Südamehaigete taastusravi on kompleksse ravi osa, mille eesmärgiks on taastada patsiendiga aktiivses koostöös haige võimalik potentsiaal füüsilises, psüühilises ja sotsiaalses tähenduses.

Taastusravi vajavad:

 • müokardi infarkti põdenud
 • müokardi revaskulariseerimise (PTKA ja aortokoronaarne šunteerimine) läbiteinud
 • stabiilse stenokardiaga haiged
 • haiged klapioperatsioonide järgselt
 • südamepuudulikkusega haiged


Südamehaigete taastusravi eesmärgid on alljärgnevad:

 • parandada kehalist töövõimet ja vähendada koormusest põhjustatud haigus- sümptomeid
 • välja selgitada ja seejärel modifitseerida südame isheemiatõve muudetavaid riskifaktoreid
 • parandada tervisega seotud elukvaliteeti
 • vähendada kardiovaskulaarset kordushaigestumust ja surevust

Saavutamaks optimaalset tulemust peab taastusravi olema kompleksne, sisaldades järgmisi komponente:

 • regulaarne liikumisravi
 • modifitseeritavate riskifaktorite (arteriaalne hüpertensioon, metaboolsed parameetrid, suitsetamine, diabeet) käitlemine
 • psühhosotsiaalne nõustamine
Kardioloogiline taastusravi

Varane ambulatoorne taastusravi on pikim meditsiiniliselt juhendatud südamehaigete taastusravi osa kestusega 12 nädalat. Haigete kehalist töövõimet on võimalik tõhusalt parandada just varase, 2-4 nädalat pärast kardiovaskulaarset atakki algava kompleksse programmi abil. Lähtudes varases taastusravis omandatud oskustest ja teadmistest, peaksid patsiendid edasiarendavas ning säilitavas etapis valdavalt iseseisvalt olema suutelised ja motiveeritud käsitlema isheemiatõve riskifaktoreid, et ära hoida kordushaigestumist.

 

Taastusravi programmis tehakse koormustest nii enne kui pärast ravi ja see kardiopulmonaalne koormustest on parim meetod hindamaks müokardi infarkti vm. kardiovaskulaarse ataki läbiteinud patsiendi adaptatsiooni kehalisele koormusele; test võimaldab diferentsiaaldiagnostiliselt hinnata kas madala koormustaluvus põhjuseks on kardiovaskulaarne, pulmonaalne või perifeersete skeletilihastega seotud patoloogia.

Parima lõpptulemuse saavutamiseks on vajalik meditsiiniliselt juhendatud treening 3-5 korda nädalas kestusega 60 minutit. Rakendame aeroobset, suuri lihasgruppe haaravat treeningut (vastupidavustreening veloergomeetril). Treeningu skeem on järgmine:

Joon.1 Liikumisravi skeem

Kardioloogiline taastusravi skeem

 • Südamehaigete taastusravi on efektiivne ja majanduslikult otstarbekas kompleksse raviskeemi kohustuslik komponent, mida sageli põhjendamatult alakasutatakse.
 • Taastusravi eeldab patsiendi aktiivset osalust
 • Mitte ainult patsiendid, vaid sageli ka meedikud ei ole teadlikult kehalise inaktiivsuse ülimalt negatiivsest mõjust südame isheemiatõvehaige kogu organismi talitlusele. Paraku takistab põhjendamatu kartus mõõduka ja doseeritud kehalise koormuse ees funktsionaalse reservi säilimist, rääkimata selle paranemisest
 • Taastusravi peab olema kompleksne ning elustiili muudatused püsiva iseloomuga

Kardioloogilised uuringud

 • Kardiopulmonaalne koormustest (Oxycon Record, Erich Jaeger)
 • Koormustestid koos samaaegse EKG ja vererõhu monitooringuga (Erich Jaeger, Cardio Perfect)
 • Kardioloogiliste haigete nõustamine kehalise aktiivsuse osas, jälgimine taastusravi ajal
 • 24 h vererõhu ambulatoorne monitooring (Cardio Control)
 • Telefoniliin südamehaigustest taastujaile 731 9319 T-N 12.00-13.00

 KLIINIKUMI ÜLDINFO

731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00
 esmf  sport est tartu ulikool   tartu eok 
 klubi tartu maraton  spordimed sa TYASK PNG  estonia eu logo  EL logod