.
Kliiniline pilt.
Diagnoosimine.
Jälgimine ja monitoorimine (kaas arvatud hemodünaamiline).
Ravi, sealhulgas kopsude kunstlik ventilatsioon (ka PEEP'i kasutamisega).
Põhilised ravimid. Intraaortaalne kontrapulsatsioon.

II Krooniline südamepuudulikkus - 2 praktikumi
Definitsioon.
Põhjused. Vallandavad faktorid (aneemia, infektsioosne haigestumine jne.).
Patogenees. Neurohumoraalsete muutuste roll.
Kliiniline pilt.
Diagnoosimine.
Südamepuudulikkuse raskusastmed.
Refraktaarne südamepuudulikkus.
Ravi. Üldised meetmed. Põhilised ravimigrupid (AKE inhiibitorid ja angiotensiin II esimest tüüpi retseptori antagonistid, diureetikud, digitaalis). b-blokaatorid SP ravis. Antikoagulantravi SP haiged. Retraktaarse SP ravi.
Füüsiline aktiivsus südamepuudulikkuse ravi.
Vatsakes(t)e abistamisseade.
Südametransplantatsioon.

 

KOPSUARTERI TROMBOEMBOLISM - 1 praktikum
Põhjused. Soodustavad faktorid.
Äkksurm. Kopsuinfarkt. Pulmonaalne hüpertensioon.
Diagnoosimine - kliiniline pilt, veregaasid, röntgenoloogiline leid, isotoopdiagnostika, angiograafiline ravi.
Ravi.
Trombolüüs. Kirurgiline ravi.
Antikoagulantravi.
Infarktpneumoonia ravi.

 

COR PULMONALE - 1 praktikum
Põhjused. Põhjuste klassifikatsioon. Pulmokardiaalne puudulikkus.
Kliiniline pilt.
Diagnoosimine. Välise hingamise uurimine.
Veregaasid.
Ravi.
Südamepuudulikkuse ravi.
Obstruktiivsete kopsuhaiguste ravi. O2 ravi.

 

PERTKARDIIT - 1 praktikum.

Klassifikatsioon.
Põhjused.
Kliiniline pilt.
Diagnoosimine (ka konstruktiivne perikardiit).
Ravi.
Südametamponaad.
Kliiniline pilt ja diagnoosimine.Ravi.

 

MÜOKARDIIT ja KARDIOMÜOPAATIAD - 1 praktikum.

Põhjused. Klassifikatsioon.
Kliiniline pilt.
Laboratoorsed testid. EKG. Ehhokardiograafiline uurimine.
Chagas'e haigus.
Müokardiitide ravi.
Klassifikatsioon. Primaarsed ja sekundaarsed KMP-d.
Dilatatiivne KMP.
Hüpertroofiline KMP.
Restriktiivne KMP.
KMP-de esinemissagedus, kliiniline pilt, diagnoosimine (endomüokardiaalse biopsia osatähtsus) ja ravi.

 

ENDOKARDIIT - 1 praktikum
Tekitajad.
Soodustavad faktorid.
Kliiniline pilt.
Diagnoosimine. Kriteeriumid. Ehhokardiograafia.
Ravi.
Endokardiit klapiproteesidega haigetel.
Antibiootikute profülaktiline kasutamine ohustatud kontingendil seoses diagnostiliste ja raviprotseduuridega.

 

KLAPIAPARAADI HAIGUSED - 2 praktikumi

Omandatud ja kaasasündinud klapirikked.
a) Mitraalklapp - suistiku stenoos, klapi puudulikkus, kombinatsioon.
Põhjused. Diagnoosimine (sealhulgas füüsikaline uurimine). Ravi - medikamentoosne, kirurgiline, interventsionaalne.
b) Aordiklapp
c) Trikuspidaalklapp
d) Pulmonaalklapp
e) Kombineeritud klapirikked.
Kliiniline pilt ja füüsikaline leid eespool nimetatud klapirikete (b, c, d ja d) puhul.
Diagnostilised testid (EKG, ehhokardiograafia, rö-uuring).
Ravi.

 

KÕIKIDE PRAKTIKUMIDE JOOKSUL:

  • Teadmiste kontroll.
  • Seniste praktikumide käigus selgusetuks jäänud probleemide arutelu.
  • Haigusjuhtude arutelu.

REGISTREERIMINE

Eriarsti vastuvõtt
731 9100
E - R  7.30 - 18.00

Vajalik teada patsiendi isikukoodi.
 
LOOBUMISEKS helistage telefonil 731 9099

KLIINIKUMI
ÜLDINFO

731 8111

E-P kell 08:00 - 19:00