Südamehaigete ambulatoorse taastusravi eesmärgiks on taastada patsiendiga aktiivses koostöös tema võimalik potentsiaal kehalises, vaimses ja sotsiaalses tähenduses.


Taastusravi vajavad:

  • müokardi infarkti põdenud
  • müokardi revaskulariseerimise (PTKA ja aortokoronaarne šunteerimine) läbiteinud
  • stabiilse stenokardiaga haiged
  • haiged klapioperatsioonide järgselt
  • südamepuudulikkusega haiged
  • südame siirdamise järgsed patsiendid

Südamehaigete taastusravi eesmärgiks on parandada kehalist töövõimet ja vähendada koormusest (ala- või ülekoormusest) põhjustatud haigussümptomeid, mõjutada haigust põhjustavaid riskifaktoreid ja parandada tervisega seotud elukvaliteeti. Põhiline eesmärk on vähendada kordushaigestumust ja surevust.


Varane ambulatoorne taastusravi on pikim meditsiiniliselt juhendatud südamehaigete taastusravi osa kestusega 8-12 nädalat. Lähtudes varases ambulatoorses taastusravis omandatud oskustest ja teadmistest, peaksid patsiendid ambulatoorse taastusravi lõppedes olema valdavalt iseseisvalt võimelised ja motiveeritud jätkama edasist taastumist selleks, et säilitada või parandada kehalist töövõimet.

 

Ambulatoorses taastusravi programmis tehakse koormustest nii enne kui pärast taastusravi. Esmase koormustesti järgselt on patsiendil võimalik osaleda taastusravis kas individuaalselt, rühmateraapias või kaugnõustamisena. Kõiki programme juhendab südamehaigete taastusravi ajal füsioterapeut.

 

Taastusravi eeldab patsiendi aktiivset osalust ja peab aitama patsiendil elustiili muudatused püsivalt ellu viia.

 

Täpsem teave kodulehelt:


https://sydametaastus.kliinikum.ee

 KLIINIKUMI ÜLDINFO

731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00
 esmf  sport est tartu ulikool   tartu eok 
 klubi tartu maraton  spordimed sa TYASK PNG  estonia eu logo  EL logod