SPORDIMEDITSIINILINE ENESEKONTROLLI TEST

Hea kasutaja!

Enamik inimesi võivad sportida ilma probleemideta ning soovi korral tõsta oma kehalist aktiivsust riskivabalt. Teatud osal treenijatest tuleb paraku arvestada võimalike riskifaktoritega, mis ebasobivate või ülemääraste koormuste tagajärjel võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi või lõppeda äärmuslikel juhtudel äkksurmaga. Samuti peab spordiüritustel osalemisel või sihipärasel treenimisel arvestama oma tervisliku seisundiga ning organismis toimuvate ealiste muutustega, et vältida ülekoormust.

Palume Teid täita SET (Spordimeditsiiniline Enesekontrolli Test), mis on suunatud terviseprobleemide ennetamisele spordiga tegelemisel. SET-i küsimustik hõlmab iga inimese tervislikku seisundit, tema eluviise ja pärilikkust antud hetkel. Küsimustiku täitmiseks kulub mõni minut ning järgnevalt saate tulemustest lähtuvalt esmase hinnangu oma tervislikule seisundile ja võimalikele ohuteguritele. Palun lugege küsimusi hoolikalt ja vastake kõigile küsimustele ausalt.
SET-i eesmärgiks on võimalike riskitegurite väljaselgitamine ja treeningute ohutuse ja turvalisuse tagamine. Tervisekontrolli tähtsuse rõhutamine ja preventiivne tegevus tervise väärtustamisel on aktuaalne sportimise kõigil tasanditel. Antud testi koostamisel oleme tuginenud ROK-i, Rahvusvaheline Spordimeditsiini Föderatsiooni ja mitmete teiste meditsiiniliste ühenduste vastavatele soovitustele ning lähtunud erinevatest spordimeditsiinilistest küsimustikest.

SET-i kokkuvõte ja kõik järgnevad juhised on personaalsed ja soovituslikud ning nende järgimine on vabatahtlik. Kindlasti ei asenda antud test vahetut arstlikku konsultatsiooni ega terviseuuringut ning ei anna garantiid riskifaktorite puudumise kohta. Saadud testi tulemusi tutvustage oma arstile järgmisel tervisekontrollil suunavaks informatsiooniks.
Kõik Teie isiklikud andmed ja tulemused kogutakse anonüümselt Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku poolt ja kasutatakse vajadusel teadusuuringutes vastavalt Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt kehtestatud reeglistikule.

ALUSTA TESTI »