Vererõhu 24-tunni monitooring võimaldab hinnata patsiendi vererõhu taset väljaspool arstikabinetti, patsiendile tavapärases keskkonnas ja tegevuste juures. Hästi on teada vererõhu kõikumine ärevuse, hirmu ja pinge korral – seetõttu on võimalik, et arsti kabinetis mõõdetud kõrgenenud vererõhk ei pruugi samasugune olla kodustes tingimustes.

Uuring on vajalik hüpertooniatõve diagnoosi välistamiseks või kinnitamiseks kõrgenenud vererõhu näitude korral ning juba varem diagnoositud hüpertooniatõve ravitulemuste hindamiseks.

Vererõhu näidud salvestatakse ühe ööpäeva jooksul. Aparaat mõõdab vererõhku päeval iga 15 minuti järel ja öösel iga 30 minuti järel. Patsiendil palutakse kirjalikult registreerida enesetunde muutusi, käimasolevaid tegevusi ja ravimite tarvitamist. Uuringu lõppedes analüüsitakse tulemusi arvuti programmi abil ning saadakse kokkuvõtteks vererõhu ööpäevane profiil, keskmine ööpäevane, ärkveloleku ja öine vererõhk. Vererõhku loetakse kõrgenenuks kui vererõhu ööpäevasel mõõtmisel on keskmine mõõdetud rõhk üle 125-130/80 mmHg, ärkveloleku keskmine on üle 130-135/85 mmHg ja öine tase on üle 120/70 mmHg.

 KLIINIKUMI ÜLDINFO

731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00
 esmf  sport est tartu ulikool   tartu eok 
 klubi tartu maraton  spordimed sa TYASK PNG  estonia eu logo  EL logod